Viipuri, Ristimäen hautausmaa; yleisesitys. Yksityiskohtaiset tiedot kunkin hautausmaan teksteissä.

Viipuri / Выборг
Perustettu

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Pinta-ala 1944

Tietoa ei saatavilla

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Tietoa ei saatavilla

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatoimikunta

Tietojen päivitysajankohta

02.02.2023

Sijainti

Leveysaste

Tietoa ei saatavilla

Pituusaste

Tietoa ei saatavilla

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Vanhin Ristimäen hautausmaan osa on perustettu 1700-luvun lopulla, vanhimmassa tunnetussa karttapiirroksessa on vuosiluku 1789. Alueella oli aluksi yksi hautausmaa, joka sijaitsi Pietariin vievän maantien oikealla puolella kaupungista tultaessa. Vanhoista hautakivistä voidaan päätellä, että se oli kaikkien Viipurin luterilaisten seurakuntien käytössä. 1800-luvun alkupuolella ruotsalainen ja saksalainen seurakunta saivat hautausmaa-alueet Pietarin tien vasemmalta puolelta. Vuonna 1908 vastaperustetut Viipurin kaupunki- ja maaseurakunta jakoivat hautausmaa-alueet keskenään ns. Sovinnon jaossa. Kaupunkiseurakunnan alue sai viralliseksi nimekseen Rauhala, maaseurakunnan alueesta tuli Vanha Ristimäki. V. 1910 alueen viereen perustettiin maaseurakunnalle hautausmaan lisäalue, Lepola. "Kansan suussa" Ristimäen vanhimmasta alueesta käytettiin yleisesti nimeä Lepola. Alueella oli siis v. 1944 kolme erillistä hautausmaata. Pietariin vievän tien vasemmalle puolelle syntyi 1800-luvun alkupuolen jälkeen seitsemän erillistä hautausmaa-aluetta/hautausmaata. Vanhimmat olivat jo mainitut ruotsalaisen ja saksalaisen seurakunnan hautausmaat. Maaseurakunnan Uusi Ristimäki syntyi nälkävuosien aikaan 1860-luvun lopulla. Pietarin radan rakentamisen takia ortodoksien hautausmaa siirrettiin Ristimäen alueelle Pyhän Elian kirkon vierestä 1870-luvun alussa. Juutalaisten ja muhamettilaisten pienet hautausmaat saivat myös paikan tältä alueelta. Uusin hautausmaa oli tuomiokirkkoseurakunnan Kelkkala, joka perustetiin v. 1902. Hautausmaitten yksityiskohtaiset tiedot ovat kunkin hautausmaan tiedostossa.

Haudattujen kirkkokunnat

Tietoa ei saatavilla

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tietoa ei saatavilla

Rakennusten nykytilanne

Tietoa ei saatavilla

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Tietoa ei saatavilla

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Materiaali:

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Tietoa ei saatavilla

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Tietoa ei saatavilla

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Tietoa ei saatavilla

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Tietoa ei saatavilla

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kuvia ei ole

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Tietoa ei saatavilla

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja