Viipuri, Ristimäki, Uusi Ristimäki, maaseurakunta

Viipuri / Выборг
Perustettu 1868

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

02.06.1868

Pinta-ala 1944

25000 m2

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatoimikunta

Tietojen päivitysajankohta

14.03.2023

Sijainti

Leveysaste

60.699544

Pituusaste

28.788870

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Historia

Hautausmaan alkuperä

1860-luvun lopulla Suomea koettelivat pahat nälkävuodet. Kuolleitten määrä Viipurissa oli noin kaksin- tai kolminkertainen normaalivuosiin verrattuna. Tarvittiin nopeasti tilaa uusia hautoja varten. Vanha Ristimäki oli täynnä eikä aluetta voinut enää laajentaa. "Sovelias paikka" löytyi läheltä, Pietarin tien toiselta puolelta. Alue sai nimekseen "Uusi Ristimäki". - Sovinnonjaossa 1908 alue jäi maaseurakunnan hautausmaaksi. Hautausmaata uusittiin ja alue kartoitettiin v. 1932. Viipurin valtauksen aikana kesäkuussa 1944 rintamalinja kulki Uuden Ristimäen kaakkoisrajaa pitkin. Armeijan edustajat olivat jo keväällä ottaneet yhteyttä seurakuntaan, koska puolustusasemia jouduttaisiin kaivamaan hautausmaa-alueelle. Asemat viitoitettiin 6-7.6.1944. - Alueelta jouduttiin siirtämään pois n. 10 vainajaa. Tietoa siitä, mihin heidän jäännöksensä siirrettiin, ei ole löytynyt.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Uudessa Ristimäessä ei ole ollut kirkollisia rakennuksia.

Rakennusten nykytilanne

---

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Hautapaikkojen määrä 3927

Haudattujen määrän lähde

Hautapaikkojen määrä hautasijakartasta

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Alueelta on tallella yksi portinpylväs Vanhan Pietarintien varrella, nykyiseltä nimeltään Transportnaya Ulitsa.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

tuhoutunut

Lisätietoa nykytilanteesta

Alueelle on rakennettu teollisuusrakennuksia.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Hautausmaa on jäänyt kokonaan teollisuusrakennusten alle.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Minkäänlaista kunnostus- tai hoitotyötä ei voida tehdä, koska hautausmaa on jäänyt kokonaan teollisuusrakentamisen alle. Tästä syystä ei myöskään ole hautausmaan infotaulua, eikä mitään yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

---

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

---

Kunnostusryhmien koko

---

Kunnostustoimenpiteiden jatko

---

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Entistä Uuden Ristimäen hautausmaan aluetta.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 18.09.2019

Uuden Ristimäen hautausmaan jäljellä oleva portin pylväs

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 18.09.2019

Kynttilä Irmeli-tädin muistoksi

Kuvaaja: Hannu Lindroos

Ajankohta: 05.11.2016

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

---

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja