Varpakylän uusi/Gauroinniemen hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1880

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1880

Pinta-ala 1944

22000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

13.12.2021

Historia

Hautausmaan alkuperä

Gauroinniemen hautausmaa oli Suojärven ortodoksisen seurakunnan kirkon hautausmaa. Sen yhteydessä ei ollut tsasounaa, eikä kirkkoa. Se sijaitsee kolmen kilometrin etäisyydellä entiseltä Varpakylän kirkolta pohjoiseen järveä kiertävän tien varrella hiekkakankaalla, Helylänniemen kylän tienhaaran lähellä. Hautausmaan vieressä oli leikkuuhuone, joka oli ilmeisesti ruumishuone ja jossa tehtiin mahdollisesti ruumiinavaukset tarvittaessa. Hautausmaa oli perustettu jo ennen isojakoa ja sitä laajennettiin isojaon yhteydessä. Laajennus lohkottiin Anni Lahden tilasta v. 1931 Helylänniemi 5(13) numerolle. Samoin leikkuuhuone Jaakko Lahden tilasta numerolle Helylänniemi 5(6). Gauroinniemen hautausmaalle haudattiin myös Helylänniemen, Hukkalan, Turhanvaaran, Törisijän, Hantsakanniemen, Pönttösenvaaran, Nasareinvaaran ja Vuonteleen vainajat.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Erillinen ruumishuone

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Ei tietoa siitä, oliko rakennus sodan jälkeen paikallaan.

Rakennusten nykytilanne

Nykyään ei ole rakennusta, vain kivijalka.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

2100

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1734-1918, kuolleet ja haudatut, Karjala-tietokannan Suojärven ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1996

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Varpakylän kalmisto vv. 1500-1944 Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. (sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Gauroinniemen hautausmaan Matkamiehen risti

Kirsti Kuutti

2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Gauroinniemen hautausmaalla on säilynyt useita hautakiviä, joitakin metallisia ristejä ja niiden palasia. Puiset ristit ovat maatuneet.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

22000

Lisätietoa nykytilanteesta

Gauroinniemen hautausmaalla on säilynyt useita hautakiviä, joitakin metallisia ristejä ja niiden palasia. Hautakumpuja on havaittavissa. Alue on luonnontilassa. Hautausmaan nurkkaan ovat venäläiset alkaneet haudata omia vainajiaan.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Vesakoiden raivausta ja tienvarren pusikoiden raivausta.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Suojärven Pitäjäseura ry:n hautausmaa-työryhmä.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa.

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Jatketaan samoin. Suunnitteilla on ollut aita ja portti tien varteen.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Varpakylän kalmisto vv. 1500-1944 Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. (sama venäjäksi)

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1996

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Sopimuksia putkipyykkien asettamiseen, raivaus- ja kunnostustoimenpiteisiin.

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Sopimuksia

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Hautakumpu uudella hautausmaalla, pyramidin muotoinen. Kummulla lauta. Haudan takareunassa keppiin sidottu valkea vaate ja ikoni; tämä laite vastaa ristiä. -Laudalle asetetaan vainajain muistopäivänä ( 3 viikkoa pääsiäisen jälkeen) ruokaa ja juomaa.

Kuvaaja: Auvo Hirsjärvi

Ajankohta: 1935

Toisena oikealta olevaan ristiin on maalattu: Kiitetty olet Sinä Herra Saata Petterin sielu ijänkaikkiseen lepoon Missä ei ole kipua eikä vaivaa.

Kuvaaja: Auvo Hirsjärvi

Ajankohta: 1935

Varpakylän Gauroinniemen hautausmaa. Toinen miehistä on Ivan Karppanen.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: 1924

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Gauroinniemen hautausmaa sijaitsee Suojärven länsipuolella Helylänniemen tienhaaran lähellä tien vieressä.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Hartaustilaisuus Matkamiehen ristin äärellä.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Hautakumpuja Gauroinniemen kalmistossa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Kirkkoherra Aleksanteri Loginevskin ja hänen vaimonsa Aleksandran hauta Gauroinniemen hautausmaalla. Loginevski nuorempi toimi kirkkoherrana Suojärven ortodoksisessa seurakunnassa vuosina 1907-1927.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Matti (Matfei) Dimitreinpoika Gromoffin hautakivi Gauroinniemen hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Nasti (Anastasia) Anisimintytär Hapon os. Mitrusen metallinen hautaristi Gauroinniemen hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Suo-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Tikkunen kevään 2007 hautausmaiden kunnostusryhmän matkalla Gauroinniemen hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Hautausmaan reunaan on muodostunut venäläisten hautausmaa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Leikkuuhuone ja ruumiskellari.

Kuvaaja: Lauri Peura

Ajankohta: 2016

Leikkuuhuoneen portaat.

Kuvaaja: Lauri Peura

Ajankohta: 2016

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Toinen kartoista koskee kaikkia Suojärven hautausmaita.