Muolaan kirkkorannan hautausmaa

Muolaa / Муолаа
Perustettu n.1600 -1700

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

n.1600 -1700

Pinta-ala 1944

40 000 m2

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Muolaalaisten Seura ry.

Tietojen päivitysajankohta

22.11.2022

Sijainti

Leveysaste

60.55441

Pituusaste

29.56704

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Muolaassa/Äyräpäässä tiedetään olleen luterilaista kirkkotoimintaa (seurakunnan nimenä Pyhäristi) ainakin 1350-luvulta alkaen. Lähde: Salenius 1869. Muolaan seurakunta oli yksi Suomen vanhimmista ja Kannaksen vanhin. Muolaan seurakunta mainitaan Pähkinäsaaren rauhan aikoihin vuonna 1323, jolloin Äyräpään kihlakunta ja Muolaan seurakunta jäivät Ruotsin puolelle raja-alueeksi. Lähde: Uuteen elämään 1988. Kirkkoja ja hautausmaita on aikojen kuluessa ollut useita ja eri paikoissa ainakin 5 - 6 kappaletta. Näistä ainakin kaksi viimeistä ovat vuodesta 1745 sijainneet sodassa 1939-1940 tuhoutuneen, vuonna 1852 vihityn kirkon mäellä. Hautausmaa on sijainnut ainakin 1700 -luvun puolivälistä alkaen kirkon kanssa tuolla samalla paikalla.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Kirkko, Muu rakennus

Muut rakennukset

Ei muita rakennuksia. Väentupa ja talli sijaitsivat lähellä olevassa kunnantalossa. Sekin tuhoutui täysin.

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Kaikki rakennukset (kirkko, leikkuuhuone, työkaluvarasto) tuhoutuivat täysin Talvisodan taisteluissa joulukuusta 1939 helmikuulle 1940, sillä Mannerheim-linjan puolustuslinja kulki kirkkomaan kautta.

Rakennusten nykytilanne

Alueella ei ole jäljellä rakennuksia. Kirkon sakastin ja eteläpuolen luonnonkiviperustaa on jäljellä, samoin leikkuuhuoneen betoniperusta ja kellari ja osa työkaluvaraston peruksista.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

NA

Haudattujen määrän lähde

Ei ole olemassa kattavia hautakarttoja ja -luetteloita

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Kirkon alttarille pystytetty iso puuristi

2000

Eugen Uscahnoff, Aaro Närvänen ja Pekka Tschernow

Materiaali: Puu

Muolaan kirkko sijaitsi tällä paikalla vv.1852 -1940 . Teksti Suomen ja Venäjän kielillä

1918 Muistomerkki

6.6.1920 paljastettu ja luovutettu Muolaan seurakunnalle

NA

Materiaali: Graniittinen kivipaasi

Uhrasivat henkensä isänmaan puolesta Suomen vapaustaistelussa 1918. Ja lisäksi kaatuneiden 11 miehen nimiluettelo paaden sivustoilla.

Muolaan kirkon peruskivi

1849

rakentajat

Materiaali: kivenlohkare

1849

Muistomerkkien kuvat

Sankaripatsas

Lauri Rämö

27.6.2015

Muistoristi

Lauri Rämö

22.10.22019

Kirkon peruskivi

Lauri Rämö

28.8.2019

Pyhän ristin kivien muistokivi

Lauri Rämö

28.8.2019

Hautausmaan laajennuksen peruskivi 1929

Lauri Rämö

Kesä 2018

Opastaulu

Lauri Rämö

4.10.2018

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Muolaalaisten Seura on pystyttänyt ison puisen muistoristin ja Pyhän ristin kivien muistokiven, sekä kirkon alueen opastaulun. 1918 muistomerkki kesti sotien ajan pystyssä, kaadettiin 1980-luvulla ja kuljetettiin pois kirkkomaalta. Mutta se oli onneksi säilytetty tallessa ja saatiin palautetuksi kirkkomaalle takaisin. Patsaan etusuunta oli alun perin kohti kirkkoa, mutta se on nyt suunnattu kohti kirkkomaalle tulijaa. Hautakiviä on viety neuvostoaikana pois kirkkomaalta ja osa on sittemmin palautettu kirkon alueelle. Viimeksi saatiin isompi palautus kesällä 2017.

Krasnoselskojen kunnan johdon kanssa on sovittu kivien sijoittelusta kirkkomaan alueella, sillä niitä ei voi palauttaa alkuperäisille sijoilleen. Jäljellä olevat hautakivet on kuvattu maaliskuussa 2020 ja niistä on luettelo Muolaalaisten Seuran sivuilla www.muolaa.fi

Tavoitteena on saada tieto olemassa olevista hautakivistä julkiseksi, jotta muolaalaisten jälkeläiset ovat niistä tietoisia. Pandemian 2020-2021 (ainakin) takia työ on jäänyt hiukan kesken, koska paikalle ei ole päästy tarkentamaan jo tehtyä työtä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Päällehautausta

Hautausmaan nykyinen koko

Ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Sodan tuhot ja alueen metsittyminen, alueelta siirrettyjen säilyneiden hautakivien varastaminen uudelleenkäyttöön, sekä osassa hautausmaa-aluetta tapahtunut päälle hautaaminen ovat täysin muokanneet maiseman uusiksi kuluneiden n. 80 vuoden aikana. Osa hautakivistä on palautettu kirkon paikalle, mutta hautakartan puuttuessa ja vaikean maaston takia niitä ei ole voitu viedä takasin alkuperäisille hautapaikoille. Vanhasta hautausmaasta muistuttavat muutamat harvat säilyneet hautakivet, rantaan johtavat betoniportaat ja edellä mainitut rakennusten perustukset.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Päälle hautaamisen takia ja osittain myös alueen laajennuttua uusilla neuvosto- ja venäläishaudoilla ei alue ole enää Suomen ajan muodossa.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Muolaalaisten Seuran talkooväki on vuodesta 1995 alkaen omatoimisesti hoitanut kirkkomaata 6 -8 kertaa vuodessa tehdyillä hautausmaatalkoilla. Työvälineet on kuljetettu Suomesta ja talkoisiin on osallistunut kerralla 8 -10 henkilöä. Toiminta oli hetken tauolla ja hautausmaiden hoito ostettiin paikalliselta yhteistyökumppanilta. Se ei kuitenkaan toiminut, eivätkä alueen ylläpitotoimet tyydyttäneet ja niin palattiin takaisin talkootoimintaan. Pandemian takia talkoita ei ole voitu tehdä vuosina 2020 ja 2021. ja Ukrainan tilanteen takia vuonna 2022 talkootoiminta keskeytyi. Ilahduttavaa on se, että paikalliset Seuran ja Muolaan ystävät ovat näinä pandemiavuosina pitäneet omat talkoonsa useamman kerran vuodessa ja kirkkomaan alue (ml. sankarihautausmaa) ovat säilyneet varsin kohtuullisessa kunnossa. Kiitos hyvien ystäviemme!

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Muolaalaisten Seuran hallitus on nimennyt hautausmaista ja talkootoiminnasta vastaavan henkilön, joka on koonnut vapaaehtoisten talkoolaisten joukon ja kuljettaa heidät ja talkootyövälineet omassa autossaan hoitokäynneille. Toiminnasta raportoidaan hallitukselle ja Muolaalaisten Seuralle www.muolaa.fi sivuston kautta. Toiminta on vakiintunutta ja itseohjautuvaa. Aikataulu on talkooväen ja hautausmaavastaavan suunnittelema ja päättämä.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle on tehty erillinen kunnostus- tai hoitosuunnitelma tuleville vuosille

Suunnitelman tekijät

Asia, hoito- ja kunnostustoimet käsitellään ja hyväksytään seuran hallituksessa vuosittain talkoovastaavan esityksen pohjalta.

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Käsitellään ja hyväksytään seuran hallituksen jokaisessa kokouksessa säännöllisesti (kolme kokousta vuodessa)

Suunnitelman voimassaoloaika

Vuosisuunnitelma ja lähivuosien toimenpiteet. Pandemia on haitannut toteutusta, joten korjausvajetta on syntynyt.

Suunnitelman tallennusmuoto

Seuran hallituksen pöytäkirjoissa.

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

8 talkookertaa x 8 henkilöä x 8 tuntia = 512 tuntia, plus Muistojuhlatalkoista ja -järjestelyistä n. 18 tuntia eli 530 työtuntia

Kunnostusryhmien koko

Ks. edellä.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Toistaiseksi työ keskeytetty. Työ perustui vapaaehtoisuuteen ja talkoisiin, joissa osallistujat maksoivat omat majoitus- ja ateriakustannuksensa perustalkoissa. Auto ja traileri olivat hautausmaavastaavan omia, samoin suuri osa työkaluista on talkooväen omia. Uusia talkoolaisia on toistaiseksi löytynyt ryhmän ikääntymistä korvaten, mutta seuraavan hautausmaavastaavan löytäminen ei liene itsestään selvä ja helppo. Tämä onkin nykyisen muotoisen toiminnan jatkamisen suurin riski seurassa, jos töitä päästään jatkamaan jonakin päivänä.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Kirkkomaan opastaulu on keskeisin infotaulu. Sen lisäksi alueella on ollut vuonna 2012 pystytettyjä pikkutauluja eri kohteissa. Niissä oli tekstit Suomen ja Venäjän kielillä. Nämä taulut kuitenkin vanhenivat kieliasultaan ja kunnoltaan ja niiden tilalle on jo valmistettu kestävämpiä ja nykyvenäjän kieliasuisia taukuja, joita ei pandemian takia kuitenkaan ole päästy pystyttämään vielä. Taulut tuotti talkootyönä Teemu Lakkamäki ja käännöstekstin tarkistivat raivolalaiset ystävämme Alla ja Nikita.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

ks. edellä

Infotaulujen pystyttäjä

Muolaalaisten Seura, talkooväki. Tuottajat ks. edellä. Taulujen kuvat toimitetaan tähän tiedostoon myöhemmin, sillä järjestelmä ei hyväksy word- tai pdf-tiedostoja..n.

Infotaulujen kuvat

Esimerkki pikku opastauluista

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: 4.1.2022

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella
Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Vuosittaiset tapaamiset, joissa informoimme paikallishallintoa tekemisistämme, suunnitelmistamme ja toiveistamme. Pandemia on keskeyttänyt tämän yhteydenpidon.

Yhteistyön alkuajankohta

Alkoi uudelleen noin vuonna 2013, kun toiminta oli välillä ajettu umpikujaan. Yhteistyöllä oli vahvat perinteet vuosilta 1991 -2001, mutta jossain vaiheessa Seuran vastuuhenkilö veti henkselit liian tiukalle ryhtymällä opettamaan paikallishallintoa tiukoilla ohjeilla, minkä seurauksena yhteydenpito loppui hetkeksi kokonaan.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Seuran hallintoa edustaa hallituksen päätöksellä puheenjohtaja, hautausmaavastaava ja aiempi rahastonhoitaja, apunaan tulkki. Pohjana on ollut muistio "Entisen Muolaan alueen entisten kirkkojen ja hautausmaiden ja niiden ympäristön suojelemisesta ja alueen kehittämisestä. Muistio on vuodelta 1998, eli kaipaisi pikaisesti uusimista! Osapuolina silloinen kunnanjohtaja ja Muolaalaisten Seura ry.

Viimeisin yhteistyösopimus

20.5.1998

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Edellä mainittujen osapuolten pyynnöstä on käyty esitelmöimässä neljässä eri tilaisuudessa paikallisia kuulijoita alueen historiasta ja Muolaalaisten Seuran toiminnasta Muolaan perinteiden ylläpitäjänä Suomessa ja Venäjällä (talkootyöt, informaation jako).

Yhteistyön alkuajankohta

2018 luennot, sitä ennen henkilösuhteiden luominen ja luottamuksen hankinta talkootoiminnalla. Toiminta käynnistyi heti Neuvostoliiton lakattua 1990-luvun alussa.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Hyvät henkilösuhteet. Ei kirjallisia sopimuksia, vaan luottamus.

Viimeisin yhteistyösopimus

Ks. edellä. Yhteydenpito on kuitenkin päivittäistä ja viikoittaista sosiaalisen median kautta, vaikka pandemia estää tapaamiset.

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Muut Vanhan Äyräpään pitäjäseurat ja Karjalaseurat Muolaalaisten seuran toiminta-alueella poislukien Akaa, joka on haluton yhteistyöhön. Yhteistyökumppani on myös Kyyrölä-kerho, jolla on ja on ollut jatkuva edustus Muolaalaisten seuran hallinnossa.

Yhteistyön tyyppi

Tunteminen, vuorovaikutus, yhteiset tapahtumat, Muolaan juhlien järjestäminen, Vainajien Muistojuhla Muolaassa.

Yhteistyön alkuajankohta

Silloin kun seurat tai yhdistykset on perustettu.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Muolaan juhlien järjestämisestä on kirjalliset ohjeet paikallisten Karjalaseurojen ja Muolaalaisten Seuran kesken. Koskevat mm. työnjakoa, vastuita, kulujen ja tuottojen jakoa.

Viimeisin yhteistyösopimus

Alkuperäinen on voimassa edelleen.

Valokuvat ennen talvisotaa

Kirkonkylä , Muolaa.

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 9.4.1934

Muolaan kirkko.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 1913

Muolaan kirkko.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: ?

Ilmakuva Muolaan kirkko- ja hautausmaasta.

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 20.3.1928

Kihupyhänä Muolaan kirkolla.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: ?

Sodan uhan alla Muolaan kirkolla.

Kuvaaja: Oiva Ryökäs

Ajankohta: lokakuu 1939

Rippikoululaisia Muolaan kirkon portailla.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: ?

Viimeinen kuva Muolaan kirkosta.

Kuvaaja: Oiva Ryökäs

Ajankohta: lokakuu 1939

Kirkon tornista kohti Ojalan pappilaa.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: Ennen Talvisotaa

Pyhänristin kivi.

Kuvaaja: Museovirasto

Ajankohta: 1926

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Sodan runtelema Muolaan kirkko.

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 1941

Muolaan kirkonmäki hyökkääjän kuvaamana.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 1940

Uudisrakentamista, kunnantalo 1944.

Kuvaaja: J. Lankinen

Ajankohta: 1944

Uudisrakennus, srk-talo ja kirkko ja pappila.

Kuvaaja: J. Lankinen

Ajankohta: 1944

Konfirmaatio väliaikaisessa kirkossa Kuusaan Hovissa.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 1942-1943 aikana

Onni Tuusa Muolaan kirkon raunioilla.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 13.9.1942

Tuhottua hautausmaata.

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 1941

Kuusaan koulun poikien liikuntatunti jatkosodan aikana.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 1942 tai 1943

Sotapojat Muolaan kirkolla.

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 1944

Uudisrakennusten asemapiirros jatkosodan ajoilta.

Kuvaaja: J. Lankisen arkisto

Ajankohta: 1942 tai 1943

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Muolaan seurakuntatalo vuonna 1976.

Kuvaaja: Hannu Rämö

Ajankohta: 1976

Muolaan kirkon rauniot, varhainen kuva.

Kuvaaja: Kantee

Ajankohta: 1960-luku

Muolaan kirkonkylän maisemaa ja srk-talon pääty.

Kuvaaja: Kantee

Ajankohta: 1960-luku

Emil Luukka Muolaassa.

Kuvaaja: G. Korhonen

Ajankohta: 1950-luku

Emil Luukka isänsä säilyneen haudan äärellä.

Kuvaaja: G. Korhonen

Ajankohta: 1950-luku

Kyläilta Muolaan kirkolla 2018 kesällä.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 30.6.2018

Muolaan historian esittely ja seuran toiminnan esittely.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 30.6.2018

Vainajien Muistojuhla Muolaan kirkkomaalla.

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: 2014

Ristin pystytys.

Kuvaaja: ?

Ajankohta: 2000

Ristin jalustan uusinta.

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: syskuu 2019

Ristin uudelleen pystytys.

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: lokakuu 2019

Uudelleen pystytetty risti.

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: lokakuu 2019

Hautakivien etsintää ja pystytystä uudelleen.

Kuvaaja: Markku Rämö

Ajankohta: 2012

Muistojuhlaväkeä kirkon paikalla.

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: 28.6.2015

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Hyvä mieli mukavasta talkootyöstä ja sen tuloksellisuudesta saadusta palautteesta!

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

www.muolaa.fi ja siellä hautakivien kuvat ja henkilötiedot, samoin talkookuvat ja raportit Muolaa Karjalan kannas Facebook-ryhmä, jossa paljon infoa ja kuvia

Muut kommentit

Muolaassa oli Kyyrölän seurakunnan ortodoksiset kirkot ja hautausmaat Kyyrölän ja Kangaspellon kylissä. Perkjärvellä oli Kronstadtin pakolaisten kappeli ja hautausmaa. Siellä oli myös evankelisluterilainen hautausmaa. Edellä mainitut raportoidaan erikseen