Kurkijoen ”uusi” hautausmaa

Kurkijoki / Куркиеки
Perustettu 1925

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

20.09.1925

Pinta-ala 1944

n. 50000

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Kurkijoki-säätiö

Tietojen päivitysajankohta

08.12.2022

Sijainti

Leveysaste

61.1939

Pituusaste

29.5735

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kun "keskimmäinen" hautausmaa täyttyi, uudelle hautausmaalle tarvittava maa-alue pakkolunastettiin otsanlahtelaiselta maanomistajalta Jussilaiselta v. 1922.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia, Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Erillinen ruumishuone

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Sodan aikana ei tuhoutunut rakennuksia.

Rakennusten nykytilanne

Kappeli (ruumishuone) on säilynyt.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

2700

Haudattujen määrän lähde

Karjala-tietokannan mukaan Kurkijoen srk:n kuolleiden lukumäärä vv. 1926-1944 oli 2931. Vähennetty muuanne haudattujen määrä (arvio).

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistoristi

2001

Materiaali: lehtikuusi

Elisenvaaran pommitusuhrien (1944) joukkohaudan muistokivi.

2016

Ahti Kurri

Materiaali: luonnonkivi

"Elisenvaaran pommituksessa 20.6.1944 menehtyi yli 150 siviilihenkilöä. Tällä hautausmaalla olevassa joukkohaudassa lepää 49 Elisenvaaran pommituksen uhria. Rauha heidän muistolleen. Kurkijoki-Seura ja Kurkijoki-Säätiö."

Muistomerkkien kuvat

Uuden hautausmaan muistoristi vuodelta 2001.

Ahti Kurri

2015

Elisenvaaran pommitusuhrien joukkohaudan muistokivi.

Ahti Kurri

2016

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

1) Vuonna 2001 pystytetty puinen muistoristi, jossa metallilaatassa teksti. 2) Elisenvaaran pommitusuhrien joukkohaudan muistokivi: muistoristin vieressä 109 kg painava loimaalainen luonnonkivi, johon kiinnitetty metallilaatta teksteineen. Ei siis joukkohaudan paikalla, joka on vain osapuilleen määriteltävissä.
3) Löydetyt hautakivet (noin 30) sijaitsevat siellä täällä, venäläisten hautamuistomerkkien seassa, osa pystyssa, osa maahan painuneina. Yhtään rautaristiä ei ole säilynyt. Löydetyistä hautakivistä luettelo Kurkijoki.fi - sivustolla.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Edelleen käytössä

Hautausmaan nykyinen koko

50000

Lisätietoa nykytilanteesta

Otettu venäläisten käyttöön heti suomalaisten lähdettyä, jatkuvasti käytössä. Päällehautaus totaalista.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Uudella hautausmaalla ei ole tehty varsinaisia kunnostustoimenpiteitä, koska se on aktiivisessa venäläiskäytössä ja suomalaisten satunnaisesti säilyneet hautakivet (enimmäkseen kaatuneina) ovat venäläisten hautamuistomerkkien seassa. Suomalaisten säilyneitä hautakiviä on etsitty ja luetteloitu/valokuvattu. Käynnit hautausmaan muistoristillä ja Elisenvaaran pommitusuhrien muistokivellä talkoomatkojen yhteydessä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kurkijoki-säätiö ja Kurkijoki-Seura.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa hautausmaiden kunnostukseen keskittyvä kotiseutumatka (katso edellä) - ei "uudella" hautausmaalla.

Kunnostusryhmien koko

Ei kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä uudella hautausmaalla.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Jos/kun mahdollista. Ei muutoksia. Mahdollisesti infotaulu paikalle, jossa sijaitsi uudella hautausmaalla ortodoksihaudoille varattu alue.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Paikallishallinnolta on pyydetty ja saatu lupa muistoristin (2001) ja Elisenvaaran pommitusuhrien joukkohaudan muistokiven (2016) pystyttämiseen. (Lupaa joukkohaudan muistamiseen ei oltu aikaisemmin saatu).

Yhteistyön alkuajankohta

Neuvotteluja on käyty siitä alkaen kun kotiseutumatkoja oli mahdollista tehdä.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Ei kirjallisia sopimuksia.

Viimeisin yhteistyösopimus

Ei sopimuksia.

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Uusi hautausmaa siunataan käyttöön.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1925

Uudelta hautausmaalta.

Kuvaaja:

Ajankohta:

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Elisenvaaran pommitusuhrien siunaus joukkohautaan 1944.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1944

Elisenvaaran pommitusuhrien siunaus joukkohautaan 1944.

Kuvaaja:

Ajankohta: 1944

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Uuden hautausmaan kappeli.

Kuvaaja: "Willimiehen jäljillä"-sivustolta

Ajankohta: 2019

Elisenvaaran pommitusuhrien joukkohaudan muistokivi.

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Elisenvaaran pommitusuhrien muistokiven siunaustilaisuudesta..

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Uusi hautausmaa, säilynyt hautakivi.

Kuvaaja: Kari Raitio

Ajankohta:

Uusi hautausmaa, säilynyt hautakivi.

Kuvaaja: Antti Laukkanen

Ajankohta: 2013

Uusi hautausmaa, säilynyt hautakivi.

Kuvaaja: Markku Jussilainen

Ajankohta: 2007

Uusi hautausmaa, säilynyt hautakivi.

Kuvaaja: Antti Laukkanen

Ajankohta: 2013

Uuden hautausmaan venäläinen ilme.

Kuvaaja: Helena Sulavuori

Ajankohta: 2018

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Onnistumiseksi voidaan katsoa, että saatiin lupa Elsienvaaran pommitusuhrien joukkohaudan muistokiven pystyttämiseen, mihin aikaisemmin ei oltu saatu lupaa.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Sähköisiä hautausmaatietoja on nettisivulla Information about Kurkijokin, osoite www.kurkijoki.fi

Muut kommentit

Ortodoksien haudat luterilaisilla hautausmailla: Kurkijoen ortodoksit kuuluivat Tiurulan ortodoksiseurakuntaan, jonka hautausmaa sijaitsi Hiitolan Tiurulassa. Kurkijoen luterilaisen seurakunnan kanssa tehdyllä sopimuksella Kurkijoen keskimmäiseltä ja uudelta hautausmaalta oli varattu erilliset alueet ortodoksihaudoille. Vuosien 1921 -1944 aikana Kurkijoen keskimmäiselle ja uudelle hautausmaalle Tiurulan ort. seurakunnan haudattujen luettelon mukaan 34 ortodoksia. Näyttää siltä, että Tiurulaan ei enää haudattu kurkijokelaisia vuoden 1939 jälkeen. Uudella hautausmaalla olleen ortodoksihautausmaan sijainti on selvillä (aivan hautausmaan takalaidassa). Keskimmäisen hautausmaan osalta sitä ei varmuudella tiedetä.