Tiurulan ortodoksinen hautausmaa

Hiitola / Хиитола
Perustettu ennen vuotta 1580

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

ennen vuotta 1580

Pinta-ala 1944

N. 6000

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Hiitola-Säätiö sr ja Hiitolan Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

02.08.2022

Sijainti

Leveysaste

61.21979

Pituusaste

29.83348

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Hautausmaan alkuperä ei selviä käytettävissä olleista lähteistä. Kurkijoen kihlakunnan historian II-osan mukaan (1958, Toivo Immonen s. 108) kreikkalaiskatolinen (ortodoksinen) Ristinylennyksen kirkko sijaitsi 1580-luvulla samalla paikalla kuin suomalaisajan päättyessä viime sotien seurauksena. Tämän perusteella voidaan olettaa, että kirkon yhteydessä oli myös hautausmaa.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Kirkko tuhoutui jatkosodan hyökkäysvaiheessa elokuussa 1941. Muita rakennuksia seurakunnalla ei ollut vuoden 1933 jälkeen, jolloin seurakunnan keskus siirrettiin Kurkijoelle ja seurakunnan kiinteistöomaisuus kirkkoa ja hautausmaata lukuunottamatta myytiin Hiitolan kunnalle.

Rakennusten nykytilanne

Rakennuksia ei ole.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Haudattujen määrä ei selviä lähteistä

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Varsinaisia muistomerkkejä ei ole. Muutama hautakivi/rautaristi on säilynyt pystyssä, joitakin on myös irrallaan hautausmaa-alueella.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Edelleen käytössä

Hautausmaan nykyinen koko

N. 6000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaalta löytyy pystyssä muutama suomalaisaikainen hautamuistomerkki (hautakivi tai rautaristi) ja joitakin irrallaan.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Hiitolan Pitäjäseura ja Hiitola-Säätiö eivät ole toistaiseksi tehneet alueella kunnostus-/hoitotöitä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Mahdollisesti alueelle haudattujen vainajien omaiset.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kunnostus- ja hoitotöitä ei ole tehty.

Kunnostusryhmien koko

-

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Hautatumisvaarassa olevat hautakivet nostetaan korkeampaan asentoon hautautumisen estämiseksi.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Tiurulan ort kirkko ennen vuotta 1917.

Kuvaaja: Ei tiedossa

Ajankohta: Ei tiedossa

Tiurulan ortodoksinen kirkko 1922 - 1941.

Kuvaaja: Ei tiedossa

Ajankohta: Ei tiedossa

Tiurulan viimeinen kirkko pystytysvaiheessa.

Kuvaaja: Ei tiedossa

Ajankohta: Ei tiedossa

Vierailu lapsen haudalla.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Sirkka Salmi)

Ajankohta: Ei tiedossa

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Tiurulan tuhoutuneen kirkon perustus.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 30.12.2014

Toinen näkymä hautausmaalle.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 29.12.2014

Kolmas näkymä hautausmaalle.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 29.12.2014

Ivan Klimovin hautaristi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 20.7.2016

Ivan Tichanovin hautakivi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 12.9.2018

Pekka ja Natalia Lukan hautautumisvaarassa oleva hautakivi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 20.7.2016

Akilina Koppisen irrallaan oleva hautaristi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 12.9.2018

Räkköläisen vaikeasti luettavissa oleva hautakivi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 12.9.2018

Ooti Miikkulaisen rikkoutunut hautaristi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 20.7.2016

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

-

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

-