Vegaruksen uusi hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1890

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1890

Pinta-ala 1944

10000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

13.07.2022

Sijainti

Leveysaste

62°23´12´´

Pituusaste

32°8´31´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Historia

Hautausmaan alkuperä

Vegaruksen kylän uusi hautausmaa sijaitsi Vegarusjärven itärannalla, kauniilla rinnekankaalla. Aita hautausmaan ympärillä oli puuta, samoin portit. Hautausmaalla ei ollut vahtia eikä haudankaivajaa. Omaiset kaivoivat haudan, jonka piti olla yli syltä syvä ja jalat päivännousuun päin. Tilaa uudella hautausmaalla arvioitiin olevan noin sadaksi vuodeksi (1926), karttaa siitä ei ole. Hautapaikkoja ei tarvinnut ostaa, kaikki käyttivät hautausmaata vapaasti. Hautausmaan tontin nimi oli Kohtikangas (Kohtkangas). Usein sanottiinkin, kun joku ihminen oli hyvin sairas:"Netse mänöö kohta kohti Kohtikangasta!" Hautamuistomerkkinä käytettiin useimmiten ristiä, jonka valmistivat omaiset. Nämä puiset, puisilla nauloilla naulatut, neliosaiset ristit, joihin oli kiinnitetty usein ikonikin, säilyivät juuri sen verran kuin ihmisetkin muistivat vainajan. 1900-luvulla tuli jo käyttöön valurautaristejä ja hautakiviä. Aiemmin haudan eli kalman lähin puu oli vainajan eli pokolnikon lukupuu, johon kaiverrettiin kuolinpäivä ja ristinmerkki. Pariskunnilla oli yhteinen lukupuu. Grobuja eli katettuja hautamuistomerkkejä ei Vegaruksen hautausmailla käytetty. Kyläläiset, etenkin lapset, pelkäsivät pimeällä ja iltaisin kulkea hautausmaan ohi vaikka hautausmaa sijaitsi syrjemmällä tiestä. Teksti on Kirsti Kuutin v. 2002 toimittamasta Vegaruksen, Vaaksauksen ja Salmijärven kyläkirjasta ”Ennen koti Karjalassa” s.100.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Ei ollut rakennuksia

Rakennusten nykytilanne

Ei ollut rakennuksia

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

320

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1734-1918, kuolleet ja haudatut, Karjala-tietokannan Suojärven ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1995

Eero Kainulainen/rakentaja Onni Hukkanen

Materiaali: Puu

Vegaruksen kylän vanhassa kalmistossa viimeisen leposijan saaneiden muistoa kunnioittaen. Kajaanin Suojärveläiset 24.6.1995

Muistomerkkien kuvat

Vegaruksen hautausmaan Matkamiehen risti.

Kirsti Kuutti

2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Kärki-suvun hautakivet ovat säilyneet. Rautaristejä on muutama säilynyt, osa on katkottu ja viety.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

10000

Lisätietoa nykytilanteesta

1990-luvulla oli jäljellä sammaloituneet portinpylväät, ei aitaa. Metalliristejä oli katkottu. Kärki-suvun hautakiviä oli jäljellä ja muutama rautaristi. 1990-luvulla Kajaanin suojärveläiset rakensivat kalmiston ympärille aidan ja vuonna 2019 Suojärven Pitäjäseura kustansi uuden aidan entisen lahonneen aidan tilalle. Rakennustyön hoitivat venäläiset yhteistyökumppanit.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Hautausmaan ympärille on rakennettu aita kahteen kertaan. Ensin 1990-luvulla ja uudelleen 2019. Samalla metsää on raivattu. Omaiset ovat entisöineet metalliristejä ja nostaneet niitä pystyyn.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Suojärven Pitäjäseuran hautausmaatyöryhmä käy tarkistamassa hautausmaan muistomerkin kunnon. Vainajien omaiset huolehtivat omien sukulaisiensa haudoista.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Pitäjäseuran hautausmaatyöryhmä jatkaa tarkistus-ja huoltokäyntejä edelleen.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Vegaruksen kylän vanhassa kalmistossa viimeisen leposijan saaneiden muistoa kunnioittaen. Kajaanin Suojärveläiset 24.6.1995

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1995

Infotaulujen pystyttäjä

Kajaanin Suojärveläiset ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Sopimuksia

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Lupa tehdä kunnostustöitä, pystyttää aita ja raivata hautausmaan aluetta.

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

2019

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Työstä on sovittu suullisesti ja maksusta tehty kirjallinen kulukorvaus-kuitti.

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Lapsen hautajaiset Vegaruksen kylän uudella hautausmaalla. Lähde Vegaruksen kyläkirja s. 106.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Hautajaiset kylän kalmistossa.

Kuvaaja: Lyyli Yli-Pietilä, Oma Suojärvi-kirja s. 269

Ajankohta: Ei tietoa

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Vegaruksen kylätieltä on matkaa hautausmaalle noin 200 metriä.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Vegaruksen hautausmaan hautakumpuja, uusi aita, omaisten viemiä uusia puu- ja metalliristejä ja ja Eija Hukkanen.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Etualalla on Kärki-suvun hautakiviä, taustalla näkyy kalmiston muistoristi.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Hautausmaan portin kohdan metallinen putkipyykki ja siitä näkymä Vegarusjärvelle.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Alkuperäiset puuristit ovat lahonneet.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kalmiston kaunis rinne Vegarusjärven suuntaan.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Aidan rakentajat Andrei ja Vladimir.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Puurosten haudat sijaitsevat hautausmaan laidalla ja ristejä on kunnostettu.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2018

Hautausmaalta sammaleen alta löytyi ensi käynnillä 1990-luvulla osa metalli-ikonista.

Kuvaaja: Reijo Haukia

Ajankohta: 2000

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Hautausmaa ei ole viime aikoina kohdannut mitään tahallisia tuhotöitä. Yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa on ollut luotettavaa.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja