Viipuri, Sorvalin hautausmaa, yleisesitys

Viipuri / Выборг
Perustettu 1798/1799

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

1944 alueella oli viisi luterilaista hautausmaata, ja yksi ortodoksinen hautausmaa. Roomalaiskatoliset vainajat haudattiin ortodoksiselle hautausmaalle.

Perustamisajankohta

1798/1799

Pinta-ala 1944

---

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatoimikunta

Tietojen päivitysajankohta

01.03.2023

Historia

Hautausmaan alkuperä

Senaatti kielsi V. 1772 terveys- ja hajuhaitoista johtuen kirkkojen lattioiden alle hautaamisen. Tällöin perustettiin Viipuriin väliaikainen hautausmaa Neitsytniemeen. Se oli käytössä 26 v. 1773-1799. Tuona aikana suunniteltiin kaksi isoa hautausmaa-aluetta: Sorvalin hautausmaa kaupungin luoteispuolelle ja Ristimäen hautausmaa kaupungin keskustasta kaakkoon. Sorvalin hautausmaa perustettiin 1798 tai 1799. Alueella oli neljän eri seurakunnan, saksalaisen, ruotsalaisen ja suomalaisen sekä ortodoksisen seurakunnan hautausmaat. Vuonna 1908, kun Viipurin suomalainen seurakunta oli jaettu kaupunki- ja maaseurakunnaksi, suomalaisen seurakunnan hautausmaa jaettiin ns. Sovinnonjaossa kahteen osaan, uusille kaupunki- ja maaseurakunnille. Vuonna 1930 alueelle perustettiin tuomiokirkkoseurakunnan käyttöön Uuden Sorvalin hautausmaa. Koko hautausmaa-alue on 2007 venäläisten toimesta mitattu ja määritelty Muistopuisto-alueeksi. SORVALIN HAUTAUSMAAT ON RYHMITELTY SEURAAVASTI: 1) Saksalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan hautausmaat, vanha ja uusi. 2) Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaat: vanha alue sekä Uusi Sorvali 3) Viipurin maaseurakunnan hautausmaa 4) Ortodoksisen seurakunnan hautausmaa. - Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kunkin seurakunnan kohdalta. Karttaan on merkitty vanhempi saksalais-ruotsalainen hautausmaa nimellä saksalainen seurakunta, Uudempi saksalais-ruotsalainen hautausmaa nimellä ruotsalainen seurakunta. - HAUTAUSMAAN KUNNOSTUSTA KOSKEVAT ASIAT LÖYTYVÄT TÄSTÄ TIEDOSTOSTA, KOSKA NE OVAT SAMAT KAIKKIEN HAUTAUSMAIDEN KOHDALLA. KARTTOJEN KOORDINAATTIPISTEET LÖYTYVÄT KUNKIN HAUTAUSMAAN KOHDALTA. ORTODOKSINEN HAUTAUSMAA ON OMASSA KOKONAISUUDESSAAN.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia, Ortodokseja, Katolilaisia

Kirkolliset rakennukset

Kirkko

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Hackmanin hautakappeli, vanhemmalla saksalaisella hautausmaalla, tuhoutui sodan aikana pommituksissa. Ortodoksinen hautausmaakirkko jäi pystyyn v. 1944.

Rakennusten nykytilanne

Hackmanin kappelialue on siistitty ja muuria korjattu. Alueelle on Hackman-sukuseura pystyttänyt muistokiven, johon on kaiverrettu kappelin kuva sekä alueelle haudattujen 18 suvun jäsenen nimet. - Ortodoksinen hautausmaakirkko on purettu lopullisesti 1970-luvulla alueen läpi kulkevaa tietä tehtäessä.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Ei tietoa.

Haudattujen määrän lähde

---

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Vapaussodassa kaatuneen 4 valkoisen sotilaan muistomerkki Uudemmalla saksalais-ruotsalaisella alueella.

---

---

Materiaali: ---

Katso saksalais-ruotsalaiset hautausmaat.

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Vapaussodan sankarivainajien muistomerkin alaosa on rikkoontuneena paikallaan. Hautakiviä on rikkinäisinä eri puolilla hautausmaata. Vanhoja hautakiviä on koko alueelta löytynyt noin 270 - 280 kpl. Lisäksi hautakivien palasia, joissa on kirjoitusta tai kuvioita on löytynyt satoja, ehkä noin 500 kpl. Tuomiokirkkoseurakunnan vanhemmalta alueelta on kartan ja maastokohtien avulla selvitetty noin 250 hautasijan paikka.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

---

Lisätietoa nykytilanteesta

Alue on säilynyt melkein kokonaan. Tien oikaisun alle jäi pieni nurkka uudemmalta ruotsalais-saksalaiselta hautausmaalta. Tie kulkee ortodoksisen hautausmaan halki jakaen sen kahteen osaan.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Tien oikaisun alle jäi pieni nurkka uudemmalta saksalais-ruotsalaiselta hautausmaalta . Tie kulkee ortodoksisen hautausmaan halki jakaen sen kahteen osaan. Linja-autopysäkin alle on jäänyt 7 hautaa tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaalta.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Sorvalin hautausmaalla tehdyt kunnostustyöt on mainittu yllä. Yhteistyötä on tehty myös venäläisen yhteistyökumppanin kanssa: Yhteiskuntaliike Sorvalin muistopuisto (Memorialnyi park Sorvali) ja Alla Matvienko.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kunnostustyö on aiemmin suunniteltu ja toteutettu Pro Sorvali ry:n hallituksen kanssa. Tulevaisuudessa, toivottavasti alueelle vielä päästään, Wiipuri-Yhdistys ry:n hautausmaatoimikunnan toimesta. Hautausmaata hoitaa Viipurissa myös paikallinen Sorvaliyhdistys Alla Matvienkon johdolla.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Talkootyö Pro Sorvali ry:n toimesta kerran vuodessa vuosina 2007-2019. Viipurin paikallinen Yhteiskuntaliike Sorvalin muistopuisto (Memorialnyi park Sorvali) Alla Matvienkon johdolla on järjestänyt alueella vuosittain useita hautausmaatalkoopäiviä.

Kunnostusryhmien koko

Suomalaisen talkooryhmän koko on ollut noin 15 henkilöä.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tarkoitus on jatkaa. Nykyisen sotatilanteen vaikutus tulevaisuuteen?

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Sorvalissa on kivi, jossa kerrotaan hautausmaan perustamisesta. Se ei varsinaisesti ole infotaulu, mutta kertoo hautausmaan perustamisajankohdan.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

---

Infotaulujen pystyttäjä

Kiven ja enkelipatsaan on pystyttänyt viipurilainen hautakiviveistämö.

Infotaulujen kuvat

Kivi, johon on merkitty hautausmaan perustamisvuosi.

Kuvaaja: Hannele Kokko

Ajankohta: Kuvausajankohdasta ei tietoa

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaa on rekisteröity Venäjän viralliseen maarekisteriin
Hautausmaa on rekisteröity Venäjän kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon
Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Viipurin kaupungin ja Pro Sorvali ry:n kesken on tehty suullinen sopimus. Hautausmaata hoitaa Viipurissa myös Yhteiskuntaliike Sorvalin muistopuisto (Memorialnyi park Sorvali) Alla Matvienkon johdolla.

Yhteistyön alkuajankohta

2006

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Suullinen sopimus.

Viimeisin yhteistyösopimus

---

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Portti Sorvalin hautausmaalle.

Kuvaaja: Museovirasto

Ajankohta: ei tietoa

Hautakiviä Sorvalissa, kuvassa edessä Adolf Iwar Arwidssonin hautakivi tuomiokirkkoseurakunnan alueella, taustalla Otto von Fieandtin hautapaasi vanhemmalla saksalais-ruotsalaisella alueella.

Kuvaaja: Sa-kuva 42293, Aleksanteri Tuhka

Ajankohta: Kuvattu jatkosodan aikana

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Talkootyötä Hackmanin hautakappelialueella.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: Heinäkuu 2007

Talkootyön tuloksia tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaalla

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: Elokuu 2009

Sorvalin hautausmaan muuri koottiin uudelleen entiselle paikalleen alueelta löytyneistä vanhoista kivistä.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: Elokuu 2016

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Ilo siitä, että kädenjälki näkyy hautausmaan siistimisessä ja puhdistamisessa. Viipurilaiset ovat myös ottaneet vastuuta alueen hoidosta.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Sorvalin hautausmaa on hajonnut kahteen kertaan 1) Venäläiset valtasivat Viipurin 20.06.1944. Muutaman päivän kuluttua he päättivät jatkaa matkaansa länteen Kivisillan salmen ylitse. Taistelut olivat kovat, mutta salmen yli ei päästy etenemään. Näitä taistelun jälkiä näkyy Sorvalin hautausmaalla edelleenkin: Hautakivet ovat siirtyneet paikoiltaan, ja niissä on ammusten jättämiä jälkiä. 2) Venäläiset tyhjensivät suomalaiset hautausmaat hautakivistä 1970-luvulla. Eniten vanhoja hautakiviä on tallella vanhemmalla saksalais-ruotsalaisella alueella. Siellä olivat hautakivet suuria ja vaikeasti liikutettavia. Lisäksi koneilla ja autoilla ei päässyt liikkumaan rinteisellä hautausmaalla. Muilla hautausmaa-alueilla oli helpompi liikkua ja se näkyy hautakivien vähyydessä. Mm. Uuden Sorvalin alueelta on kuljetettu pois kaikki hautakivet.