Viipuri, vanhat hautausmaat, Kirkkosaari ja Neitsytniemi

Viipuri / Выборг
Perustettu Kirkkosaari käytössä 1770-luvun alkuun, Neitsytniemi perustettu 1773.

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Kirkkosaari käytössä 1770-luvun alkuun, Neitsytniemi perustettu 1773.

Pinta-ala 1944

----

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Wiipuri-Yhdistys ry, hautausmaatyöryhmä

Tietojen päivitysajankohta

28.02.2023

Sijainti

Leveysaste

60.72185 Neitsytniemen hautausmaa

Pituusaste

28.70906 Neitsytniemen hautausmaa

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Historia

Hautausmaan alkuperä

Varhaisimmissa tiedoissa Viipurin hautausmaista kerrotaan, että Siikaniemen kirkon sekä Vanhan Tuomiokirkon ympärillä oli omat hautausmaansa, samoin molemmilla luostareilla, sekä fransiskaani- että dominikaaniluostareilla. Kirkkojen lattioiden alle haudattiin kaupungin ”parempaa väkeä”, Viipurissa ainakin maaseurakunnan (entinen dominikaaniluostari) kirkossa sekä Vanhassa Tuomiokirkossa. Vanhan tuomiokirkon vieressä oli hautausmaa, ilmeisesti kaupungin köyhemmälle väelle. Kirkkosaaressa, joka myöhemmin jäi rautatien alle, oli kaupungin käytetyin hautausmaa 1700-luvulla. Se oli vuosisadan loppupuolella aivan täyteen haudattu. Saarella sijaitsi myös pieni kappeli. Vuosi 1772 oli merkittävä Viipurin, kuten muittenkin suomalaisten hautausmaitten historiassa. Tuolloin kiellettiin kirkon lattioiden alle hautaaminen haju- ja terveyshaittojen takia. Saksalainen ja ruotsalainen seurakunta perustivat väliaikaisen hautausmaan Neitsytniemeen. Se oli käytössä 26 vuotta, vuosina 1773–1799. Kaupunkiin suunniteltiin tuona aikana uudet hautausmaat: Ristimäen hautausmaa kaupungin kaakkoispuolelle ja Sorvalin hautausmaa luoteispuolelle. Nämä uudet hautausmaat otettiin käyttöön 1790-luvun lopulla. Myös iso ortodoksinen hautausmaa on merkitty karttaan Pyhän Eliaan kirkon ympärille v. 1799. Neitsytniemen hautausmaasta on Palotorilla jäljellä Anhaltin prinssi Viktor Amadeuksen sarkofagin jalusta ja Philip Weckroothin toisen vaimon ”kauniin” Katarina Dycanderin hautakivi. Kauppias Kuhlmannin hautakivi on tallella kahtena kappaleena. 1700- ja 1800-lukujen taitteessa Viipuriin perustettiin kaksi isoa hautausmaa-aluetta, Sorvalin ja Ristimäen hautausmaat. Ne laajenivat vähitellen isoiksi hautausmaa-alueiksi. Ortodokseilla oli 1790-luvun lopulla perustetut sotilashautausmaa Sorvalissa ja siviilihautausmaa Eliaan kirkon ympärillä. Viimeksi mainittu lakkautettiin 1870-luvun alussa ja uusi perustettiin Ristimäen alueelle. V. 1944 Viipurissa oli kaikkiaan 18 siviilihautausmaata.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

---

Rakennusten nykytilanne

Hautausmaalla ei ole ollut rakennuksia.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

----

Haudattujen määrän lähde

---

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Alueella on tallella Anhaltin prinssi Victor Amadeuksen sarkofagin jalusta, Philip Weckrothin toisen vaimon "kauniin Katarina Dycanderin" hautakivi sekä kauppias Kuhlmannin hautakivi kahtena kappaleena.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

Kirkkosaari on jäänyt kokonaan rautatien alle. Neitsytniemen Palotorin puistikossa on pieni osa hautausmaata jäljellä.

Lisätietoa nykytilanteesta

Kirkkosaareen hautaaminen loppui noin 1770 ja saari on jäänyt rautatien alle. Neitsytniemen hautausmaa toimi väliaikaisena hautausmaana 1773-1799.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

---

Kunnostavat ja hoitavat tahot

---

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

---

Kunnostusryhmien koko

---

Kunnostustoimenpiteiden jatko

---

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Infotauluun on kuvattu Anhaltin prinssi Victor Amadeuksen elämän vaiheita.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Infotaulun pystyttämisen aika ei ole tiedossa.

Infotaulujen pystyttäjä

Infotaulun pystyttäjä ei ole tiedossa.

Infotaulujen kuvat

Neitsytniemen Palotorilla oleva infotaulu

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: Huhtikuu 2010

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Anhaltin prinssi Victor Amadeuksen sarkofagi Neitsytniemen hautausmaalla.

Kuvaaja: Juha Lankisen kuva-arkisto.

Ajankohta: Ei tietoa.

Ote Viipurin ruotsalaisen seurakunnan tilikirjasta, Viipurin maakunta-arkisto: Philip Weckroothin v. 1779 maksama maksu, vaimonsa Catharina Charlotta Weckroothin, s. Dycander, hautapaikasta.

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: Huhtikuu 2010

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Catharina Charlotta Dycanderin hautakivi

Kuvaaja: Juhani Viiste, kirjasta Viihtyisä Vanha Viipuri

Ajankohta: 1942

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kauppias Kuhlmannin hautakivi

Kuvaaja: Leena Repo

Ajankohta: Toukokuu 2010

Näkymä Palotorin puistikkoon infotaulun ja Anhaltin prinssin sarkofagin suuntaan.

Kuvaaja: Kuvalaina Google Maps

Ajankohta: Heinäkuu 2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Tietoa ei saatavilla

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Kirkkosaaren hautausmaan koordinaatit: 60.718181 28.739725.