Leiposiin hautausmaa

Vuoksenranta
Perustettu 1922

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Hautausmaa toimi kylähautausmaana, jonne oli haudattu metodistisrk ja luterilaisen srk jäseniä.

Perustamisajankohta

18.05.1922

Pinta-ala 1944

10000 m2

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Vuoksenranta-Seura ry

Tietojen päivitysajankohta

02.08.2022

Sijainti

Leveysaste

60.804276

Pituusaste

29.518687

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Marttilan talon Eero Jantusen perikunta lahjoitti vuonna 1921 2 ha maa-alan hautaustoimintaa varten.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia, Metodisteja

Kirkolliset rakennukset

Kirkko

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Vuoksenlaakson metodistiseurakunnan kirkkorakennus sijaitsi Kaskiselän kylässä 2 km päässä Leiposiin hautausmaasta. Se oli puinen 600 hengen kirkkorakennus, joka oli vihitty käyttöön 3.12.1022. Jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana kirkkorakennus toimi eversti Pajarin johtaman 18.DIV kenttäsairaalana 27.8.-8.9.1941. Jatkosodan asemavaiheen aikana kirkko palasi normaalitoimintaan. Irtain kalusto oli kerättävä kyliltä ja harmonin hankintaa pohdittiin. Kirkkorakennus paloi tykistön sytyttämänä 15.7.1944. Kirkon tornissa lienee ollut tähystyspaikka, koska sieltä oli suora näköyhteys Kylä-Paakkolaan Vuoksen taakse. Talvisodan jälkeen kaikki irtain oli

Rakennusten nykytilanne

Kirkon pohjarakenteet ovat paljaana Noinmäellä. Matkaa Leiposiin hautausmaalle n. 1,5 km.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

noin 50

Haudattujen määrän lähde

arvio

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Leiposiin hautausmaan muistoristi.

1992

Kyösti Nikki

Materiaali: Mustaksi maalattu teräs

Metodistisrk 1921-1944

Noinmäen kirkon muistoristi.

1997

Pauli Kiuru

Materiaali: Valkeaksi maalattu puu

Tällä paikalla sijaitsi Vuoksenlaakson metodistiseurakunnan kirkko 1922-1944.

Muistomerkkien kuvat

Leiposiin hautausmaan muistoristi.

Helvi Jaaramo

2009

Noinmäen kirkon muistoristi.

Martti Talja

2013

Talkoot Noinmäellä.

Martti Talja

2013

Leiposiin hautausmaan muistoristi.

Martti Talja

2013

Isoisäni Tuomas Taljan haudalla.

Martti Talja

2013

Talkoolaiset Leiposiin hautausmaalla kukkaistutuksia tekemässä.

Martti Talja

2013

Talkoolaiset Leiposiin hautausmaata siistimässä.

Martti Talja

2013

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautausmaan keskellä käytävien risteyskohdassa sijaitsee vuonna 1992 pystytetty muistoristi. Omaiset ovat tuoneet puolenkymmentä uutta puista ristiä vanhoille hautapaikoille.
Yksi vanha metallilevy on kiinnittynyt osin koivun kylkeen. Levystä on hahmotettavissa vainajan tietoja. Maalattu levy on ollut kiinni puuristissä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

10 000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa-alueella on harva matala mäntymetsä. Joitain reunuskiviä on jäljellä. Venäläiset ovat avanneet vuoden 1990 jälkeen 4-5 hautaa. Ne on luotu umpeen hautausmaan kunnostajien toimesta. Hautasmaan kulmiin on laitettu valkoiset paalut.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Oksien ja lehtien haravointi
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Kyseessä on metsähautausmaa, jossa kasvupeite on sammaleinen, mustikkaa ja kanervaa. Muistomerkin juurella on kukkaistutus. Kunnostustoimenpiteet ovat olleet avattujen hautojen kiinniluonti, myrskyn kaatamien puiden korjaus ja muistomerkin edustan puhdistus kukkaistutuksen lisäksi. Noinmäen kirkonpohja on puhdistettu vuosittain lehdistä ja tehty kukkaistutukset. Kylässä asuva vakiasukas huolehtii kukkien istutuksesta ja hoidosta.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Varhemmin Vuoksenlaakson metodistiseurakunta, mutta noin vuodesta 2005 alkaen Vuoksenranta-seura ry. Paikallinen hoitava taho.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

1

Kunnostusryhmien koko

Yhteisellä talkoomatkalla 6-8 talkoolaista.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tavoitteena on jatkaa talkootyönä alueiden ylläpitoa.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Opastusinfotaulu Vuosalmelle menevän tien ja hautausmaalle vievän tien risteyksessä. Opastu hautausmaalle ja kirkolle. Tienviitta lisäksi edempänä kirkolle.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

2008

Infotaulujen pystyttäjä

Vuoksenranta -seura

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Hautausmaa ja kirkon paikka ovat kuuluneet vuoteen 2015 asti Kamennogorskin alueen sopimukseen. Kirkon paikka on vuoden 2015 suojelusopimuksessa.

Yhteistyön alkuajankohta

1994

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Viipurin aluehallinnon suojelusopimuksella vuodelta 2006 rauhoitettiin Noinmäen kirkon paikka ja Leiposiin hautausmaa.

Viimeisin yhteistyösopimus

Vuoden 2015 Kamennogorskin kaupungin kanssa uusittiin tavoite. Nyt Leiposiin hautausmaa sijaitsee Käkisalmen piirin alueella, eikä suojelusopimusta ole onnistuttu tekemään heidän kanssaan.

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Vuoksenranta-seura ry, Vuoksen Säätiö, Itä-Suomen AVI

Yhteistyön tyyppi

Rahoitus ja kunnostuksen toteutus vuosittain kohteisiin.

Yhteistyön alkuajankohta

1996

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Suulliset sopimukset

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kaskiselän-Taljalan kansakoulu ja metodistiseurakunnan kirkko Noinmäellä.

Kuvaaja: Ei tiedossa.

Ajankohta: 1930 -luku

Noinmäen kirkko 1930 -luvun lopun tapahtumassa.

Kuvaaja: ei tietoa

Ajankohta: 1930-luvun loppu

Sisäkuva Noinmäen kirkosta.

Kuvaaja: ei tietoa

Ajankohta: 1930 -luvun loppu

Nuorisojuhla kirkossa. Edessä pastori Toivo Rajamaa puolisoineen ja lapsineen.

Kuvaaja: ei tietoa

Ajankohta: 1939

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Noinmäen kirkko syksyllä 1941.

Kuvaaja: SA-kuvat

Ajankohta: marraskuu 1941

Noinmäen kirkko kansakoululta nähtynä.

Kuvaaja: SA-kuvat

Ajankohta: Marraskuu 1941

Noinmäen kirkko sotakesänä 1942.

Kuvaaja: SA-kuvat

Ajankohta: kesä 1942

Noinmäen kirkko kesällä 1942, penkit on tuotu kirkkosaliin kylältä.

Kuvaaja: sa-kuvat

Ajankohta: kesä 1942

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Noinmäen kirkon paikkaa, taisteluhauta kirkon edessä.

Kuvaaja: Martti Talja

Ajankohta: 2008

Noinmäen kirkon muistoristit.

Kuvaaja: Martti Talja

Ajankohta: 2008

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Yhteistyö venäläisten kanssa kohteiden ylläpidossa.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja