Leporinne

Viipurin maalaiskunta
Perustettu 1926

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1926

Pinta-ala 1944

32100

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Viipurin maalaiskunta

Tietojen päivitysajankohta

29.09.2022

Sijainti

Leveysaste

60.68880

Pituusaste

28.86435

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tietoa ei saatavilla

Rakennusten nykytilanne

Alueella ei ole rakennuksia.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

621

Haudattujen määrän lähde

Hautausmaalle pystytetty muistokivi

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistokivi

1995

Juha Lankinen

Materiaali: graniitti

TÄLLE LEPORINTEEN HAUTAUSMAALLE ON VUOSINA 1926-1944 HAUDATTU VIIPURIN MAALAISKUNNAN 621 VAINAJAA. (sama teksti venäjänkielellä) SÄINIÖN KYLÄTOIMINKUNTA 1995 VIIPURIN MAALAISKUNTALAISTEN PITÄJÄSEURA R.Y.

Muistomerkkien kuvat

Leporinteen muistokivi

Terhi Koivisto

17.7.2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Alueelta löytyy muistokiven lisäksi yksittäisiä, kaatuneita hautakiviä sekä kivipylväsrivi.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Viipurin maalaiskunnan Karhusuolla sijaitseva Leporinteen hautausmaan, jota myös Säiniön hautausmaaksi on kutsuttu, sijaitsee lähetä nykyistä Viipurin ohitustietä (M10/E18). Sinne pääsee kääntymään vain idästä päin tultaessa. Vuonna 2019 hautausmaan kohdalla oli punavoittoinen mainostolppa. Alue on avaraa, helppokulkuista männikköä.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Muistokiven ympäristöä siistitty satunnaisesti kotiseutumatkojen yhteydessä

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Viipurin pitäjäseura ry:n jäsenet

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

satunnaisesti

Kunnostusryhmien koko

2-3

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Yhteistyö on liittynyt muistokiven pystyttämiseen 1990-luvun alkupuolella.

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kivitolpparivi

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 17.7.2019

Mahdollisen talousrakennuksen kivijalkaa

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 17.7.2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Viipurin mlk:n pitäjäseura ry:n (nykyinen Viipurin maalaiskunta ry) hautausmaatyöryhmä on koonnut 1990-luvulla maalaiskunnan alueen hautausmaille haudatuista henkilöistä. Leporinteen hautausmaalle haudattujen luetteloa ei ole löytynyt seuran arkistosta.