Kyyrölän ortodoksinen hautausmaa

Muolaa / Муолаа
Perustettu Kyyrölän 1. kirkon rakentamisen jälkeen v.1725

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Kyyrölän 1. kirkon rakentamisen jälkeen v.1725

Pinta-ala 1944

yli 20 000

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Muolaalaisten Seura ry.

Tietojen päivitysajankohta

05.08.2022

Sijainti

Leveysaste

60.54479

Pituusaste

29.49078

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Hautausmaa (kirkkomaa) on perustettu kirkon yhteyteen paikalle, jossa Grigori Tshernyshev piti sotaleiriään ja sen leirikirkkoa vuonna 1710. Grigori Tshernyshev rakennutti paikalle puukirkon vuonna 1725. Se paloi 5.1.1788 ja kirkkona käytettiin tilanomistajan hovin väliaikaista kirkkosalia, kunnes saatiin käyttöön toinen puukirkko, joka vihittiin 17.11.1803. Tämä kirkko paloi 6.12.1894 ja sen jälkeen rakennettiin suuri vaaleaksi rapattu kivikirkko, joka vihittiin 19.7.1898. (aikamääreet edellä vanhan ajanlaskun mukaan).

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Kirkko, Muu rakennus

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Kirkko vaurioitui pahoin jo Talvisodassa. Pappila sen sijaan säilyi sodan tuhoilta.

Rakennusten nykytilanne

Pappilarakennus on edelleen pystyssä (vuoden 2020 tieto), mutta sen käyttötarkoitus on vaihtunut Neuvostoliiton ja Venäjän vallan aikana useasti.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Tietoa ei saatavilla

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistolehdon risti

2017 uusittu viimeksi

Trad.

Materiaali: Puuta

Kyyrölän Ortodoksisen seurakunnan hautausmaa sijaitsi tällä paikalla vv. 1725-1939 ja 1941 -1944. Teksti on suomeksi ja venäjäksi.

Hautausmaan opastaulu

1990-luvulla, uusittu tarvittaessa

Muolaalaisten Seura ry

Materiaali: Opastaulun raamit metallista, kuvateksti plexin takana.

Ks. kuva

Muistolehto

1990-luvulla

Muolaalaisten Seuran talkooväki

Materiaali: Puinen portti ja aitaus

Ei tekstiä

Muistomerkkien kuvat

Muistolehdon portti

Lauri Rämö

30.4.2016

Muistolehdon risti

Lauri Rämö

toukokuu 2018

Opastaulu

Lauri Rämö

1.6.2017

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Sankarihautausmaan tiedot ja kuvat löytyvät sivustosta Karjalan haudat, Sankarihautausmaat. Säilyneet hautakivet ovat satunnaisia löytöjä metsittyneellä ja päälle haudatulla kirkkomaalla.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Edelleen käytössä

Hautausmaan nykyinen koko

yli 20 000

Lisätietoa nykytilanteesta

Alueella on tehty paljon päällehautausta. Suomen ajan hautausmaasta on erotettu erillinen Muistolehto, jossa on Muolaalaisten Seuran pystyttämä puuristi. Vanhoja suomalaishautoja on paikallistettu entiseltä hautausmaa-alueelta.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Hautausmaakäytössä on myös entisen suomalaisen hautausmaa-alueen itäinen reuna.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Muistomerkkien kunnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Ennen pandemiaa 2020 käytiin vuosittain 7-8 kertaa talkoilla hoitamassa Kyyrölän kirkkomaita. Talkootoiminnasta on tarkempi kuvaus Muolaan kirkon ja Kirkkorannan hautausmaatietojen yhteydessä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Muolaalaisten Seuran kulloinenkin talkooporukka on hoitanut kaikkien Muolaan hautausmaiden kunnostuksen koko talkootoiminnan ajan 1990-luvulta lähtien.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle on tehty erillinen kunnostus- tai hoitosuunnitelma tuleville vuosille

Suunnitelman tekijät

Muolaalaisten Seuran hallitus talkoovastaavan selvityksen pohjalta.

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Vuosittain.

Suunnitelman voimassaoloaika

Vuosittain ja myös lähivuosille.

