Viipuri, Sorvali, maaseurakunnan hautausmaa

Viipuri / Выборг
Perustettu 1798/1908

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1798/1908

Pinta-ala 1944

8170 m2

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatoimikunta

Tietojen päivitysajankohta

01.03.2023

Sijainti

Leveysaste

60.73085

Pituusaste

28.69932

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Historia

Hautausmaan alkuperä

Sorvalin hautausmaa oli perustettu 1798/1799. Viipurin suomalainen seurakunta jaettiin Viipurin kaupunki- ja maaseurakunnaksi 1.5.1906. Seurakunnat jakoivat omaisuutensa keskenään. Sorvalin suomalainen hautausmaa-alue jaettiin uusien seurakuntien kesken 1908. Sovinnonjaon kartan mukaan kaupunkiseurakunta sai alueesta 9080 m2 ja maaseurakunta 8170 m2. Maaseurakunnan alue oli hieman pienempi, koska siellä sijaitsi haudankaivajan mökki.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

---

Rakennusten nykytilanne

---

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Hautasijaluettelot ovat tuhoutuneet

Haudattujen määrän lähde

---

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Venäläiset kuljettivat 1970-luvulla pääosin kaikki hautakivet pois. Alueelta on löytynyt noin 20 entistä hautakiveä sekä lukuisia hautakiven palasia, joissa on kirjotusta tai jokin kuvio. Muistomerkkiä alueella ei ole.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

8170 m2

Lisätietoa nykytilanteesta

Alue on hautausmaa-alueena säilynyt. Talkoissa aluetta on siistitty, joten se on nykyään kaunis puistoalue. Venäläiset kuljettivat 1970-luvulla pääosin kaikki hautakivet pois. Alueelta on löytynyt noin 20 entistä hautakiveä sekä lukuisia hautakiven palasia, joissa on kirjotusta tai jokin kuvio.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

KUNNOSTUSTOIMIEN RAPORTTI HAUTAUSMAAN YLEISESITTELYSSÄ.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Hautausmaalla ei ole infotaulua.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

---

Infotaulujen pystyttäjä

---

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kaarlo William Hoikan hauta. Tytär isänsä haudalla.

Kuvaaja: Kuvaajasta ei tietoa, Sisko Pörstin kuva-arkisto

Ajankohta: 1910-luku

Haudan hoitosopimus, kelloseppä J.E. Rynenin perhehaudalle, Sorvali maaseurakunnan alue, 12.01.1932, asiakirja Kansallisarkistossa, Mikkelin toimipisteessä.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: valokuvakopio, Kansallisarkisto

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Rikkoutunut hautakivi

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 21.04.2008

Saimaan kanavatyömaalla työskennelleen rakennusmestari Johan Höglundin hautakivi

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 11.07.2007

Perämies Axel Alfred Reisin hautakivi maasta löydettynä. Kätevänä miehenä Axel Reis oli tehnyt itselleen hautakiven. Kuolinpäivä kiveen on kaiverrettu huomattavasti heikommalla taidolla.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 21.08.2010

Perämies Axel Alfred Reisin hautakivi pystyyn nostettuna

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 08.08.2014

Raili Kyllikki Häkkisen hautakivi

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 19.08.2008

Wilhelm Montosen ja poika Johanin hautakivi

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 20.09.2010

Nykyviipurilaisten löytämä Jeremias Puurosen hautakivi oli tuotu Sorvaliin hautausmaan muurin sisäpuolelle. Kivi siirrettiin maaseurakunnan hautausmaalle, jonne se kuului alunperin.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 09.08.2012

hautakiven yläosa

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 08.08.2012

Hautakiven koriste

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 08.08.2012

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Tietoa ei saatavilla

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja