Viipuri, Punaisten hautausmaat, Papulanvuori ja Koiramäki (Koirien hautausmaa)

Viipuri / Выборг
Perustettu 1918 Papulanvuori ja Koiramäki

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Punakaartilaisten hautausmaat kansalaissodan aikana

Perustamisajankohta

1918 Papulanvuori ja Koiramäki

Pinta-ala 1944

---

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Tietoa ei saatavilla

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatyöryhmä

Tietojen päivitysajankohta

21.03.2023

Sijainti

Leveysaste

kts. kohta: Muut kommentit

Pituusaste

kts. kohta: Muut kommentit

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kansalaissodan aikana punaiset alkoivat haudata vainajiaan Papulan vuorelle. Sinne haudattiin Wiipuri-lehden mukaan yli 300 vainajaa. Hautojen sijaintipaikka on edelleen löydettävissä. Wiipuri-lehti kertoo 9.6.1918: "Monista ehdolla olevista paikoista walitsiwat kapinan aikuiset 'kaupungin waltuutetut' kaatuneitten punakaartilaisten haudan paikaksi Papulan wuoren näkötornin takaisen rinteen ja lienee sinne tullut haudatuksi alhaisimmankin arwiolaskelman mukaan joukon neljättäsataa ruumista". Viipurin sanomalehdet kertovat kesäkuussa 1918, että Papulanvuorelle tilapäisesti haudattuja punaisten vainajia siirrettiin Tammisuolle. Lehtikirjoitus jatkuu: ”Ruumiitten esillekaiwaminen ja poissiirtäminen aloitettiin wasta wiime wiikolla. Työhön käytetään sotawankeja, ja on tähän mennessä esille kaivettu 131 ruumista arkkuineen, joista 119 on siirretty Tammisuolle ja 3 owat omaiset ottaneet haltuunsa. Haudan puhdistamisen arwellaan wiewän aikaa wielä parisen wiikkoa.” Osa Papulaan haudatuista vainajista siirrettiin koirien hautausmaalle, ns. Koiramäkeen, Pietarintien varteen Maaskolan alueelle. Sinne kuljetettiin myös punakaartilaisiin kuuluneita ammuttavaksi. Koiramäkeen haudattujen määrää lienee mahdotonta arvioida.

Haudattujen kirkkokunnat

Tietoa ei saatavilla

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

---

Rakennusten nykytilanne

---

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

1918 satoja kaatuneita, Koiramäessä myös paikalla ammuttuja

Haudattujen määrän lähde

Sisällissodan pikkujättiläinen, s. 318

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Suunnitellun muistomerkin jalusta

Koiramäkeen suunniteltiin muistomerkkiä. V. 1921 oli valmistettu patsas taiteilijan piirustuksen mukaan, mutta Koiramäkeen sitä ei koskaan pystytetty. Hautausmaalta löytyy edelleen patsaalle rakennettu, alkuperäinen jalusta.

Suunnittelijasta ei tietoa

Materiaali: Jalusta tehty kivestä

Jalustassa ei ole tekstiä

Koirien hautausmaalle pystyttivät venäläiset graniittisen muistomerkin.

1961

Suunnittelijasta ei tietoa

Materiaali: Punainen graniitti

Tällä paikalla uinuvat suomalaisten valkokaartilaisten ja saksalaisten interventtien huhti-ja toukokuussa 1918 ampumat suomalaiset punakaartilaiset, jotka ovat miehuullisesti taistelleet Suomen työkansan asian puolesta. Ikuinen kunnia sankareille! - Patsaan takana olevassa laatassa on teksti: 1961 huhtikuu. Suomen työkansaa kohtaan tuntemansa proletaarisen solidaarisuuden osoitukseksi Neuvostoliiton työtätekeviltä.

Muistomerkkien kuvat

Venäläisten Koiramäkeen v. 1961 pystyttämä muistomerkki.

Terhi Koivisto

17.07.2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Alueilla ei ole ollut hautakiviä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

---

Lisätietoa nykytilanteesta

Papulan hautausmaa-alue on selvästi nähtävissä metsäisessä maastossa. Koiramäki on hoidettu muistomerkkialue.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Viipurilaiset hoitavat Koiramäen aluetta. Papulan vuorella ei ole tehty kunnostus- tai hoitotöitä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Ei tietoa, mahdollisesti kaupungin työntekijät

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Ei tietoa.

Kunnostusryhmien koko

Ei tietoa.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Todennäköisesti jatkuu.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Kummallakaan hautapaikalla ei ole infotaulua. Papulanvuoren hauta-aluetta ei ole merkitty maastoon millään tavalla. Koiramäessä on tekstit muistomerkin molemmin puolin.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

---

Infotaulujen pystyttäjä

---

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Punaisten veljeshauta Papulassa

Kuvaaja: Ei tietoa, Museoviraston kuva.

Ajankohta: 1918

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvan alkuperäinen teksti: "Kansalaisjärjestöjen seppele lasketaan v. 1918 kaatuneiden haudalle." Kuvassa seppele on asetettu suunnitellun muistomerkin jalustaa vasten.

Kuvaaja: SA-kuva 127548, sot.virk. J. Taube

Ajankohta: 16.5.1943

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Punaisten hauta-alue Papulassa

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 3.8 2015

Laatassa teksti: Tällä paikalla uinuvat suomalaisten valkokaartilaisten ja saksalaisten interventtien huhti- ja toukokuussa 1918 ampumat punakaartilaiset, jotka ovat miehuullisesti taistelleet Suomen työkansan asian puolesta, ikuinen kunnia sankareille.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 17.07.2019

Kukkia isoisän muistolle

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: 16.5.2018

Koiramäkeen 1921 suunnitellun muistomerkin jalusta

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 17.07.2019

Portaat, jotka johtavat kadulta Koiramäen muistomerkille.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 17.07.2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

---

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Papulanvuoren hautapaikan koordinaatit 60.72179 28.77157 (google maps) Koiramäen koordinaatit 60.688906 28.810332 (google maps)