Viipuri, Ristimäki, ruotsalaisen seurakunnan hautausmaa; saksalaisen seurakunnan hautausmaa

Viipuri / Выборг
Perustettu 1820-luku

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1820-luku

Pinta-ala 1944

ruotsalainen alue 13500 m2, saksalainen alue 13500 m2

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatoimikunta

Tietojen päivitysajankohta

14.03.2023

Sijainti

Leveysaste

60.70150

Pituusaste

28.78333

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Historia

Hautausmaan alkuperä

Viipurin kaupungin historiassa IV kerrotaan, että seurakunnat hankkivat hautausmaita varten lisämaata Ristimäestä 1820-luvulla. Todennäköisesti tällöin syntyivät myös ruotsalaisen ja saksalaisen seurakunnan hautausmaat Ristimäen harjulle. Alueella on sijainnut monien viipurilaisten sukujen isoja sukuhautoja. Kansikuvassa on Vikstedt-Viiste suvun hautamonumentti. Pylväiden yläpalkissa ovat sanat: "Kiitollisuuden osoitukseksi menneitten sukupolvien uhrautuvasta elämäntyöstä". Ruotsalaisen ja saksalaisen seurakuntien hautausmaa-alueet ovat alueena tallella, mutta metsittyneenä ja luonnontilassa. Alueelta on löytynyt muutama vanha hautakivi. Saksalaisella alueella on sijainnut vapaus- ja jatkosodassa kaatuneitten saksalaisten sotilaitten hautausmaa sekä muistomerkki. Sen paikka on yhä löydettävissä alueen itäpäässä.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

---

Rakennusten nykytilanne

---

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Siviilihautoihin haudattujen määrästä ei ole mitään tietoa. Saksalaiseen sankarihautausmaahan on haudattu 9 vapaussodassa kaatunutta saksalaista sotilasta sekä jatkosodassa kaatuneita saksalaisia, joiden lukumäärä ei ole tiedossa.

Haudattujen määrän lähde

Karjala-lehti 29.04.1921

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Saksalaisella hautausmaalla: Saksalaisten vapaussodassa ja jatkosodassa kaatuneitten sotavainajien muistomerkki Saksalaisella hautausmaalla.

Paljastettu 29.04.1921

Suunnittelijasta ei ole tietoa

Materiaali: graniitti

Die Asche hüten wir der deutschen Helden. Ihr Freiheitswerk die Lieder Finnlands melden. Urhoilla Saksan olkoon levon hoiva On vapaustyönne Suomen laulussa soiva. (suom. Jussi ja Toivo Paatela)

Muistomerkkien kuvat

Saksalainen sankarihauta Ristimäellä. Takana ortodoksisen hautausmaakirkon rauniot.

sot. virk. J. Taube, SA-kuva 127552

16.5.1943

Saksalaisen muistomerkin yläosassa ollut kivi jatkosodan taistelujen jälkeen.

ei tietoa

ei tietoa

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Saksalaisten muistomerkki on kokonaan hävinnyt. Vikstedt-Viiste-monumentin lisäksi ruotsalaisella alueella on säilynyt muutama hautakivi, jotka etsimällä löytyvät heinikon seasta.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

Ruotsalainen 13500 m2; Saksalainen 13500 m2, yhteensä 27000 m2.

Lisätietoa nykytilanteesta

Säilynyt täysin hoitamattomana alueena. Ruotsalaiselta alueelta on löytynyt muutama suomalainen hautakivi.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Aluetta ei ole kunnostettu lainkaan.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

---

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

----

Kunnostusryhmien koko

---

Kunnostustoimenpiteiden jatko

---

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Ruotsalaisen seurakunnan ja saksalaisen seurakunnan hautausmailla ei ole infotaulua.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

---

Infotaulujen pystyttäjä

---

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Hjalmar Henrik Hellmanin (1879-1929) hauta ruotsalaisella hautausmaalla.

Kuvaaja: ei tietoa

Ajankohta: 1930-luku

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Saksalaisten sankarihaudalla Ristimäen hautausmaalla Viipurissa.

Kuvaaja: SA-kuva 126831, Sot.virk. T.Nousiainen

Ajankohta: 29.4.1943

Viipurin aseveljien seppele lasketaan saksalaiselle sankarihaudalle Ristimäen hautausmaalla Viipurissa.

Kuvaaja: SA-kuva 127551, Sot.virk. J.Taube

Ajankohta: 16.05.1943

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Läänin maanmittari, Henrik Johan Järnefeltin (1813-1888) hautakivi Ristimäellä, ruotsalaisen seurakunnan hautausmaalla.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 10.7.2013

Alun perin Ristimäen ruotsalaisella alueella sijainnut Amalie Bergin (k. 1892) hautakivi on löytynyt Patterinmäeltä ja siirretty Uuden Sorvalin alueelle, jonne on koottu muilla hautausmailla sijainneita hautakiviä.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 04.08.2015

Amalie Bergin kuolinilmoitus

Kuvaaja: Wiborgsbladet

Ajankohta: 12.01.1892

Ruotsalaisen seurakunnan hautausmaa-alueen kulma.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 10.07.2013

Portti ruotsalaisen ja saksalaisen seurakunnan hautausmaille, Transportnaya Ulitsa 1, Magnit-ruokakaupan pysäköintialueen kohdalla.

Kuvaaja: Kuvalaina Google Maps

Ajankohta: Heinäkuu 2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

---

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja