Mikonmäen hautausmaa

Heinjoki / Вещево
Perustettu Elokuussa v. 1918

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Elokuussa v. 1918

Pinta-ala 1944

10 000 m²

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Heinjoki-Säätiö sr

Tietojen päivitysajankohta

05.08.2022

Sijainti

Leveysaste

60° 43ˊ 7˝ N

Pituusaste

29° 11ˊ 17˝ E

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Historia

Hautausmaan alkuperä

Vuonna 1910 ryhdyttiin jälleen suunnittelemaan hautausmaan laajentamista. Tarjolla olleet kaksi aluetta sijaitsivat liian etäällä kirkosta. Papin vaivoja säästääkseen seurakunta hylkäsi tarjoukset ja päätti ostaa lisämaata entisen hautausmaan vierestä. Piirilääkäri kieltäytyi hyväksymästä suunnitelmaa, mutta kirkonkokous ei antanut periksi vaan pysyi päätöksessään. Oikeusselvittelyn tuloksena senaatti antoi 21.1.1914 hylkäävän päätöksen kirkonkokouksen esitykseen. Hautausmaata oli etsittävä muualta. Kesällä 1914 asetettiin uusi toimikunta tutkimaan hautausmaan laajentamisen mahdollisuuksia. Toimikunnan esityksestä seurakunta osti Kurvilan kylässä asuvalta Adèle Modénilta hehtaarin suuruisen Mikonmäeksi nimetyn maapalstan. Kauppahinta oli 2000 mk. Palsta sijaitsi Kämärän maantien varrella kahden kilometrin päässä kirkolta. Uuden hautausmaa-alueen ympärille teetettiin kiviaita, jonka pituus oli 395,9 metriä. Mikonmäen hautausmaa otettiin käyttöön elokuussa 1918. Lähde: Heinjoki-kirja 1955

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Erillinen ruumishuone, Muu rakennus

Muut rakennukset

Ns. "hautuumaatupa", joka sijaitsi hautausmaan kiviaidan ja Kämärälle menevän maantien välisellä alueella.

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Kaikki rakennukset tuhoutuneet sotien aikana.

Rakennusten nykytilanne

Tuhoutuneet.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Ei tiedossa.

Haudattujen määrän lähde

Tietoa ei saatavilla

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Mikonmäen hautausmaan muistomerkki

Muistomerkin laatassa on vuosiluku 1995, mutta muistomerkki paljastettiin vuonna 1996 Heinjoki-Säätiön toimesta.

Lassi Jaarinen

Materiaali: Luonnonkiveen kiinnitetty muistolaatta

HEINJOEN MIKONMÄEN HAUTAUSMAA 1918-1944JUMALAA YKSIN, MINUN SIELUNIHILJAISUUDESSA ODOTTAA.PS. 62:2(sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Mikonmäen hautausmaan muistomerkki

Ilkka Sintonen

20.5.2017

Mikonmäen hautausmaan muistomerkki paljastettiin vuonna 1996. Vartiossa olivat Sinikka Sillanpää ja Jari Kääriäinen.

Marja Paakki

Vuonna 1996

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Luonnonkiveen kiinnitetty muistolaatta, jossa suomeksi ja venäjäksi paikan nimi ja vuodet, Heinjoki-Säätiön pystyttämä v. 1996.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

Entisellään 10 000 m²

Lisätietoa nykytilanteesta

Alue on säilynyt kokonaisena, mutta metsittynyt. Alueella ei ole tapahtunut päälle hautausta eikä sille ole rakennettu. Hautakivet on poistettu kahta lukuun ottamatta, kiviaita ja portti ovat säilyneet osaksi.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Muistomerkkien kunnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Kunnostusta on tehty 1990-luvulta lähtien. Talkoomatkoja on tehty 1-2 kertaa vuodessa, mukana 5-7 henkilöä kerrallaan. Työkalut viety Suomesta, kukat Suomesta tai ostettu Viipurin torilta. Suurimpina töinä vesakon poisto ja heinän lyhennys. Puiden kaatoa ei sallita. Venäläinen yhteistyökumppani on Mikonmäen hautausmaan kohdalla metsähallinnon edustaja.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Matkat on tehty Heinjoki-Säätiön hallituksen päätöksellä.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

1-2 kertaa vuodessa

Kunnostusryhmien koko

5-7 henkilöä

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tarkoitus on jatkaa tulevaisuudessa talkoo- ja hoitotyötä nykyisellä tavalla. Kunnostus on ollut ylläpitävää ja tehty tarpeen mukaan.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Yhteistyötä on tehty Venäjän metsä- ja paikallishallinnon edustajien kanssa. Pidetty säännöllistä yhteyttä. Joka matkasta on ilmoitettu etukäteen paikallis- sekä metsähallinnon yhteyshenkilöille ja hankittu lupa tehdä kunnostusta. Asiasta on laadittu toimintaohje.

Yhteistyön alkuajankohta

Alkanut 1990-luvulla silloisen kunnan kanssa.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Yhteistyötä on tehty Veshtshevon metsänhoitoalueen kanssa.

Viimeisin yhteistyösopimus

22.1.2016

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kopralan lotat ovat Lydia Karvasen haudalla Mikonmäen hautausmaalla vuonna 1933. Taustalla näkyy ruumishuone.

Kuvaaja: Kuvan omistaja: Arja Kulmala

Ajankohta: v. 1933

Mikonmäen hautausmaan lähellä oleva "hautuumaatupa" on taaempana vasemmalla. Auto on todennäköisesti Mikko Hyytiäisen.

Kuvaaja: Kuvan omistaa Heinjoki-Säätiö sr

Ajankohta: 19.10.1930

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Vasemmalla on Mikonmäen hautausmaan muistomerkki. Etualalla on kiviaita, joka kiertää noin hehtaarin kokoisen hautausmaa-alueen ympäri. Kuva on otettu Heinjoen rautatieasemalle johtavan tien suunnasta.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 7.9.2016

Oikealla Mikonmäen hautausmaan kiviaita, joka on Heinjoen rautatieasemalle menevän tien suuntainen. Kiviaidan puolessa välissä on hautausmaalle vievän portin aukko. Rehevät kielot ovat vallanneet hautausmaan pohjoiskärjen.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 23.5.2009

Mikonmäen hautausmaan muistomerkki ja taustalla juuri raivattu hautausmaa-alue.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 7.9.2016

Mikonmäen hautausmaan keskikäytävän päässä, itäsivustalla, oli ruumishuone, jonka kivijalka on säilynyt.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: Kesällä 2006

Heinjoki-Säätiön toimesta järjestetty talkoomatka 27.4.2012. Talkoolaiset yhteiskuvassa. Työt voivat alkaa.

Kuvaaja: Alpo Kärkäs

Ajankohta: 27.4.2012

Heinjoki-Säätiön hallintoneuvoston jäsenet Veikko Partanen vasemmalla ja Erkki Taponen kunnostavat raivaussahojaan Mikonmäen hautausmaan raivausta varten.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 27.4.2012

Mikonmäen hautausmaalta löytyy vain kaksi hautakiveä. Toisesta oli poistettu nimilaatta. Talkootöiden jälkeen Tapio Illi tutki vielä nimetöntä hautakiveä.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 27.4.2012

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Kunnostustyöt ovat sujuneet hyvin ja sovitun mukaisina.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja