Valkjärven hautausmaa

Valkjärvi / Мичуринское
Perustettu

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Pinta-ala 1944

noin 10 000 m2

Pinta-alatiedon lähde

Suullinen tieto

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Valkjärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

24.11.2022

Sijainti

Leveysaste

60. 55746 ("uusi hautausmaa" 60.56366)

Pituusaste

29. 85786 ("uusi hautausmaa" 29.85114)

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Historia

Hautausmaan alkuperä

Valkjärvestä tuli 1600-luvun puolivälissä Muolaan kappeliseurakunta ja itsenäinen seurakunta v. 1738. Ensimmäinen kirkko rakennettiin Valkjärven rannalle mahdollisesti 1665. Läheisyyteen kohosivat myöhemmätkin neljä kirkkoa, joista 2. (1738), 4. (1840) ja 5. (1922) sijaitsivat Kirkkomäellä samassa paikassa. Kalmistot syntyivät kirkkojen ympärille. (Ester Kähönen, Vanha Äyräpää 1 s. 633-639, Valkjärvi Pitäjä kohtaloitten Kannaksella s. 173-187.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Kirkko

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Valkjärven kirkossa pidettiin viimeinen jumalanpalvelus ennen talvisotaa tuomiosunnuntaina 26.11.1939. Syyskuussa 1941 kirkko ja molemmat pappilat olivat pystyssä. Kirkkoa oli tärvelty. Kirkkotornin risti oli poissa, samoin urut, alttari, alttaritaulu, saarnatuoli ja kruunut. Kirkonkellot olivat paikoillaan. Kirkko oli ilmeisesti toiminut elokuvateatterina. Kirkkoa alettiin kunnostaa. Seurakunnan toimesta ensimmäinen jumalanpalvelus pidettiin 30.11.1941. Samana päivänä ensimmäinen sankarivainaja saatettiin kotiseudun multiin. ( Valkjärvi Pitäjä kohtaloitten Kannaksella s. 808; Hannes Sihvo Ajankuvia Valkjärveltä s. 294).

Rakennusten nykytilanne

Valkjärvellä käyneiden entisten asukkaiden kertoman mukaan vuosina 1956 ja 1959 kirkko on ollut pystyssä, kuitenkin risti puuttunut. Kirkkoa on käytetty muihin tarkoituksiin mm. pioneerien koulutukseen. Vuonna 1965 kirkosta oli jäljellä vain perustuksia, portaita sekä yhden sivuportin pielet. Paikallisten kertoman mukaan kirkko on palanut 1962 tuhopoltossa. Vuonna 1956 vanhoja ristejä ei ollut hautausmaalla lainkaan. Nykyiset asukkaat olivat käyttäneet samaa hautausmaata omanaan. Entisiä hautakiviä oli joitain paikalla, mutta ne oli kaadettu nurin. (Koillis-Häme 7.6.1956 Yrjö Helppolainen; Mielesjärveltä Piisterinmäelle s. 175 Onni Nirkkonen; Aimo Inkiläinen, Valkjärven muisteloita s. 234 Toivo Kaulio). Kunnostustöissä 1994 kirkon pohja hiekoitettiin ja tasoitettiin, jolloin lämmityskanavat peittyivät. Vuonna 1994 vihittiin käyttöön kellotapuli ja paljastettiin kirkon ja hautausmaan muistokivi. Hotelli Radugan pihaan tuotu kirkon pienempi kello sijoitettiin suomalaisten rakentamaan kellotapuliin. Vuodesta 2000 Valkjärvi-juhlien jumalanpalvelukset on pidetty Kirkkomäellä "kirkossa", missä ei ole seiniä ja kattonakin on taivas.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Tietoa ei saatavilla

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Kaatuneiden suomalaissotilaiden muistomerkki.

1991

Venäläinen upseeri evp Viktor Degtjarev

Materiaali: Luonnonkivistä muurattu, päällä puinen risti, leijonalaatta ja tekstilaatta.

Tällä hautausmaalla lepäävät Valkjärven sankarivainajat, jotka antoivat henkensä itsenäisen Suomen puolesta vuosina 1918, 1939-1944.

Kellotapuli

1994

Materiaali: Kyllästetty puu

Kirkon ja hautausmaan muistokivi.

1994

Materiaali: Harmaa kivi

Tällä paikalla sijaitsi Valkjärven viimeinen kirkko. Kirkon vieressä oli hautausmaa. Katsojasta etuoikealla on sankarihauta, johon on haudattu v. 1918, 1993-40 ja 1941-44 sodissa isänmaansa puolesta kaatuneet suomalaiset.

Sankariristi

2010

Materiaali: Puu, maalattu valkoiseksi

Sotilashautausmaata kunnioittaen Valkjärveläiset Kiitokset muistomerkkihanketta tukeneille yrityksille Versowood Oy, Siparila Oy ja talkoolaiset. Valkjärven Pitäjäseura

Muistomerkkien kuvat

Kaatuneiden suomalaissotilaiden muistomerkki 1991.

Kellotapuli 1994, tapulissa viimeisen kirkon pienempi kello.

Pekka Vanhanen

Kirkon ja hautausmaan muistokivi 1994 kirkon pääportaiden vieressä.

Aimo Inkiläinen

Sankariristi ja aita 2010, vasemmassa takakulmassa Viktor Degtjarevin pystyttämä muistomerkki.

Aimo Inkiläinen

2019

Vapaussodan sankaripatsas 1922, hävinnyt talvisodan jälkeen.

Heikkilän Valokuvaamo

1930-luku

Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki 1937.

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Suomalaisten pystyttämät muistomerkit rahoitti Valkjärvi-säätiö ja Valkjärven Pitäjäseura ry, minkä lisäksi erityisesti Versowood Oy (ent. Vierumäen teollisuus) on osallistunut kellotapulin, portin ja sankariristin valmistukseen materiaaleineen.

Kirkon/ hautausmaan muistokiven toteutuksesta vastasi Valkjärvi-säätiö. Muistokivi on hankittu Sillanpään Kiviliikkeestä Vilppulasta hintaan 3860 mk (Valkjärvi-säätiön vuosikokous 1994 pk kohta 14.) Muistomerkkien vihkiäisjuhla ja kellotapulin luovutus paikallisille sekä juhlamessu pidettiin 11.6.1994 Kirkkomäellä. Kellotapulin vihki professori, teologian tohtori Jouko Sihvo ja muistokiven paljasti kenttärovasti evp Seppo Lavi.

Vuonna 2010 sankarihaudalle pystytettiin Valkjärven Pitäjäseuran toimesta valkoinen risti ja valkoinen puuaita. Risti ja pääosa aitatarpeista vietiin Suomesta. Pystytykseen osallistuivat Hannu Iivonen, Jouko Sihvo ja Esko Turkki. Paikallisjohtaja Ludmila Ivanovna Lagaj ja paikallinen ortodoksipappi osallistuivat ristin ja aidan sijoitteluun. Valkjärvi-juhlan messussa Kirkkomäellä 4.7.2010 saarnasi Jouko Sihvo ja Sankariristillä puhui emerituskansleri Kauko Sipponen.

Hävinneet muistomerkit:
Lähellä kirkon pääsisäänkäytävää on 29.10.1922 pystytetty Granit Oy:n tekemä sankaripatsas, missä on kuvattuna polvistunut sotilas ja teksti "Eestä vapauden, eestä isänmaan ja isäin uskon". Patsas on hävinnyt talvisodan jälkeen. Syksyllä 1941 taiteilija Ilmari Virkkala kävi katsomassa Valkjärven sankarihautapaikan kirkkotarhasta ja teki suunnitelman hautauksista. Vuonna 1918 sankarihaudoille oli kohotettu iso valkea risti. (Valkjärvi Pitäjä kohtaloitten Kannaksella s. 729, s.813, s. 814)

Kirkkomäen vieressä on sijainnut 1.8.1937 paljastettu lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki. Muistomerkin piirustukset laati taiteilija Aarno Karimo. Suuri muistomerkki rakennettiin kivestä, tiilistä, sorasta, sementistä, raudasta, kuparista ja pronssista. Muistomerkin etusivulla oli karjalaisen talonpoikaiskodin elämää esittävä korkokuva ja sen alla teksti:" Kolmen vuosisadan uhka , kidutus, karkoitus ja kuolema ei saanut Valkjärven talonpoikia lähtemään isiltä perimiltään konnuilta. Oikeuden ikuisuuteen uskoen he taistelivat jälkipolville voiton. Heidän jälkeläisensä ovat pystyttäneet muistomerkin isiensä pelloilta kootuista kivistä." (Valkjärvi Pitäjä kohtaloitten Kannaksella s. 99, s.100).

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Päällehautausta

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Entinen siviilihautausmaa on täynnä nykyisten asukkaiden hautakiviä ja -aitoja, joiden sisällä on pöytiä ja penkkejä. Mitshurinskojeen on tullut uusi hautausmaa 2010-luvulla, mutta edelleen joitakin uusia hautoja on tullut aivan kirkon portaiden läheisyyteen.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Tietoa ei saatavilla

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Kunnostustöitä on tehty muistomerkkien pystytyksen yhteydessä v.1994 ja 2010 sekä porttia ja siihen liittyvää aitaa pystytettäessä 1999. Paikalliset ovat avustaneet hankkeissa. Valkjärvi-juhlia varten vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2015 kirkon aluetta ja sankarihautausmaata on pyritty siistimään mm. heinikkoa leikkaamalla. 1990-luvulta on satunnaisesti ollut paikallisia henkilöitä, jotka ovat pientä korvausta vastaan huolehtineet muistomerkkien ympäristön roskattomuudesta. Vuonna 2019 kuusihenkinen talkooporukka raivasi, siisti ja leikkasi heinikkoa alueelta. Korona-aikana paikallishallinto on luvannut huolehtia alueesta. Pitäjäseuran tarkoitus oli uusia sankarihautausmaan osittain lahonnut aita sekä pystyttää infotaulu kirkonmäelle kesällä 2020. Koronapandemian vuoksi tätä ei ole voitu toteuttaa.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Nykyisin Valkjärven Pitäjäseura ry:n hallitus päättää mahdollisista toimenpiteistä sekä kustannusten korvauksista. Yksityishenkilöt matkoillaan osallistuvat siisteyden ylläpitoon.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Realistinen tavoite lienee yhden talkoomatkan orgaisointi kesäisin. Ylläpidosta tulisi saada sovittua paikallisten kanssa. Toiveita voidaan esittää myös suomalaisille kävijöille. Ukrainan sodan takia suunniteltujen kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden toteutuksesta ei ole tietoa.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Valkjärven Pitäjäseura ry:n edustajat ovat neuvotelleet yhteistyöstä paikallishallinnon kanssa. Hankkeet ja juhlien järjestäminen ovat onnistuneet hyvin. Kolme paikallisjohtajaa on käynyt Suomessa Valkjärven Pitäjäseuran vieraana.

Yhteistyön alkuajankohta

1990-luvun alkupuoli

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Vuonna 1993 Valkjärvi-säätiö (tod.näk.) ja Mitshurinskojen paikallishallinto allekirjoittivat sopimuksen Valkjärven kirkon kohdan "rauhoittamisesta" ja kellotapulin pystyttämisestä. Allekirjoittajina paikallisjohtaja Sergei Gusev sekä Viljo Laihanen ja Keijo Liski (Mielesjärveltä Piisterinmäelle s.181). Valitettavasti tuota sopimusta ei ole löydetty. Myöhemmin kaikki toimet on sovittu suullisesti, koska uuden sopimuksen tekoon ei Mitshurinkojessa ole ollut valmiutta.

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

”Valkjärven kalmistossa kohosi useita harvinaisenmuotoisia vanhoja puuristejä. Jos esimerkiksi puisen hautapatsaan päässä oli isompi risti ja toisella sivulla alempana pieni risti, oli sen alla haudattuna äiti pienen lapsensa kanssa, taikka jos oli kaksi samankokoista ristiä vierekkäin toistensa jatkona, oli siinä haudattuna kaksi saman ikäistä. Kolmiosaisen ristin alla lepäsi äiti kahden lapsensa kanssa.” ( Valkjärvi Pitäjä kohtaloitten Kannaksella s. 197).

Kuvaaja: Kuva kirjasta Valkjärvi - pitäjä kohtaloitten kannaksella.

Ajankohta:

Valkjärven neljäs kirkko, tuhoutui tykistötulen sytyttämänä 2.4.1918.

Kuvaaja:

Ajankohta:

Valkjärven 5. kirkko, pellon reunassa hautausmaan kiviaitaa 1920–luvulla. Kirkko tuhoutui tulipalossa 1962.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1920-luku

Vainajan saattoa 1930-luvulla.

Kuvaaja: Kuva kirjasta Valkjärvi - pitäjä kohtaloitten kannaksella.

Ajankohta: 1930-luku

Kaksoishautajaiset Uosukkalan Tommolassa toukokuu 1938 Maria ja Toivo Uosukainen. Kuva kirkkomäeltä.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1938

Ida Lemmetyn viimeinen matka 1929 huom. kantajina naiset.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1929

Omaiset Ida Lemmetyn hautakiven äärellä.

Kuvaaja: Kuva kirjasta Valkjärvi - pitäjä kohtaloitten kannaksella.

Ajankohta:

Hautakiviä Valkjärven hautausmaalla.

Kuvaaja: Kuva kirjasta Valkjärvi - pitäjä kohtaloitten kannaksella.

Ajankohta:

Herman Bisterin vaimon Hanna Bisterin hautajaiset 1938, taustalla lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki.

Kuvaaja:

Ajankohta:

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Mikko Rautiaisen viimeinen matka 19.3.1944. Kuva otettu Liesmäessä.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1944

Sankarihautausmaa 15.5.1944.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1944

Sankarihautausmaa 15.5.1944.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1944

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Metalliristi ”uudella” hautausmaalla Jauholassa. Hautausmaa oli käytössä 1800-luvun lopulta ilmeisesti 1900-luvun alkupuolelle.

Kuvaaja: Meeri Karhu

Ajankohta: 1990-luku

Kirkkomäen portti 1999.

Kuvaaja: Rauno Vuorela

Ajankohta: 2019

Valkjärven hautausmaan sivuportin pielet.

Kuvaaja: Aimo Inkiläinen

Ajankohta: Toukokuu 2019

Valkjärven hautausmaan keskellä pystyssä säilynyt hautakivi.

Kuvaaja: Aimo Inkiläinen

Ajankohta: 2019

Valkjärven hautausmaan osittain säilynyt hautakivi.

Kuvaaja: Aimo Inkiläinen

Ajankohta: 2019

Näkymä Valkjärven kirkkomäeltä kesällä 2019.

Kuvaaja: Pekka Vanhanen

Ajankohta: 2019

Hautausmaan ja kirkkomäen kunnostustalkoolaisia 2019.

Kuvaaja: Aimo Inkiläinen

Ajankohta: 2019

V. 1962 palaneen kirkon pohja on tasattu. Kirkon ja hautausmaan muistomerkki on kirkon pääportaiden vieressä ja porrastasanteen vieressä kellotapuli. Vuodesta 2000 Valkjärvi-juhlien jumalanpalvelukset on pidetty Kirkkomäellä "kirkossa", missä ei ole seiniä ja kattonakin on taivas. Nykyasukkaiden haudat ja hauta-aitaukset ulottuvat taustalla aivan kirkon viereen.

Kuvaaja: Aimo Inkiläinen

Ajankohta: 2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Paikallishallinto on avustanut sovituissa tilanteissa.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja