Hyrsylän uusi hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1918

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1918

Pinta-ala 1944

3000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

06.07.2022

Sijainti

Leveysaste

61°50´20,4´´

Pituusaste

32°35´49,7´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Historia

Hautausmaan alkuperä

Hyrsylän kylä mainitaan jo 1500-luvulla ja se kuului Salmin pitäjään 1930-luvulle asti. Venäjän Rajan sulkeuduttua v.1918 kylän vanha Posuadan hautausmaa ja tsasouna jäivät rajan toiselle puolelle. Viimeiset hautaukset Hyrsylästä tehtiin Posuadan hautausmaalle vuoden 1918 syksyllä. Hyrsylän uusi Kristuksen kirkastumisen tšasounan yhteydessä ollut kalmisto sijaitsi Ala- ja Ylä-Hyrsyläjärven välisellä niemellä, kylän eteläpuolella, Hyrsylänjärvestä kaakkoon. Kalmistoon haudattiin v. 1939 talvisodan siviilisotavankeja. Tietolähteenä on haastattelujen lisäksi Helinä Konttisen kirja "Hyrzylän kumbuzil, Hyrsylän kylä itärajan mutkassa", v. 2012.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tsasouna tai muu vastaava rakennus

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tietoa ei saatavilla

Rakennusten nykytilanne

Tsasounasta on jäljellä perustukset.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

230

Haudattujen määrän lähde

Karjala-tietokannan Annantehtaan ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistokivi

1994

Toivo Peura

Materiaali: Luonnonkivi, jossa vuolukivestä tehty laatta. Aluksi kiinnitettiin pronssinen laatta, mutta se varastettiin.

Hyrsylän kylän kalmisto. Lepopaikan haudan lepoon ovat saaneet Hyrsylän ja Ignoilan kylän edesmenneet omaisemme. Ollos iäti muistetut.

Muistomerkkien kuvat

Hyrsylän uuden hautausmaan kiveen istutettu muistolaatta. Taustalla kylän tsasounan kivijalka, johon on kiinnitetty alttaripäätyyn vesaikosta löytynyt rautaristi. Henkilö on Toivo Peura.

Kalevi Nekkonen

1994

Muistokivi

Toivo Konttinen

1994

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Haudoilta löytyi 1994 muutama kokonainen risti, sementtijalustoja ja -laattoja ristintynkineen. Grobullinen vanha risti, joku muistokivi ja uudempia jälkeläisten puihin kiinnittämiä laattoja. Myöhemmin hautausmaalle on viety uusia ristejä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

3000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaalla on vankka kuusikko, muutamia metalliristejä on pystyssä, suurin osa on katkottu ja viety pois. Haudat ovat näkyvissä kunttakerroksen peittäminä matalina kumpareina. Maaston tasaisuuden takia kummut näkyvät ja niitä laskettiin v. 2007 olevan 167 kpl.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

1994 kotiseutumatkalaiset raivasivat alueen vesakot, pystyttivät kivipaaden ja kiinnittivät paateen pronssisen muistolaatan. Hautausmaata raivattiin talkoilla jälleen vuosien 2005-2007 aikana. Varastettu pronssilaatta korvattiin vuolukivilaatalla. Alueen rajat, tsasounan ja hautojen sijainnit luetteloitiin. Kiven viereen pystytettiin muistopaalu, johon kävijät voivat kiinnittää muistolaattoja omaisilleen. Alueen tien sivustalle rakennettiin aita portinpylväineen. Tsasounan sementtinen kivijalka ja pohja raivattiin esille ja päätyyn rakennettiin yksinkertainen alttari.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Hyrsyläläiset perustivat vuonna 2004 Hyrzylniekat- kyläseuran, joka vastaa talkootöinä hautausmaan kunnostuksesta siellä käydessään.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Jatkossakin hautausmaalla vierailevat omaiset hoitavat hautausmaan kunnostusta.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Vuosien 2005 ja 2007 välisenä aikana talkootöitä tehnyt porukka.

Kuvaaja: Kalevi Nekkonen

Ajankohta: 2007

Uuden hautausmaan portti uudistettiin ja rakennettiin aita hautausmaan etupuolelle. Portilla seisovat Toivo Konttinen ja Tauno Nekkonen.

Kuvaaja: Kalevi Nekkonen

Ajankohta: 2005-2007

Heikki Lehtoranta vei isänsä Mikon ja Simo Lehtorannan haudalle katajasta tekemänsä ristin. Taustalla näkyy joitakin vanhoja hautakumpareita ja ristejä.

Kuvaaja: Kalevi Nekkonen

Ajankohta: 2007

Toivo Konttisen tekemän puisen muistoristin kävivät pystyttämässä Posuadan puolelle Martti Hyykky ja Kalevi Nekkonen.

Kuvaaja: Kalevi Nekkonen

Ajankohta: 2007

Muistokiven pystytys-juhla 30.6.1994. Kiven oli varannut etukäteen Toivo Peura, joka oli teettänyt myös pronssisen laatan. Laatan rahoitukseen osallistuivat kaikki 37 matkalaista. Juhlassa puhuivat Stepan Konttinen ja Niilo Lampiselkä. Läsnä oli myös kylän edustaja.

Kuvaaja: Toivo Konttinen

Ajankohta: 1994

Kalmiston ympärille tehtiin portti ja aita Igor Kusnetsovin toimittamista riuuista. Yhdet riut jopa varastettiin.

Kuvaaja: Toivo Konttinen

Ajankohta: 2006

Tsasounan pohja kaivettiin esille talkoilla v. 2007

Kuvaaja: Toivo Konttinen

Ajankohta: Elokuu 2007

Hyrsylän vanha hautausmaa ja tsasouna kuvassa vastarannalla vasemmalla kuusikon keskellä

Kuvaaja: Toivo Konttinen

Ajankohta: 1994

Vanhassa Posuadan kalmistossa erottuu vielä hautakumpuja.

Kuvaaja: Toivo Konttinen

Ajankohta: 1994

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja