Suvilahden luterilainen hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1927

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

08.05.1927

Pinta-ala 1944

Tietoa ei saatavilla

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

27.07.2022

Sijainti

Leveysaste

62°4´38´´

Pituusaste

32°21´58´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Suojärven evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaa ostettiin kauppias Mikko Koivuselta ja se vihittiin käyttöönsä 8.5.1927. Aikaisemmin haudattiin Kuikkaniemen luterilaisen hautausmaan lisäksi Karatsalmen- ja Kuikkaniemen ortodoksisille hautausmaille, joissa oli oma alue luterilaisille. Hautausmaa sijaitsee Suojärven taajamassa, Suvilahdessa, noin kilometrin päässä keskustasta Hautavaaran maantien oikealla puolella.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Ei ollut rakennusta

Rakennusten nykytilanne

Ei ole rakennusta

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

620

Haudattujen määrän lähde

Suojärven luterilaisen seurakunnan kuolleiden luettelotv. 1927-1944, Karjalan tietokantahaku

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistoristi

1999

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Suojärven ev. luterilaisen seurakunnan hautausmaa ollut käytössä v. 1928-1944 Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. Suojärven Pitäjäseura ry (sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Suvilahden luterilaisen hautausmaan Muistoristi

Kirsti Kuutti

2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautakivistä vain muutama on kunnolla säilynyt, osa on käännetty toiseen suuntaan, osan toiselle puolelle on kaiverrettu venäläisen vainajan tiedot.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Päällehautausta

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on edelleen käytössä. Nykyiset suojärveläiset hautaavat vainajiaan Venäjän ortodoksien tavoin.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Muistomerkkien kunnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Omaiset ovat kunnostaneet löytyneitä kiviä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa käydään katsomassa muistoristin kunto.

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Suojärven ev. luterilaisen seurakunnan hautausmaa ollut käytössä v. 1928-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1999

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Muistoristin laatta.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2014

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Sopimuksia

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Paikallisten viranomaisten kanssa.

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Hautajaiskulkue Suvilahdessa.

Kuvaaja: Irja Vesterinen

Ajankohta: 1930-luvulla

Apteekkarin rouvan, Soinisen hautajaiset hautausmaan lähellä sijainneessa Suojärven luterilaisessa kirkossa.

Kuvaaja: Aili Suokas

Ajankohta: Ei tietoa

Suojärven luterilainen kirkko ja pappila.

Kuvaaja: Ei tieto, Suojärven Pitäjäseuran arkisto.

Ajankohta: Ei tietoa

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Suojärven hautausmaa. Minkälaiseksi mahtaa hautakulttuuri muuttua venäläisten jälleen väliaikaisesti hallitessa joitakin suomalaisia kyliä, kun viimeisen isännyyden aikana jo oli poistettu venäläisten haudoille aiotuista muistokivistä suomalaiset tekstit ja tilalle naputettu venäläiset kirjoitukset.

Kuvaaja: Sot.virk. E.Voutilainen, valokuvaaja

Ajankohta: 07.07.1944

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Suvilahden hautausmaa sijaitsee Hautavaaralle menevän tien varressa noin kilometrin päässä Suvilahden keskusaukiolta.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Suvilahden hautausmaa on kiviaidalla erotettu tiestä.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Hautausmaan pääkäytävältä näkymä portille.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Hautausmaa on aika laaja ja sokkeloinen venäläisten hautojen aitausten johdosta.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2014

Katri Lakan hautakivi on säilynyt käännettynä toisin päin.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2008

Hautakivi Suvilahden hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Hautakivi jossa ei enää erotu teksti.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Suvilahden hautausmaalla ovat paikallisten haudat entisten suojärveläisten hautojan päällä.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja