Punamäen hautausmaa

Jääski / Лесогорский
Perustettu 1889

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

08.02.1889

Pinta-ala 1944

20 000

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Jääski-seura ry

Tietojen päivitysajankohta

20.11.2022

Sijainti

Leveysaste

61.03586

Pituusaste

28.90494

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Jääsken Punamäen hautausmaa perustettiin Keisarillisen Suomen senaatin päätöksellä 8.2.1889 Littulan kylään, tilalle numero kolme.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Erillinen ruumishuone, Muu rakennus

Muut rakennukset

Paarihuone.

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Ruumishuone ja paarihuone sekä hautakiviä tuhoutui.

Rakennusten nykytilanne

Rakennuksia ei ole. Hautausmaan yläosaan, tuhoutuneen ruumishuoneen kohdalle, on venäläisen asukkaan toimesta rakennettu asuin- ja muita pihapiirin rakennuksia.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

400

Haudattujen määrän lähde

Suullinen tieto

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Punamäen hautausmaan muistokivi

Erja Kaartinen

21.4.2018

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Paarihuoneen raunioille on siirretty Tollankankaan hautausmaalta vanhoja suomalaisten hautakiviä parikymmentä kappaletta. Viereen on pystytetty Jääski-seuran toimesta luonnon muovaama muistokivi vuonna 1995. Kivessä on teksti " Jääsken Punamäen vanha hautausmaa."

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

n. 20 000 m2

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaalla on aluskasvillisuutta, alue on pusikoitunut sekä lahoja, isoiksi kasvaneita puita on kaatuillut. Jäljellä on useita vanhoja, suomalaisten hautakiviä. Osaa ympäröi kivisokkelit ja rautaketjut. Hautakivet ovat osin sammaloituneet ja osin uppoutuneina maaperään.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Jääski-seura raivasi Punamäen hautausmaan esille 1990-luvulla. Tuolloin siirrettiin myös Tollankankaalta vielä säästyneet suomalaiset hautakivet Punamäen hautausmaalle ja sijoitettiin paarihuoneen perustuksille. Siitä lähtien Jääski-seura ry on järjestänyt talkoomatkoja hautausmaan kunnostamiseen.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Jääski-seura sekä Lions Club Imatra ovat tehneet vuosittain raivaus- ja kunnostustoimenpiteitä Punamäen hautausmaalla.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kesäaikana kerran kuukaudessa.

Kunnostusryhmien koko

4-8 henkilöä

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Koronapandemia ja rajojen sulkeutuminen ovat estäneet kunnostustyöt.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Lions Club, Imatra

Yhteistyön tyyppi

Hautausmaan kunnostus.

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Aleksanteri Jurvan hautajaiset Punamäen hautausmaalla 27.10.1927

Kuvaaja: Kuva: Erja Kaartisen kotialbumi

Ajankohta: 27.10.1927

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Jääski Punamäen hautausmaalle Tollankankaan hautausmaalta siirretyt suomalaisten hautakivet

Kuvaaja: Juha Penna

Ajankohta: 15.10.2016

Jääsken Punamäen hautausmaa

Kuvaaja: Tarja Sajonmaa

Ajankohta: 21.4.2018

Jääsken Punamäen hautausmaa

Kuvaaja: Erja Kaartinen

Ajankohta: 29.4.2017

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Osa alueesta on saatu pidettyä siistinä. Hautausmaalle on pystytetty muistomerkki. Hautausmaalle saatiin siirrettyä suomalaiset hautakivet läheiseltä Tollankankaan hautausmaalta.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-historiaa/jaasken-hautausmaat/punamaen-hautausmaa.html

Muut kommentit

Ei kommentteja