Maimalammen hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1727

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1727

Pinta-ala 1944

5000

Pinta-alatiedon lähde

Seurakunnan asiakirja

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

10.11.2021

Sijainti

Leveysaste

62°13’58,26´´

Pituusaste

32°40’20,22´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kalmistokankaalla, kangasmaalla Sulkujärven-Naistenjärven radan vasemmalla puolella, kaksi kilometriä Maimalammen kylästä valtakunnan rajalle päin, oli kylän hautausmaa eli kalmisto. Kylästä johti sinne kapea ja kivikkoinen polku. Toisin paikoin piti kulkea pitkospuita pitkin. Siellä oli grobuja eli pieniä, matalia majoja hautojen päällä. Erään grobun sisässä oli useita hautoja. Ne, samoin kuin toisen grobun haudat, kuuluivat Homeen suvulle. Veturin kipinän aiheuttama tulipalo tuhosi grobut ja ristit kalmistokankaan palossa vuosien 1927-1929 tienoilla. Herman Home teetti suvun jäsenten haudoille uudet, puiset valkoiseksi maalatut ristit. Hautausmaalta oli lähimmälle kirkolle matkaa 22 km ja lähimmälle hautausmaalle melkein tietöntä seutua 14 km. Lähteenä on käytetty Marko Homeen v.2017 toimittamaa kirjaa Lyyli Homeen kirjoittamista "Suojärveläisten juhlaa ja arkea"- muistelmista.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Hautausmaalla ei ollut rakennuksia.

Rakennusten nykytilanne

Ei rakennuksia

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

64

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1734-1918, kuolleet ja haudatut, Karjala-tietokannan Suojärven ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautausmaalla on jäljellä yksi muistokivi. Puiset ristit ovat palaneet ja maatuneet.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Maimalammin hautausmaalla on haudat kaivettu joskus sodan jälkeen auki ja vainajat siirretty, joten jäljellä ei ole enää kuin tyhjät kuopat. (Marko Home)

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Tietoa ei saatavilla

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Tietoa ei saatavilla

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Matti Homeen (1874-1927) hauta Suojärvellä Maimalammin kylän hautausmaalla (kuva: Homeen suvun arkisto)

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Maimalammen hautausmaa vuonna 2003.

Kuvaaja: Marko Home

Ajankohta: 2003

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja