Viipuri, Ristimäki, juutalainen hautausmaa; muhamettilainen hautausmaa

Viipuri / Выборг
Perustettu Juutalainen hautausmaa 1800-luvun loppupuolella; Muhamettilainen hautausmaa 1911

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Juutalaisen seurakunnan hautausmaa; Viipurin muhamettilaisten hautausmaa

Perustamisajankohta

Juutalainen hautausmaa 1800-luvun loppupuolella; Muhamettilainen hautausmaa 1911

Pinta-ala 1944

Juutalaisten hautausmaa noin 1673 m2; muhamettilaisten 900 m2.

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatoimikunta

Tietojen päivitysajankohta

14.03.2023

Historia

Hautausmaan alkuperä

Juutalaisten ja muhamettilaisten hautausmaat sijaitsivat vierekkäin Ristimäen hautausmaa-alueella. Aiemmin juutalaisilla oli ollut hautausmaa Sorvalin kaupunginosassa, Maantienkatu 8:n ja Kaivokatu 1:n kulmauksessa. 1800-luvun loppupuolella se oli täyteen haudattu ja jäi asutuksen jalkoihin. Seurakunnan rabbi teki anomuksen uuden hautausmaan saamiseksi 1876 (Östra Finland 13.03.1876). Juutalaisille osoitettiin uusi hautausmaa-alue Ristimäen alueelta. Seurakunta anoi kaupunginvaltuustolta v. 1913 hautausmaalleen ilmaista lisäaluetta. Rahatoimikamari ehdotti alueen myöntämistä hintaan 1 mk 50 p/m2. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän esityksen. Seurakunta sai maksaa summan 709,5 mk sopivaksi katsomissaan erissä 4 vuoden aikana. - Joissain lähteissä kerrotaan, että Sorvalissa olisi sijainnut myös muhamettilaisten hautausmaa. Mitään kirjallista tietoa tai karttaa ei ole löytynyt. Muhamettilaiset saivat itselleen uuden hautausmaa-alueen Ristimäestä 1911.

Haudattujen kirkkokunnat

Muun kirkkokunnan tai uskonnollisen yhteisön jäseniä

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

---

Rakennusten nykytilanne

---

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

ei tietoa

Haudattujen määrän lähde

----

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Tammiston hautausmaalta on löytynyt yksi juutalainen hautakivi, joka ilmeisesti on kulkeutunut sinne istimäen hautausmaalta. - Sorvalin ortodoksiselta hautausmaalta on löytynyt juutalaisen sotilaan hautakivi (tarkemmat tiedot: Sorvalin ortodoksinen hautausmaa).

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

----

Lisätietoa nykytilanteesta

Alueelle rakennettu teollisuusrakennuksia.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Hautausmaat ovat jääneet teollisuustonttien alle.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Hautausmaat ovat teollisuusrakennusten tonttien sisäpuolella ja rakennusten alla. Lähinnä katua olevien rakennusten edessä olevan nurmikaistaleen takareuna on todennäköisesti juutalaisen hautausmaan etureunan tasalla.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

----

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

---

Kunnostusryhmien koko

---

Kunnostustoimenpiteiden jatko

---

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Hautausmailla ei ole infotauluja.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

---

Infotaulujen pystyttäjä

---

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Muhamettilaisten anomus hautausmaan saamiseksi

Kuvaaja: Wiipuri-lehti

Ajankohta: 21.04.1911

Uutinen Viipurin kaupungin valtuuston päätöksestä luovuttaa hautausmaa-alue muhamettilaiselle seurakunnalle.

Kuvaaja: Wiipuri-lehti

Ajankohta: 22.04.1911

Lehtileike Wiipuri-lehdestä: Juutalainen seurakunta anoi Viipurin kaupungin valtuustolta lisäaluetta hautausmaan laajentamiseksi.

Kuvaaja: Wiipuri-lehti

Ajankohta: 11.01.1914

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Juutalaisella hautausmaalla sijainnut hautakivi, joka on ollut käytössä venäläisellä haudalla Tammiston hautausmaalla. Kuvasta näkyy, että kivi on ollut "uusiokäytössä". Hepreankielisen tekstin päälle on ollut kiinnitettynä laatta, johon oli kirjoitettu venäläisen vainajan tiedot. Kiven hepreankielinen teksti on kulunut, joten tekstin tulkinta on vaikeaa. Kahden henkilön pohdinnan tuloksia: Olisiko kuollut henkilö ollut Naum tai Nohim Scheinin? Hän on mahdollisesti kuollut Adar-kuussa (helmi- tai maaliskuussa) 1922 tai 1923. Meliza's Genealogissa arvellaan, että hän olisi ollut viipurilainen kauppias, joka on elänyt 1876-1922.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 17.08.2010

Katunäkymä juutalaisen ja muhamettilaisen hautausmaan kohdalta nykyisen Transportnaya Ulitsan varrella.

Kuvaaja: Kuvalaina Google Mapsista

Ajankohta: Elokuu 2012

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

---

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

----