Suunnitelman tallennusmuoto

Seuran hallituksen pöytäkirjat.

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Ks. Muolaan Kirkkorannan kuvaus.

Kunnostusryhmien koko

Ks. Muolaan Kirkkorannan kuvaus.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Ks. Muolaan Kirkkorannan kuvaus.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Alueen iso opastaulu

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1990-luvulla, päivitetty tarvittaessa.

Infotaulujen pystyttäjä

Muolaalaisten Seura ry.

Infotaulujen kuvat

Alueen opastaulu

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: 28.8.2018

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Vuosittaiset tapaamiset ennen Pandemiaa. Informoimme kunnan johtoa tehtävistä kunnostus- ja siivoustöistä hyvässä yhteistyössä.

Yhteistyön alkuajankohta

1990-luvulla. Ylläpidetty siitä lähtien vuosittain.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Neuvottelumuistiot on raportoitu Muolaalaisten Seuran hallituksessa.

Viimeisin yhteistyösopimus

Muistio viime vuosituhannelta. Ks. Muolaan Kirkkorannan kuvaus.

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Informaatiota alueen suomalaisesta historiasta ja talkootyön taustoista ja Muolaan perinteen ylläpidosta nykyisin.

Yhteistyön alkuajankohta

1990-luvulla

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Ei ole.

Viimeisin yhteistyösopimus

Ei ole.

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Muut pitäjäseurat entisen Äyräpään kunnan alueelta.

Yhteistyön tyyppi

Tiedon jakoa, yhteisten haasteiden ja mahdollisuuksien läpikäyntiä ja ratkaisuvaihtoehtoja hakien.

Yhteistyön alkuajankohta

1990-luvulta. Kyyrölä-kerholla on ollut ja on edustus Muolaalaisten Seuran hallituksessa.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Hallitustyöskentely.

Viimeisin yhteistyösopimus

Jatkuvaa.

Valokuvat ennen talvisotaa

Kyyrölän kirkko

Kuvaaja: Finna.fi

Ajankohta: Ei tietoa

Kyyrölän kirkko

Kuvaaja: Finna.fi

Ajankohta: Ei tietoa

Käräjätalo

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Kyyrölän kytketyt talot

Kuvaaja: Museovirasto

Ajankohta: 1938

Kyyrölän raittia

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Kyyrölän raittia

Kuvaaja: Museovirasto

Ajankohta: 1930-luku

Kyyrölän ilmakuva

Kuvaaja: Ei tiedossa

Ajankohta: ennen sotia

Kirkko taustalla, kuva kasarmin suunnasta.

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: Tuntematon

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Tuhoutunut Kyyrölän kirkko.

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 1941

Tuhottua Kyyrölää, NL:n kuva-arkistot.

Kuvaaja: tuntematon

Ajankohta: tuntematon

Tuhottua Kyyrölää, NL:n kuva-arkistot.

Kuvaaja: tuntematon

Ajankohta: tuntematon

Kyyrölän tuhottu kirkko

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 10.9.1942

Kyyrölän tuhottua raittia, Forssan Museo.

Kuvaaja: Tuntematon

Ajankohta: Tuntematon

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Varhaisia kuvia Kyyrölästä.

Kuvaaja: L. Kantee

Ajankohta: n. 1960

Kyyrölän uusi kirkko

Kuvaaja: Lauri Rämö

Ajankohta: 25.6.2015

Talkoissa Muistolehdossa.

Kuvaaja: L-Rämö

Ajankohta: 30.4.2016

Muistolehdon aidan korjausta.

Kuvaaja: L. Rämö

Ajankohta: 30.6.2016

Pappila

Kuvaaja: L. Rämö

Ajankohta: 9.10.2016

Muistolehdon uuden ristin valmistajat.

Kuvaaja: L.Rämö

Ajankohta: 16.8.2017

Päälle hautausta.

Kuvaaja: L. Rämö

Ajankohta: 5.6.2014

Kunnan johdon tapaaminen.

Kuvaaja: L. Rämö

Ajankohta: 26.6.2015

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Ks. Muolaan Kirkkorannan kuvaus.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja