Vastasmäen hautausmaa

Jääski / Лесогорский
Perustettu 1934

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1934

Pinta-ala 1944

32000 m2

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Jääski-seura ry

Tietojen päivitysajankohta

20.11.2022

Sijainti

Leveysaste

61.10058

Pituusaste

28.88654

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Enson tehdastaajaman laajennuttua perustettiin Vastasmäelle oma hautausmaa 1934.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Siunauskappeli

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Siunauskappeli tuhoutui sodassa.

Rakennusten nykytilanne

Kappeli on tuhoutunut ja siitä on vain perustukset jäljellä. Perustuksella on venäläinen muistomerkki.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

250

Haudattujen määrän lähde

Perimätieto

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Jääsken Vastasmäen hautausmaan kappelin perustukset

Kaija Linnahalme

Kesä 2006

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Tarkasti etsien alueelta löytyy parikymmentä suomalaista hautakiveä, pääosin kaadettuina. Kappelin perustuksella on venäläinen muistomerkki.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Edelleen käytössä

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on nykyisin valtavasti laajentuneena venäläisten hautausmaana. Tarkasti etsien sieltä pystyy löytämään parisenkymmentä suomalaista hautakiveä, pääosin kaadettuina. Siellä oli arkkitehti Uno Ullbergin suunnittelema kappeli, joka on tuhoutunut ja siitä on vain perustukset jäljellä. Perustuksella on venäläinen muistomerkki. Hautausmaa on paikallisten asukkaiden käytössä ja hoidossa.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Hautausmaa on venäläisten käytössä laajentunut.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Tietoa ei saatavilla

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Enson Vastasmäen hautausmaa, venäläisiä hautoja

Kuvaaja:

Ajankohta: 2000-luku

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-historiaa/jaasken-hautausmaat/vastasmaen-hautausmaa.html

Muut kommentit

Enson tehdastaajaman laajennuttua perustettiin Ensoon oma hautausmaa 1934. Sinne ehdittiin haudata noin 250 jääskeläistä. Hautausmaa sijaitsee noin neljän kilometrin päässä valtakunnanrajalta, etäisyys Imatra - Viipuri -tieltä on noin puoli kilometriä. Kooltaan hautausmaa oli noin 32 000 m2.