Perkjärvi (asemakylä)

Muolaa / Муолаа
Perustettu Ei tiedossa

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ks. edellä

Perustamisajankohta

Ei tiedossa

Pinta-ala 1944

Tietoa ei saatavilla

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Muolaalaisten Seura ry.

Tietojen päivitysajankohta

11.08.2022

Sijainti

Leveysaste

ortod. ja ev.lut. 60.46349

Pituusaste

ortod. ja ev.lut. 29.23743

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Perkjärvelle asemakylään on haudattu tietojen mukaan siellä asuneita venäläisiä kesänviettäjiä ja Kronstadtin pakolaisia ja venäläisiä emigrantteja Perkjärven pienen hautausmaan yhteydessä olleelle ortodoksihautausmaalle. Se sijaitsi luterilaisen hautausmaan yhteydessä asemakylän ulkopuolella. Molemmista hautausmaan osista on hyvin vähän tietoa, eikä niistä tänä päivänä löydy mitään jälkiä maastosta. Perkjärveläinen Aatu Virolainen on vuonna 1988 kirjannut näistä mm. seuraavaa: "Asemakylän rukoushuoneessa, jossa Perkjärven kylän nuorille pidettiin rippikoulut, oli myös jumalanpalveluksia, joskin epäsäännöllisin välein, pappi tuli muualta". Mainitaan mm. kirkkoherra Toivo Rapelin ja kappalainen Immo Aatolaisen käyneen pitämässä hartauksia rukoushuoneella. Palveluksista ilmoitettiin etukäteen aina Perkjärven kyläläisille ja he olivat tervetulleita niihin mukaan. Karjala-lehti on julkaissut 10.8.1924 artikkelin, jossa kerrotaan Muolaan kirkkovaltuuston puoltavan perkjärveläisten hautausmaahanketta. Asiasta oli lähetetty myöntävä lausunto tuomiokapitulin tietoon. Karjala-lehti 1.12.1933 kertoo Muolaan kirkkovaltuuston myöntäneen 26.11.1933 Perkjärven hautausmaan tarpeisiin 500 mk. Toivo Kasanko on julkaisussaan vuonna 1952 kirjannut seuraavaa: "Paitsi luterilaisia, järjestettiin asemakylässä myös ortodoksitunnustuksen mukaisia palveluksia. Kylän kauniisti sisustetussa kirkossa kävi kerran kuussa kaukjärveläinen pastori ja kaksi kertaa vuodessa Kyyrölän seurakunnan papit pitivät siellä juhlallisen palveluksen vedenpyhityksineen ja ristisaattoineen. Jumalanpalvelukset olivat tärkeitä kylän venäläiselle emigranttiyhteisölle. Se koostui rajan sulkeuduttua kylään jääneistä kesäasukkaista, joitten joukossa oli monia venäläisen älymystön, senaatin, korkean upseeriston ja aateliston jäseniä mutta myös keskiluokan ja työläisten edustajia. Myös ruhtinas Saltykov oli mukana emigranttien kanssakäymisessä."

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia, Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Kirkko

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Ortodoksikirkon kerrotaan säilyneen sotien tuhoilta. Se jäi polttamatta, koska lähtö Perkjärveltä jäi viime hetkiin neuvostojoukkojen jo saapuessa kylään. Rakennus on sotien jälkeen purettu ja kirkon hirsiä kerrotaan venäläisissä lähteissä käytetyn paikalle rakennetun puisen kerrostalon osina.

Rakennusten nykytilanne

Käyttötarkoitus muuttunut, ks. edellä. Venäläisen ortodoksikirkon kellon kerrotaan olevan yksityisen henkilön loma-asunnon tontilla sijaitsevassa yksityisessä tsasounassa (varmistamaton tieto, josta on kuitenkin saatu valokuva).

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Tietoa ei saatavilla

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Tietoa ei saatavilla

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on metsittynyt täysin. Sen hautakiviä on kertoman mukaan käytetty ja näkyvillä lähellä olevassa neuvostoajan muistomerkissä.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Tietoa ei saatavilla

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Ei sopimusta. Ei hautausmaita kunnostettavana. Vain muisto niistä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Ei ole.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Asemakylän kartta

Kuvaaja: NA

Ajankohta: NA

Ortodoksikappeli sisältä (Pyhän Sergein kirkko, rakennettu v. 1901).

Kuvaaja: NA

Ajankohta: NA

Kuivalaisen koulu asemakylässä ennen sotia.

Kuvaaja: NA

Ajankohta: ennen sotia

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Ortodoksikirkon paikalle rakennettu talo, kerrotun mukaan puretuista kirkon hirsistä.

Kuvaaja: L. Rämö

Ajankohta: 6/2019

Perkjärven asemakylän koulu, ns. Kuivalaisen koulu.

Kuvaaja: L. Rämö

Ajankohta: 2017

Perkjärven Ev.lut, hautausmaa nykyasussaan.

Kuvaaja: L. Rämö

Ajankohta: n. 2013 kesällä

Kartta entisen hautausmaan sijainnista.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Ortodoksikirkon kellon nykyinen sijaintipaikka.

Kuvaaja: Ei tiedossa, poimittu venäläiseltä nettisivulta

Ajankohta: 2014

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja