Kotajärven uusi hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1890

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1890

Pinta-ala 1944

10000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

20.11.2021

Sijainti

Leveysaste

61°58´54´´

Pituusaste

32°11´17´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kotajärven uusi hautausmaa perustettiin 1890 terveydenhoitolain mukaisesti ja se sijaitsi Tuutinselällä, Suojärvelle menevän tien suunnalla. Hehtaarin suuruinen kalmismaa oli aidattu puuaidalla ja se sijaitsi mäntymetsässä. 1990-luvulla koko alueella oli jäljellä ristien jalkoja ja hautakumpuja. Mitään kiintopisteitä ei lähistöltä löydy. Vanhalle kylätielle johtaa metsäkoneiden ajoura, jonka pituus purosta alkaen on 300 metriä. Muistomerkki sijaitsee alueen kulmassa.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Ei ollut rakennuksia

Rakennusten nykytilanne

Ei ole rakennuksia

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

200

Haudattujen määrän lähde

Annantehtaan ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1802-1918, kuolleet ja haudatut, Karjala-tietokannan Annantehtaan ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1997

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Kotajärven kalmisto vv.1890-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. (sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Kotajärven hautausmaan Matkamiehen risti oli katkennut ja sen korjasi eräs Suojärven Hautavaaralla kesäisin asuva mies.

Timo Raikelus

2010

Matkamiehen risti

Alpo Säppi

2000

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Tietoa ei saatavilla

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

10000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on metsittynyt, muutama kivijalan pohja on löytynyt. Muutamia puuristejä on säilynyt. Ennen vuotta 2010 muistoristi oli katkaistu tai katkennut.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Aluetta on raivattu useampaan kertaan.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Yksityiset henkilöt ja Suojärven Pitäjäseuran hautausmaa-työryhmä.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Hautausmaan etäisyyden takia siellä käydään harvemmin, noin viiden vuoden välein.

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Jatketaan samaan tapaan.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Kotajärven kalmisto vv. 1890-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. (sama venäjäksi)

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1997

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Alpo Säppi

Ajankohta: 2000

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Sopimus hautausmaalla tehtävistä pyykitys-, raivaus- ja kunnostustöistä.

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Paikalliset viranomaiset

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kotajärven uuden hautausmaan katkennut risti v. 2010. Sen korjasi eräs venäläinen nuori mies.

Kuvaaja: Timo Raikelus

Ajankohta: 2010

Kotajärven uuden hautausmaan vanha puinen risti.

Kuvaaja: Alpo Säppi

Ajankohta: 1998

Kotajärven uudella hautausmaalla on säilynyt vain pari puista ristiä.

Kuvaaja: Alpo Säppi

Ajankohta: 1998

Kotajärven uusi tsasouna ei sijainnut lähellä hautausmaata. Kuva on vuosien 1937-1938 ajalta.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: 1938

Kotajärven hautausmaalta sammaleiden alta löytynyt telaketjun pala.

Kuvaaja: Alpo Säppi

Ajankohta: 1998

Kotajärven hautausmaan raivaustalkoissa v. 2000 olivat serkukset Alpo Säppi, kuvassa ja Toimi Säppi.

Kuvaaja: Toimi Säppi

Ajankohta: 2000

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja