Viipuri, Sorvali, saksalais-ruotsalaiset hautausmaat

Viipuri / Выборг
Perustettu Vanhempi 1798/1799; uudempi 1870-1880-luvulla

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Vanhempi 1798/1799; uudempi 1870-1880-luvulla

Pinta-ala 1944

Vanhempi saksalais-ruotsalainen hautausmaa 3120 m2; Uudempi saksalais-ruotsalainen hautausmaa 9340 m2

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatoimikunta

Tietojen päivitysajankohta

21.03.2023

Sijainti

Leveysaste

60.73309

Pituusaste

28.69840

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Historia

Hautausmaan alkuperä

Hautausmaa-alue on 1700-luvun lopulla erotettu Mon Repos'n kartanon maista. Vanhempi saksalais-ruotsalainen hautausmaa on yksi Sorvalin vanhimmista ”Jumalan pelloista”, kuten maamittauspöytäkirjassa v. 1801 mainitaan. Alueelta löytyy edelleen isoja, Viipurin vanhojen saksalaisten ja ruotsalaisten sukujen perhehautoja ja hautapaikkoja. Viipurin varakkuus on edelleen nähtävissä hautausmaalla. Alueella on rinnemaastoa, joten venäläisten tyhjentäessä suomalaisia hautausmaita 1970-luvulla aluetta oli vaikea tyhjentää konevoimin. Osa hautakivistä oli myös liian suuria poiskuljetettavaksi. V. 1879 pitäjänkokouksessa todettiin, että vanha hautausmaa on aivan täyteen haudattu, joten Mon Repos'n kartanon emännän puheille päätettiin lähettää delegaatio kysymään, saisiko kartanolta lisämaata hautausmaata varten. Uudempi saksalais-ruotsalainen hautausmaa syntyi tällöin suomalaisen ja ortodoksisen hautausmaa-alueitten väliin.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Muu rakennus

Muut rakennukset

Hautausmaan vanhemmalla saksalais-ruotsalaisella alueella sijaitsi Hackmanin suvun hautakappeli.

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Hackman suvun hautakappeli tuhoutui pommituksissa sodan aikana.

Rakennusten nykytilanne

Hackmanin hautakappelin alue on siistitty, ympärysmuuri puhdistettu. Alkuperäinen mustasta marmorista tehty pihakiveys on kaivettu esiin. Hackmanin suku pystytti alueelle muistokiven v. 2010. Kiveen on kuvattu hautakappelirakennus sekä kaiverrettu alueelle haudattujen 18 suvun jäsenen nimet.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Ei tietoa.

Haudattujen määrän lähde

---

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Uudemmalla saksalais-ruotsalaisella hautausmaalla on Vapaussodan sankareitten muistomerkin rauniot.

Muistomerkki valmistui 1921

Suunnittelija on todennäköisesti arkkitehti Toivo Paatela

Materiaali: Muistomerkin alaosa on koottu kiven palasista, yläosassa oli metallinen osa, johon oli kaiverrettu muistomerkin teksti sekä neljän vapaussodassa kaatuneen valkoisen taistelijan nimet.

Sorvalin hautausmaalla 21.04.1921 paljastettuun hautapatsaaseen oli suomen- ja ruotsinkielellä kaiverrettu säkeet: "Suomen puolesta kävi kuoloon kukkeat urhot, henki se säilyvä on nuorten sankarien." Hautaan ovat haudatut: Arthur Jarl Ragnar Illukka, Julius Hedman, Onni Edvard Naukkarinen ja Fredrik Torsten Åberg.

Muistomerkkien kuvat

Vapaussodan muistomerkki löydettäessä

Kuvaaja Leena Repo

Kuvan ajankohta 2010

Muistomerkin alue raivattuna ja siistittynä

Kuvaaja Leena Repo

Kuvaamisajankohta 2016

Neljän vapaussodassa kaatuneen valkoisen sotilaan muistomerkki alkuperäisenä

Kuva on Juha Lankisen kuva-arkistosta

Kuvaamisajankohdasta ei tietoa.

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Vanhemmalla alueella on jäljellä enemmän hautakiviä, koska rinnemaastosta niitä on ollut vaikeampi poistaa. Osa kivistä oli suurikokoisia ja hyvin raskaita käsitellä. Monessa kivessä on teksti luettavissa. Uudemmalta alueelta suurin osa kivistä on kuljetettu pois. Alueella on myös paljon kesäkuun 1944 taisteluissa rikkoutuneita ja paikaltaan siirtyneitä kiviä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

Vanhempi alue 3120 m2 ja uudempi 9340 m2

Lisätietoa nykytilanteesta

Molemmat hautausmaa-alueet ovat alueina säilyneet. Hautakiviä on vanhemmalta alueelta löytynyt noin 70, uudemmalta hautausmaalta noin 50 kpl. Alueilta on myös löytynyt hautakivien palasia, joista voi mm. lukea, minkälaisia "muistovärssyjä" hautakivissä on ollut. Talkoolaiset ovat siistineet alueet. Löytyneitä hautakiviä on nostettu pystyyn.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Kaupunkiin vievää tietä oikaistaessa 1970-luvulla Uudemmasta hautausmaa-alueesta jäi hyvin pieni kulma tien alle.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

KUNNOSTUSTOIMIEN RAPORTTI HAUTAUSMAAN YLEISESITTELYSSÄ.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Saksalais-ruotsalaisilla hautausmaa-alueilla ei ole infotauluja.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

---

Infotaulujen pystyttäjä

---

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Hackmanin hautakappelin korkokuvat

Kuvaaja: Karjala-lehden kuvaaja

Ajankohta: 1927

Karjala-lehden teksti liittyy korkokuviin .

Kuvaaja: Karjala-lehden teksti

Ajankohta: 1927

Hackmanin suvun hautakappeli, valmistunut vuonna 1927. Arkkitehtinä Thom Thesleff, jonka äiti kuului Hackman-sukuun.

Kuvaaja: Jalmari Lankinen/Lappeenrannan museot

Ajankohta: 1930-1934

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Sodan tuhoamaa uudempaa saksalais-ruotsalaista hautausmaata.

Kuvaaja: SA-kuva 42907, E. Partanen

Ajankohta: 30.08.1941

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Hackmanin hauta-alue ennen kunnostusta.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2007

Hackmanin hauta-alue kunnostuksen jälkeen.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2010

Hautakiven teksti: ”Han har lämnat, han har wunnit, och behållit tro och hopp. Nu kan han sin krona funnit eftermal fullbordadt lopp.” (Hän on taistellut, hän on voittanut ja säilyttänyt uskonsa ja toivonsa. Hän on löytänyt kruununsa ja päättänyt elämän kulkunsa.) … mutta kenen kivestä?

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2014

Melko pieni kivi vanhemmalla hautausmaalla, tekstinä vain Hanna. Kuka hän mahtoi olla?

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2008

Geschwendt - perhehauta. Maastosta oli löytynyt hautapaikka, jossa oli kolmen hautakiven jalusta. Paikan takana rinteessä oli kapteeni J.R. Geschwendtin hautakivi. Kivi oli samanmuotoinen kuin jalusta ja se nostettiin paikoilleen v. 2008. Kymmenen vuotta myöhemmin, v. 2018, löytyi noin 25-30 m:n päästä maahan puoliksi hautautuneena kaksi saman mallista hautakiveä. Ne kaivettiin esiin. Kivet kuuluivat avioparille: R.S. ja R.I. Geschwendt. Sukututkimus osoitti, että kyseessä olivat em. kapteenin vanhemmat. Perhe on jälleen koossa!

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2018

Kraatzin hautamuistomerkki uudemmalla saksalais-ruotsalaisella alueella. Se löytyi maasta kolmena kappaleena.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2010

Puutarhuri Heinrich Kraatz toimi Mon Repos´ssa puutarhurina. Mon Repos`n henkilökunta kokosi hautapatsaan entiselleen ja hoitaa hautaa edelleen.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2015

Fanny Homenin f. v. Weissenberg hautakiven yläosa uudemmalla hautausmaalla.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2010

Pikku-Tyynen (Tyyne Olivia Kosonen) hautakivi löytyi ruohikon seasta. Kirkonkirjan tietojen perusteella hän oli Viipurin suomalaisen seurakunnan jäsen. Hänen hautakivensä on jossain vaiheessa siirtynyt uudemmalle saksalais-ruotsalaiselle alueelle.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2007

Thomas Woodwardin hautakivi on ainoa englannin kielinen Sorvalista löytynyt hautakivi. Hän oli kotoisin Englannista Sheffieldistä, ammatiltaan puukontekijä. Hän toimi mm. Nurmen kylässä, Hackmanin tehtaassa työnjohtajana.

Kuvaaja: Dimitri Semenov

Ajankohta: 2020

Uudemmalta ruotsalaiselta alueelta kaivettiin maasta hautakivi, kolmessa osassa. Kivi on rikkoutunut niin ovelasti, ettei nimeä, syntymä- eikä kuolinpäivää saa selvitetyksi, Kiven alaosassa on saksankielisenä runo: "Lepää rauhassa, sinä kallis isän sydän. Lepää surusta ja kaikesta tuskasta, kunnes kerran koittaa se kaunis päivä, joka yhdistää jälleen Sinut kanssamme." Nimestä ei myöskään ole mitään tietoa.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 2015

Hackmanin hauta-alueen muistokivi paljastettiin 2010.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 24.10.2010

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Uudemman saksalais-ruotsalaisen hautausmaan koordinaatit ovat: 60.72987 28.69998 (Google Maps)