Kurkijoen ”keskimmäinen” hautausmaa

Kurkijoki / Куркиеки
Perustettu 1894

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1894

Pinta-ala 1944

61934

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Kurkijoki-säätiö/Kurkijoki-Seura ry

Tietojen päivitysajankohta

08.12.2022

Sijainti

Leveysaste

61,1925

Pituusaste

29,5649

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia, Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Erillinen ruumishuone, Muu rakennus

Muut rakennukset

Hautausmaan ulkopuolella, sen pääportin edustalla, sijaitsi nk. "hautausmaan tupa". Rakennuksessa pidettiin mm. rippikoulua ja kirkollisia kokoontumisia.

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

"Edellä mainittu "hautausmaan tupa" tuhoutui, kun Sortavalan tien suunnasta edenneet suomalaisjoukot valtasivat Kurkijoen takaisin jatkosodan hyökkäysvaiheessa, elokuussa 1941.

Rakennusten nykytilanne

Hautausmaan nykyisenä kulkuporttina toimiva nk. "paarihuone" on säilynyt. Hautausmaan perällä oleva "ruumiskellari" säilynyt.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

arvio 5000

Haudattujen määrän lähde

Kurkijoen kirkonkirjat 1894-1924

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistoristi

1996

Eino Vepsä

Materiaali: lehtikuusi

Menneiden sukupolvien muistoa kunnioittaen, Kurki-Säätiö, kurkijokelaiset. 1996

Materiaali:

Muistomerkkien kuvat

Kurkijoen keskimmäisen hautausmaan muistoristi

Antti Laukkanen

2013

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautakiviä on löydetty noin 60 (oheisesta luettelosta puuttuu viimeksi löydettyjä). Osa niistä on nostettu pystyyn alkuperäiselle paikalleen. "Merkittävin" on presidentti L.K. Relanderin vanhempien ja isoäidin hautakivet, jotka on uudelleen pystytetty alkuperäiselle paikalleen.

Presidentti L. K. Relanderin vanhempien ja isoäidin hautakivet olivat säilyneet ehjinä maahan kaatuneina. Niiden jalustat on kaivinkoneen avulla perustettu uudelleen ja hautakivet pystytetty uudelleen.
Valtaosa hautamuistomerkeistä on alunperin ollut ristejä - joko puisia tai valurautaisia. Puiset ristit ovat ymmärrettävästi tuhoutuneet ja maatuneet. Pystyssä olleita rautaisia hautaristejä ei löytynyt. Maastosta on löytynyt niitä jonkin verran, valtaosa rikottuina.

Metallinpaljastin löysi v. 2018 maahan kaivettuna "ristien haudan". Sinne oli kuopattu kymmeniä rikottuja hautaristejä. Ilmeisesti tällaisia "ristien hautoja" on alueella useampia.

Vuodesta 2017 lähtien on ollut mahdollista pystyttää omaisen hautapaikalle kurkijokelaisen perinteen mukainen puinen muistoristi (katso valokuvat). Tämä edellytti tilausta ja sopimista Kurkijoki-säätiön kanssa. Mahdollisuus liittyy ainoastaan ostettujen hautojen luetteloon merkittyihin hautoihin, joiden sijainti on selvitettävissä ostettujen hautojen luettelosta ja paikannettavissa maastossa. Vuoteen 2019 mennessä näitä oli ehditty pystyttää 12 kappaletta.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

61934

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautusmaa oli alunperinkin nk. "metsähautausmaa" (katso valokuvia ennen sotia). Ennen kunnostustalkoiden alkua se oli pahasti metsittynyt ja pusikoitunut. Kaatuneet hautakivet olivat painuneet maan tai karikkeen sisään. Talkootöiden yhteydessä aluetta on merkittävästi raivattu.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Hautausmaalla tehtiin alkuaan aivan perusraivausta kuolleen puuston ja pusikkojen poistamiseksi, mikä jatkuu. Raivausjätteen pois siirtämisessä on saatu avuksi Kala-Ranta -yhtiön traktoreita. Hautakiviä ja -ristejä on etsitty maastosta, kaivettu esiin ja osin pystytetty uudelleen. Merkittävin ja suuritöisin yksittäinen toimi hautakivien suhteen on presidentti L.K. Relanderin vanhempien ja isoäidin hautakivien pystytys ja kunnostus (kultaus). "Ostettujen hautojen" hautakartan koordinaatiston mukaisesti maastoon on viitoin merkitty hautausmaan poikkipolut hautojen paikantamisen helpottamiseksi. Tätä auttaa myös paarihuoneen seinällä olevan infotaulun kartta. Nk. "paarihuoneen" kattoa on pariin-kolmeen kertaan kunnostettu.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kullakin talkoomatkalla tehtävät työt on suunniteltu ennalta Kurkijoki-säätiön ja Kurkijoki-Seuran "hautausmaa-aktiivien" toimesta.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Pääsääntöisesti kerran vuodessa (vuoteen 2019 asti).

Kunnostusryhmien koko

15-20 henkilöa 2-3 päivän ajan. Jonkin verran paikallista venäläistä apua. Konetyöapua miehistöinen paikallisesta Kala-Ranta Oy:stä.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Mikäli tilanne joskus taas sallii: Talkoo- ja hoitotyötä aiotaan tulevaisuudessa jatkaa pääsääntöisesti nykyisellä tavalla. Hautausmaan suojelupäätöksessä (Venäjän federaation kansallinen kulttuurimuistomerkki) määritellään puitteet sallituille toimenpiteille.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Infotauluissa kerrotaan suomeksi ja venäjäksi hautausmaan historiasta (katso valokuvat). Lisäksi paarihuoneen seinällä on kartta, joka opastaa kulkemaan hautausmaalla ja kertoo merkittävimmät kohteet.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

2016

Infotaulujen pystyttäjä

Kurkijoki-Seura/Kurkijoki-säätiö

Infotaulujen kuvat

Kurkijoen keskimmäisen hautausmaan infotaulun teksti

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Kurkijoen keskimmäinen hautausmaa, opaskartta suomeksi

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Kurkijoen keskimmäinen hautausmaa, opaskartta venäjäksi

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaa on rekisteröity Venäjän viralliseen maarekisteriin
Hautausmaa on rekisteröity Venäjän kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Neuvoteltu hautausmaalla talkoissa tehtävistä toimenpiteistä ja infotauluista.

Yhteistyön alkuajankohta

Neuvotteluja on käyty siitä alkaen kun kotiseutumatkoja oli mahdollista tehdä.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Ennen päätöstä sisällyttää keskimmäinen ja vanha hautausmaa Venäjän federaation merkittävien kulttuurimuistomerkkien luetteloon ei kirjallisia hautausmaihin liittyviä päätöksiä tai sopimuksia ollut. Edelleenkään ei muita kirjallisia sopimuksia kuin tämä päätös. (Se on päätös, siinä ei ole mainintaa suomalaisesta aktiivisuudesta päätöksen aikaansaamiseksi.) Talkoissa tehtävistä toimenpiteistä sovittiin suullisesti.

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

1) Karjalan tasavallan kultturiministeriön kanssa yhteistyö (kirjeenvaihto, tapaamiset) on liittynyt pääasiassa hankkeeseen hautausmaiden sisällyttämiseksi Venäjän federaation kulttuurimuistomerkkien luetteloon (suojelustatuksen saamiseksi). Suojelupäätös on edellyttänyt venäläisiä asiantuntijalausuntoja hautausmaista. Olemme toimittaneet tarvittavia tietoja hautausmaista ja niiden historiasta näille asiantuntijoille. 2) Kurkijoen kotiseutukeskus on auttanut viranomaistapaamisten ja talkoomatkojen järjestelyissä ja yhteydenpidossa eri venäläisiin toimijoihin. 3) Paikallinen "Kurkijoki-säätiö" on käytännössä tehnyt viralliset anomukset hautausmaiden sisällyttämisestä federaation kulttuurimuistomerkkien luetteloon. (Huom! Kulttuuriministeriön suositus: ”ulkomainen hakija aiheuttaisi suuren määrän byrokratiaa”). 4) Paikallinen yritys (Kala-Ranta -yhtiöt) on a) antanut ilmaista kone- ja miestyövoimaa hautausmaiden kunnostukseen b) Kala-Ranta-yhtiöt (paikallisen Kurkijoki-säätiön rahoittajana) on vastannut suojelustatuksen hankkimisen virallisista kustannuksista. Tällä on ollut ratkaiseva merkitys hankkeessa.

Yhteistyön alkuajankohta

Aluksi Kurkijoen paikallisviranomaisten ja kotiseutukeskuksen kanssa (kotiseutumatkailun alusta alkaen). Varsinainen yhteistyö Lahdenpohjan piirin ja Karjalan tasavallan (Petroskoi) kanssa käynnistyi noin 2016.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Kirjallisia päätöksiä on "keskimmäisen ja "vanhan" hautausmaan sisällyttämisestä Karjalan tasavallan ja Venäjän federaatiön historiallisesti merkittävien kohteiden luetteloon. (Myös Kurkijoen kirkonmäki on saatu kyseiseen luetteloon).

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Yhteistyön tyyppi

Anottu ja saatu apurahaa hautausmaiden kunnostukseen.

Yhteistyön alkuajankohta

Ensimmäinen apuraha v. 2015

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Viljam KIlpiö isovanhempiensa haudoilla Kurkijoen kesk. haut.maalla

Kuvaaja: Viljam KIlpiö

Ajankohta: 1930-luvun alku

Relanderien hautakivet ennen sotia

Kuvaaja:

Ajankohta:

Rovasti Olsonin hautakivi keskimmäisellä haut. maalla uudella

Kuvaaja:

Ajankohta:

Hautaristejä keskimmäisellä hautausmaalla

Kuvaaja:

Ajankohta:

Keskimmäisen hautausmaan paarihuone

Kuvaaja:

Ajankohta:

Kanttori Walleniuksen ja Siilas Palmun hautamuistomerkit

Kuvaaja:

Ajankohta:

Johannes ja Aili Sonnin hautakivi keskimmäisellä hautausmaalla

Kuvaaja:

Ajankohta:

Samuli Kauppisen hauta keskimmäisellä hautausmaalla 1917uas

Kuvaaja: Kari Rahialan kokoelmat

Ajankohta: 1917

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Keskimmäisen haut. maan raivausta

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2014

Talkoot: kivi kääntyy, kenen?

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Talkoolounas keskimmäisellä hautausmaalla

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Keskimmäinen haut.maa, "paarihuone" ja infotaulut

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2015

Presidentti Relanderin vanhempien haudat 2014

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2014

Presidentti Relanderin vanhempien haudat 2016+

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2016

Presidenttie Relanderin vanhempien haudat 2018

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2018

Presidentti Relanderin vanhempien haudat 2018

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2018

Uudet, perinteiset hautaristit keskimmäisellä hautausmaalla

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2019

Rikottu valurautaristi

Kuvaaja: Ahti Kurri

Ajankohta: 2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Onnistumiseksi voidaan kutsua: - saatu aikoinaan lupa ryhtyä kunnostamaan hautausmaata ja muistoristin pystytykseen paikallisviranomaisten (Kurkijoki, Lahdenpohja) kanssa - saatu paikallista yksityistä apua mm. työkoneiden muodossa - saatu paikallista yksityistä apua hautausmaiden suojelustauksen anomisessa ja prosessin rahoituksessa - onnistunut yhteistyö Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa suojelustatus-asiassa - päätös hautausmaiden rekisteröinnistä Venäjän federaation kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon -> suojelustatus

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoja Kurkijoen hautausmaista on kerätty Kurkijoki-fi -sivustolle ("Information about Kurkijoki"). Siellä ovat mm. säilyneet hautakirjat ja -kartat sekä valokuvia säilyneistä hautakivistä. Osoite on Hautaushttp://www.kurkijoki.fi/hautmaat/kj_haut0.html

Muut kommentit

Tiurulan ortodoksiseurakunnan haudattujen luettelon mukaan keskimmäiselle hautausmaalle on haudattu joitakin ortodokseja 1920-luvulla. Näiden ortodoksihautojen sijainti keskimmäisellä hautausmaalla ei ole tiedossa. Kun "uusi" hautausmaa on otettu käyttöön, sieltä on sovittu alue ortodoksien haudoille (katso "uusi" hautausmaa). Keskimmäisellä hautausmaalla on muutama venäläinen hauta.