Salmijärven hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1727

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1727

Pinta-ala 1944

Tietoa ei saatavilla

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

09.11.2021

Sijainti

Leveysaste

62.5834

Pituusaste

32.16483

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Historia

Hautausmaan alkuperä

Salmijärven kylä asutettiin 1720-luvulla ja kylä autioitui suurten nälkävuosien aikana 1860-luvulla. Myöhemmin kylässä asui metsävartijan perhe ja toimi rajavartiosto. Salmijärven Pyhän Nikolaoksen tšasounan yhteydessä ollut kalmisto sijaitsi Salmijärven pohjoispäässä. Kalmistossa oli monia grobuja ja puihin veistettyjä muistomerkkejä. Salmijärvi kuului vielä 1920-luvulla Annantehtaan maa-alueisiin. Salmijärvestä kerrotaan Kirsti Kuutin v. 2002 toimittamassa Vegaruksen, Vaaksauksen ja Salmijärven kyläkirjassa ”Ennen koti Karjalassa”.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tsasouna tai muu vastaava rakennus

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tsasouna oli poltettu.

Rakennusten nykytilanne

Ei rakennuksia

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

100

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1734-1918, kuolleet ja haudatut. "Ennen koti Karjalassa" kyläkirja, Kirsti Kuutti

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Siellä ei ollut hautakiviä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Salmijärvelle perustettiin Neuvostoliiton aikana v. 1952 alkaen metsätyökeskus. Kun koko alueen metsät oli hakattu ja kuljetettu pois, kylä tyhjennettiin vuonna 1977. Nykyään alueella ei ole muuta kuin asutuksen jäänteitä. Hautausmaasta tai tsasounasta ei ole mitään merkkiä.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Tietoa ei saatavilla

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Salmijärven kalmisto

Kuvaaja: Valde Näsi

Ajankohta: 1935

Salmijärvellä petäjään kaiverrettu hautamerkki.

Kuvaaja: Valde Näsi

Ajankohta: 1935

Salmijärven tsasouna vuonna 1937

Kuvaaja: Vahter Tyyni Museovirasto 1988-5

Ajankohta: 1937

Salmijärven tsasounan sisäkuva.

Kuvaaja: Ei tietoa, Kosti Pamilolta

Ajankohta: 1930-luku

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Salmijärven tsasounan oletettu paikka

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2018

Salmijärven maisema 1990-luvun alussa.

Kuvaaja: Tarja Kauppinen

Ajankohta: 1990-luvun alku

Talon perustukset Salmijärvellä.

Kuvaaja: Tarja Kauppinen

Ajankohta: 1990-luvun alussa

Salmijärven kylän alue v. 1998. Kalastajien nuotiopaikka.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 1998

Oletettu tsasounan ja hautausmaan kohta.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 1998

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja