Vegaruksen vanha hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1585

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1585

Pinta-ala 1944

3000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

13.07.2022

Historia

Hautausmaan alkuperä

Vegaruksen kylä asutettiin 1500-luvun loppupuolella. Kylän vanha hautausmaa sijaitsi Tšasounaniemessä Kylänrannalla, Vegarusjärven eteläpäässä, Pyhän Blasioksen tšasounan vieressä. Tähän hautausmaahan hautaamiset lopetettiin vuonna 1879 terveydenhoitoasetuksen nojalla. Teksti on Kirsti Kuutin v. 2002 toimittamasta Vegaruksen, Vaaksauksen ja Salmijärven kyläkirjasta ”Ennen koti Karjalassa” s.100.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tsasouna tai muu vastaava rakennus

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tsasouna poltettiin talvisodan aikana.

Rakennusten nykytilanne

Ei ole rakennuksia.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

160

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1734-1918, kuolleet ja haudatut.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1997

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Suojärven Vegaruksen kalmistot vv. 1585-1944 Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi (sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Vegaruksen vanhan hautausmaan Matkamiehen risti.

Kirsti Kuutti

2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautausmaalla ei ollut hautakiviä ja ristit ovat jo lahonneet.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on metsittynyt, luonnontilassa. Ristit lahonneet, eikä hautakummut enää erotu. Alue oli 1990-luvun alussa vielä laidunmaana.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

On sovittu muistoristin pystytyksestä ja rajojen putkipyykityksestä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Suojärven Pitäjäseura ry

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Hautausmaan etäisyyden takia siellä käydään harvemmin, noin viiden vuoden välein.

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tarkistuskäyntejä tehdään kuten ennenkin.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Suojärven Vegaruksen kalmistot vv. 1585-1944 Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi (sama venäjäksi).

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1997

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Paikallisilta viranomaisilta on haettu lupa kunnostustöihin.

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Hakemuksia

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Vegarusjärveltä otettu kuva Tsasounanniemestä. Kalmisto on vasemmalla kuusikossa.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Vegaruksen vanha tšasouna.

Kuvaaja: Veikko Kyander Museovirasto 1575:7

Ajankohta: Ei tietoa

Vegaruksen vanha tsasouna.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Vegaruksen vanhan tsasounan sisäkuva.

Kuvaaja: Tyyni Vahter

Ajankohta: 1930-luku

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kajaanin suojärveläiset vievät muistoristiä vanhalle hautausmaalle.

Kuvaaja: Nikolai Happo

Ajankohta: 1992

Vegaruksen vanhan hautausmaan ristin pystytyksen talkoojoukko.

Kuvaaja: Nikolai Happo

Ajankohta: 1992

Vegaruksen vanhan kalmiston risti metsän reunassa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 1997

Ristin takana sijaitsi aikoinaan tsasouna.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kalmiston päälle on kasvanut metsä.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja