Moisseinvaaran hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1728

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1728

Pinta-ala 1944

5087

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura r.y.

Tietojen päivitysajankohta

25.11.2022

Historia

Hautausmaan alkuperä

Alkujaan hautausmaa alue on ollut kyläläisten yhteisomistuksessa aina 1770-luvulle saakka, jolloin se kuului Pedri Minanpoika Määräsen kantatilaan. Hautausmaa oli epävirallisesti erotettu kantatilasta kyläläisten yhteiskäyttöön jo ennen isojakoa. Isojaon yhteydessä se jäi Jeremei Määräsen omistukseen (Kanto No 8). Se erotettiin jakotoimituksessa virallisesti päätilasta erilliseksi tontiksi vuonna 1918. (Makkonen Heikki, Makkonen Asko, Moisseinvaara - Sinikuusamain kylä, 2009)

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Moisseinvaaran tšasouna sijaitsi noin 200 metrin päässä hautausmaasta. Tšasouna oli rakennettu vuosien 1906-1907 aikana ja oli vihitty muistitietojen mukaan syksyllä 1910. Tšasouna paloi talvisodan aikana kuten sen vieressä ollut kansakoulukin.

Rakennusten nykytilanne

Ei rakennuksia.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

471

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1802-1918 (kuolleet ja haudatut), Karjala-tietokannan Suojärven ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944 sekä Tilastollisen päätoimiston luettelot kuolleista vuosilta 1939, 1940 ja 1941.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1998

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Suojärven Moisenvaaran kalmisto vv. 1927-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. Alempana sama teksti venäjäksi.(Tuo vuosiluku 1927 on kaiverrusvirhe, sillä hautausmaa on ollut Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikoiden mukaan käytössä ainakin vuodesta 1820 lähtien. Isojakokartta vuodelta 1888 näyttää hautausmaan samalla paikalla kuin se nykyäänkin on. Asko Makkonen)

Muistomerkkien kuvat

Matkamiehen risti

Reijo Savola

2015

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Kalmistossa ei ole hautakiviä. Ainoastaan katkenneita valurautaisia ristin tynkiä ja kappaleita.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

5087

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on metsittynyt. Hautakumpuja on näkyvissä, mutta suurin osa valurautaisista risteistä on katkennut tai hävinnyt.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Hautaristien etsiminen, paikalleen tuonti ja pystyyn nostaminen

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Suojärven Pitäjäseuran hautausmaatyöryhmä pyrkii käymään vuosittain Moisseinvaaran hautausmaalla.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Noin kerran vuodessa.

Kunnostusryhmien koko

3-6 henkilöä

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Kerran vuodessa käydään ainakin tarkastuskäynnillä.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Suojärven Moisenvaaran kalmisto vv. 1927-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. Alempana sama teksti venäjäksi.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1998

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Reijo Savola

Ajankohta: 2015

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

On haettu lupa kunnostaa ja pystyttää muistoristi.

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Moisseinvaaran tšasouna

Kuvaaja: Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Ajankohta: 1923

Moisseinvaaran tšasouna sisältä

Kuvaaja: Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Ajankohta: 1923

Moisseinvaaran hautausmaa

Kuvaaja: Tyyni Vahter, Museovirasto 2354:58

Ajankohta: 1939

Hautaristejä Moisseinvaaran kalmistossa

Kuvaaja: Tyyni Vahter, Museovirasto 2354:57

Ajankohta: 1939

Logisen suvun hautajaiset Moisseinvaaran kalmistossa. Oikealta 3. on Yrjö Loginen, 9. Feodor Loginen ja 19. kirkkoherra Mikael Ritamo. Mahdollisesti kyseessä on Maria Logisen o.s. Havun hautajaiset 12.5.1936

Kuvaaja: Ei tietoa, Suojärven Pitäjäseuran arkistosta.

Ajankohta: 1936

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Näkymä Moisseinvaaran Makkosenmäeltä. Hautausmaa on kuvan vasemmassa reunassa mäellä olevassa metsikössä.

Kuvaaja: T. Räsänen, SA-kuva

Ajankohta: 28.9.1943

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Hautakumpuja Moisseinvaaran hautausmaalla

Kuvaaja: Asko Makkonen

Ajankohta: 1998

Katkenneen hautaristin tynkä Moisseinvaaran hautausmaalla

Kuvaaja: Asko Makkonen

Ajankohta: 2004

Spirdon Makkosen (11.12.1859-9.9.1929) katkaistu hautaristi Moisseinvaaran hautausmaalla. Kuvassa on Asko Makkonen.

Kuvaaja: Heikki Makkonen

Ajankohta: 2006

Valurautaristien kappaleiden etsintää Moisseinvaaran hautausmaalla.

Kuvaaja: Asko Makkonen

Ajankohta: 2015

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja