Tollankankaan hautausmaa

Jääski / Лесогорский
Perustettu 1928

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1928

Pinta-ala 1944

50 000

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Jääski-seura ry

Tietojen päivitysajankohta

24.02.2023

Sijainti

Leveysaste

61.03933

Pituusaste

28.89960

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Vuonna 1928 Jääsken kolmas hautausmaa perustettiin Tollankankaalle. Se sijaitsee Rouhialaan menevän tien varrella, noin puoli kilometriä Punamäeltä. Hautausmaa on taiteilija Ilmari Virkkalan suunnittelema. Se rajoittuu maantiehen kuusiaidalla. Portista kappeliin johti käytävä, jossa oli koivuja molemmin puolin. Kappeli sijaitsi keskeisesti etuosaltaan koivujen ympäröimänä. Kappeli vihittiin käyttöön 1931. Sen takaosassa sijaitsi puoliympyrän muotoinen kuudentoista kuusen kaari, joiden lomassa oli 28 hautapaikkaa. Muut hautapaikat olivat koivukäytävän molemmilla puolilla. Hautausmaa perustettiin Aleks Rocklinin omistamalle tontille, josta hän vuonna 1928 myi Jääsken seurakunnalle 1,29 ha hautausmaaksi.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Siunauskappeli

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Alkuperäinen, vuonna 1931 vihitty siunauskappeli tuhoututui osittain.

Rakennusten nykytilanne

Uusi rakennus on rakennettu alkuperäisille perustuksille lähes alkuperäiseen kokoon.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

150

Haudattujen määrän lähde

muistitieto

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Tollankankaan hautausmaalta löydetyt suomalaisten hautakivet (yli 30 kpl) siirrettiin Punamäen hautausmaalle 9.10.2009.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Edelleen käytössä

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa-alue on laajentunut paljon ja hautausmaa on venäläisten käytössä.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Venäläisten toimesta laajentunut paljon.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Muistomerkkien kunnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Tietoa ei saatavilla

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Tollankankaan hautausmaan kappelin vihkiäiset 1931

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: 1931

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Antti Jyrkisen hautajaiset Jääsken uudella, Tollan hautausmaalla

Kuvaaja: Kuva: Liisa Pekkosen kotialbumi

Ajankohta: 14.6.1944

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Tollankankaan hautausmaa

Kuvaaja: Erja Kaartinen

Ajankohta: 29.4.2017

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tollankankaan hautausmaalla olleet suomalaiset hautakivet siirretty Punamäen hautausmaalle vuonna 2009.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-historiaa/jaasken-hautausmaat/vastasmaen-hautausmaa.html

Muut kommentit

Ei kommentteja