Räisälän hautausmaa

Räisälä / Мельниково
Perustettu

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Pinta-ala 1944

24000

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Räisäläisten Säätiö sr

Tietojen päivitysajankohta

21.02.2023

Historia

Hautausmaan alkuperä

On epäselvää, koska hautausmaa on perustettu. Ehkä samaan aikaan kuin seurakunta eli 1600-luvun alussa. Kirkkoherra mainitaan vuodelta 1635.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia, Muun kirkkokunnan tai uskonnollisen yhteisön jäseniä

Kirkolliset rakennukset

Kirkko, Erillinen ruumishuone, Muu rakennus

Muut rakennukset

Leikkuuhuone (todennäköisesti sama kuin ruumishuone), Schwindt-suvun hautojen hautasuojusrakennus.

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Kaikki säilyivät, joskin lievästi vaurioituneina

Rakennusten nykytilanne

Jäljellä vain kirkko, joka toimii Melnikovon kunnan kulttuuritalona.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Tietoa ei saatavilla

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Matti Läheniemen ja poikansa Veikko Läheniemen hauta Unnunkosken Läheniemessä, täysin toisessa paikassa kuin kirkon hautausmaa

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Sankarivainajien muistomerkki

1918

Elias Ilkka

Materiaali: Kivi

Eteläsivulla: "Isä, äiti itkeä et saa. Veli, sisko et voi vaikertaa, uhrin tämän vaati isänmaa." Pohjoissivulla: "Kautta kärsimyksen - muistojemme, kautta kallehimpain hautojemme, vapaa olkoon isiemme maa." Itäisellä sivulla vuonna 1918 valkoisten puolella kaatuneen 12 henkilön nimet.

Vanhan kirkon muistokivi

1939

Kanttori A. N. Leinonen

Materiaali: Kivi

"Tälle paikalle 1763 rakennettu kirkko paloi salaman sytyttämänä 21.7.1910. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa. 2 Moos. 3:5"

Kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkki

1992

-

Materiaali: Kivi

"Räisälän seurakunnan haustausmaa - Paikka, jossa seisot, on pyhä." 1996 lisättiin: "Isä, äiti itkeä et saa. Veli, sisko et voi vaikertaa, uhrin tämän vaati isänmaa." Lisäksi 267 sankarivainajan nimet.

Muistomerkkien kuvat

Sankarivainajien muistomerkki (Kuvattuna länsipuolelta)

Tuntematon

Tuntematon

Sankarivainajien muistomerkki (Kuvattuna itäpuolelta)

Tuntematon

Tuntematon

Sankarivainajien muistomerkki (Näkymä kirkolta muistomerkin suuntaan kuvattuna Itä- Kannaksen maakuntajuhlan yhteydessä)

O.Hedenström/SA-kuva

23.06.1943

Vanhan kirkon muistokivi

Tuntematon

V.1939

Sankarivainajien muistomerkki (Kuvattuna länsipuolelta. Muistomerkin ympäristö ruohottunut ja sankarihauta-alue tuhoutunut)

Tuntematon

V. 1959

Kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkki (Rovasti Jorma T. Helasvuo pitämässä paljastuspuhetta)

K.Jaakkola

06.06.1992

Kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkki (Kuvattuna paljastuksensa jälkeen pohjoispuolelta)

K.Jaakkola

06.06.1992

Kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkki (Täydentyi sankaripatsaaksi, kun siihen 18.05.1996 pidetyssä muistojuhlassa kiinnitettiin sankarivainajien PRO PATRIA-muistotaulut)

O.Jaakkola

18.05.1996

Kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkki

H.Haikonen

18.06.2010

Kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkki (Juhlaväkeä muistotilaisuudessa muistomerkillä kirkon 100-vuotisjuhlassa 16.06.2012)

H.Haikonen

16.06.2012

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautausmaa-alue muutettiin puistoksi 1984, jolloin jäljellä olleet suomalaiskivet ja niiden jäännökset koottiin maantien ja hautausmaan välisen painanteen täytteeksi. Tällöin poistettiin myös sankaripatsas, mutta sen uudesta sijoituspaikasta ei ole tietoa. 07.06.2016 pidetyssä kotiseutujuhlassa varattiin muistomerkin itäpuolelta alue muistolehdoksi, johon on mahdollista pystyttää vielä löytyviä suomalaiskiviä. Kotiseutujuhlassa 06.06.1992 paljastettiin entisen sankaripatsaan paikalla hautausmaan muistomerkki, joka täydentyi 18.05.1996 myös sankarivainajien muistopatsaaksi, kun siihen kiinnitettiin 267 nimeä sisältävät Pro Patria-taulut.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

19000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on jäänyt osittain tien ja kerrostalojen piha-alueen alle. Jäljellä oleva hautausmaa on nykyisin yleisenä puistona. Hautausmaan ja sankarivainajien nykyinen muistomerkki on pystytetty entisen sankaripatsaan paikalle. Kirkkomaata ympäröinyt kiviaita on purettu 1980-luvulla lukuunottamatta alueen etelärajaa ja osittain kirkkomaan pohjoisrajaa kirkon pohjoispuolella.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Hautausmaa poistunut käytöstä ja muutettu yleiseksi puistoksi, jolloin sen koko on samalla pienentynyt. Nykyinen koko on arvio puistoalueen laajuudesta.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Nurmikon leikkuu
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Paikallishallinto hoitaa aluetta puistona. Pari penkkiä ja roskakori. Puistokäytävä. Heinä niitetään ajoittain. Räisäläisten Säätiö vastaa muistomerkin peruskunnossapidosta, mutta säännöllisestä siistimisestä ja kunnossapidosta huolehtii kunta.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Melnikovon kunta, Räisäläisten Säätiö sr

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kunta huolehtii alueesta puistona

Kunnostusryhmien koko

Kunta huolehtii työntekijöidensä voimin

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Ei ole suunnitelmissa muutoksia, vaan toivotaan edelleen kunnan ylläpitotyötä. Muistomerkin peruskorjaukset ja mahdollisesti löytyvien hautakivien pystytys tehdään suomalaisvoimin.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Infotaulussa on kerrottu suomeksi ja venäjäksi alueeseen liittyvistä seuraavista kohteista: -Räisälän kirkko -Räisälän kirkkomaa -Räisälän evankelisluterilainen seurakunta -Räisälän kunta v.1939 Infotaulun kuvituksena on sisäkuva kirkkosalista sekä kartat kirkkomaasta ja Räisälän kunnasta. Infotaulun luona on muistolehto, jonne on koottu löydettyjä hautakiviä. Muistolehto perustettiin 07.6.2016.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

07.06.2016

Infotaulujen pystyttäjä

Räisäläisten Säätiö sr

Infotaulujen kuvat

Infotaulun teksti ja kuvitus

Kuvaaja: A.Kalenius

Ajankohta: 07.06.2016

Infotaulu

Kuvaaja: A.Kalenius

Ajankohta: 07.06.2016

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaa on rekisteröity Venäjän viralliseen maarekisteriin
Hautausmaa on rekisteröity Venäjän kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Yhteistyötä on tehty neuvottelemalla hautausmaan ja sen muistomerkkien kunnossapitoa ja hoitoa koskevista tarvittavista toimenpiteistä ja keskinäisestä työnjaosta ja kirjaamalla päätökset yhteisesti hyväksyttyihin neuvottelumuistioihin. Räisäläisten Säätiön tavoitteena ovat kuitenkin kirjalliset sopimukset neuvottelumuistioiden asemesta.

Yhteistyön alkuajankohta

30.08.1990

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tavoitteena on ollut yksittäistä seuraa tai säätiötä suurempana ryhmittymänä etsiä keinoja, vahvistaa ja luoda yhteyksiä luovutetun alueen nykyiseen paikallishallintoon menetettyyn kotiseutuun kohdistuvien tavoitteiden toteutumiseksi.

Yhteistyön alkuajankohta

V. 2007

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Epävirallinen Suvannon seudun pitäjäyhteisö (Käkisalmi, Metsäpirtti, Vpl. Pyhäjärvi, Rautu, Räisälä, Sakkola ja Vuoksela)

Yhteistyön tyyppi

Alkuperäisenä tarkoituksena on ollut -ensinnäkin keskinäinen tutustuminen, yhteisten asioiden käsittely ja toisten toimintaideoista ja ratkaisuista hyötyminen ja omiin toimintoihin soveltaminen -etsiä keinoja vahvistaa yhteyksiä luovutetun alueen nykyiseen paikallishallintoon, mihin on pyritty yhteisten kotiseutumatkojen yhteyteen järjestetyillä tapaamisilla ja neuvotteluilla.

Yhteistyön alkuajankohta

13.03.2005

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Päätökset on kirjattu yhteisön kokouksista laadituissa neuvottelumuistioissa

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Vanha hautausmaa (21.07.1910 palaneen kirkon savuaville raunioille kokoontuneita seurakuntalaisia)

Kuvaaja: F.Laukkanen

Ajankohta: Heinakuun loppu v. 1910

Vanha ja uusi hautausmaa (Saattoväkeä ja Räisälän kappalainen Jorma T. Helasvuo Rauha Elisa Heikintr. Peltosen haudalla vanhalla hautausmaalla; taustalla uutta hautausmaata)

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: 18.05.1932

Kirkko ja hautausmaat

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: 1930-luku

Vanha hautausmaa ( Schwindt-suvun hautasuoja)

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: 1930-luku

Vanha hautausmaa (Poikittainen pääkäytävä maantieltä uuden hautausmaan suuntaan )

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: V.1936

Vanha hautausmaa (Näkymä vanhalle hautausmaalle kirkon länsipuolelta katsottuna. Etualalla sankarivainajien muistomerkki, jonka vasemmalla puolella pilkottaa puinen Schwindt-suvun hautasuoja)

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: V.1936

Kirkko ja hautausmaat

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: 1930-luku

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Vanha hautausmaa (Kuvattuna välittömästi valtaustaistelujen jälkeen . Taustalla Schwindt-suvun vaurioitunut hautasuoja)

Kuvaaja: G.Strandell/SA-kuva

Ajankohta: 19.08.1941

Vanha hautausmaa (Kaivantoja vanhalla hautausmaalla sankarivainajien muistomerkin äärellä)

Kuvaaja: T.Nousiainen/SA-kuva

Ajankohta: 19.08.1941

Vanha hautausmaa (Kirkkoväki poistumassa kirkosta (Ruotsalaisen piispa Jonzonin vierailu Räisälässä))

Kuvaaja: J.Taube/SA-kuva

Ajankohta: 14.04.1942

Vanha hautausmaa (Sankarihautajaiset ja kunnianosoitus sankarihaudoilla Itä-Kannaksen maakuntajuhlan yhteydessä )

Kuvaaja: O.Hedenström/SA-kuva

Ajankohta: 23.06.1943

Vanha hautausmaa (Hiljainen jäähyväishetki sankarihaudalla 14.08.1944. Oik.Lempi Honkanen, kesk. tuntematon ja vas. Väinö Pönkkä Timoskalasta)

Kuvaaja: U.Laukka/SA-kuva

Ajankohta: 14.08.1944

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Vanha hautausmaa (Näkymä vanhalle hautausmaalle katsottuna kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkiltä kaakkoon)

Kuvaaja: H.Haikonen

Ajankohta: 11.06.2009

Vanha hautausmaa (Näkymä v.2010 raivonneen Asta-myrskyn jälkeen vanhalle hautausmaalle katsottuna kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkiltä kaakkoon)

Kuvaaja: A.Kuisma

Ajankohta: 27.04.2012

Vanha hautausmaa (Näkymä vanhalle hautausmaalle katsottuna suunnilleen aikaisemman poikittaisen pääkäytävän suunnassa lännestä itään. Maisema on huomattavasti avartunut v. 2010 Asta-myrskyn kaadettua suuren osan kookkaista puista kerrostalojen edestä. Vanhoja puita poistetaan sitä mukaa kun on puistonhoidollisesti siihen tarvetta)

Kuvaaja: A.Kuisma

Ajankohta: 27.04.2012

Vanha hautausmaa (Näkymä vanhalle hautausmaalle pääkäytävän suunnassa katsottuna etelästä pohjoiseen (Vasemmalla olevan kuusiaidan ja maantien väliseen painanteeseen lienee päätynyt merkittävä osa hautausmaan räisäläisten vainajien hautakivistä hautausmaata tasattaessa) (Juhani Kaatosen ilmoitus)

Kuvaaja: A.Kuisma

Ajankohta: 27.04.2012

Vanha hautausmaa (Näkymä vanhalle hautausmaalle pääkäytävän suunnassa katsottuna pohjoisesta etelään)

Kuvaaja: A.Kuisma

Ajankohta: 27.04.2012

Vanha hautausmaa (Puolittain maahan haudattuna löytynyt Suutarin suvun hautakivi )

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: 2000-luvun alkupuoli

Vanha hautausmaa (Sankarihautausmaan suojelualueen luoteiskulman alkuperäinen kulma-aidake (Vasemmalla oleva tie ja etualalla oleva pysäköintialue ovat nykyisin päällystettyjä. Suurelta osin sankarihautausmaa on jäänyt päällystetyn alueen alle)

Kuvaaja: A.Kuisma

Ajankohta: 27.04.2012

Vanha hautausmaa (Sankarihautausmaan suojelualueen luoteiskulman kesällä 2021 uusittu kulma-aidake kivipylväineen )

Kuvaaja: N.Gundyreva

Ajankohta: 27.07.2021

Vanha hautausmaa ( Näkymä vanhalle hautausmaalle luoteen suunnasta katsottuna. Vasemmalla infotaulu, keskellä muistolehto, jossa ensimmäiset kaksi löytynyttä hautakiveä ja oikealla kirkkomaan ja sankarivainajien muistomerkki)

Kuvaaja: A.Kalenius

Ajankohta: 07.06.2016

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Luotu toimivat suhteet paikallishallintoon.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja