Kuikkaniemen hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1585

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1585

Pinta-ala 1944

20000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

10.11.2021

Sijainti

Leveysaste

62°11´26´´

Pituusaste

32°25´29´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kuikkaniemen kylä asutettiin jo 1585 aikoihin. Kylän Jumalanäidin suojeluksen tšasounan yhteydessä ollut hautausmaa sijaitsi Hermoinniemessä Suojärven itärannalla sankarihautausmaan vieressä. Kalmistoon haudattiin myös Leppäniemen kylän vainajia. Kalmisto oli tyypillinen luonnontilassa oleva vanha hautausmaa, jossa oli paljon grobuja. Hautausmaalta matka lähimmälle kirkolle oli 15 km ja lähimmälle hautausmaalle 8 km.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tsasouna tai muu vastaava rakennus

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tsasouna poltettiin sodan aikana.

Rakennusten nykytilanne

Ei ole rakennuksia

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

850

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ja Annantehtaan ortodoksisten seurakuntien metrikat vuosilta 1734-1918, kuolleet ja haudatut, Karjala-tietokannan Suojärven- ja Annantehtaan ortodoksisten seurakuntien kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1996

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Suojärven Kuikkaniemen kalmisto vv. 1585-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. (sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Kuikkaniemen hautausmaan Matkamiehen risti

Kirsti Kuutti

1997

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautausmaa on perustettu kosteaan maaperään ja osin siitäkin syystä hautakivet ovat vajonneet ja kaatuneet. Metallisia ristejä on jäljellä muutamia ehjinä, ristintynkiä ja palasia on siellä täällä. Tsasounan puinen, pellillä vuorattu risti on nostettu nojaamaan puuta vasten. Suurempia hautoja on avattu.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

20000

Lisätietoa nykytilanteesta

Kalmisto on ranta-aluetta, joka on rauhoitettu kalmistoalueeksi. Hautausmaa on luonnontilassa, hautoja on avattu ja metalliristit katkottu. Tielle on matkaa noin 300 metriä ja tien varressa on tienviitta sankarihautausmaalle.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Tsasounan paikalle on pystytetty muistoristi ja siitä on raivattu kulkuväylä hautausmaan perällä sijaitsevalle sankarihautausmaalle.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Suojärven Pitäjäseuran hautausmaa-työryhmä.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Hautausmaalla käydään vuosittain jatkossakin.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Suojärven Kuikkaniemen kalmisto vv. 1585-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi. (sama venäjäksi)

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1996

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kuikkaniemen hautausmaan muistoristi, Suo-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Tikkunen ja Suojärven Pitäjäseuran rahastonhoitaja Eija Hukkanen.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Sopimus hautausmaan kunnostus- ja raivaustoimenpiteistä.

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Paikallishallinnon viranomaisten kanssa.

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Hirsistä salvettu hautakammio eli grobu Kuikkaniemen vanhassa kalmistossa.

Kuvaaja: Auvo Hirsijärvi, Museovirasto

Ajankohta: 1935

Maatuva grobu Kuikkaniemen kalmistossa. Museovirasto

Kuvaaja: Auvo Hirsijärvi

Ajankohta: 1935

Kuikkaniemen Jumalanäidin muistolle pyhitetty tsasouna korjauksen jälkeen. Se oli rakennettu 1700-luvun alussa ja sijaitsi hautausmaan kaakkoiskulmassa.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: 1932-1939

Kuikkaniemen tsasounan sisäkuva.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Kuikkaniemen kalmiston ristejä piirrettynä.

Kuvaaja: Johan Wilhelm Mattila, Finna

Ajankohta: 1908

Kuikkaniemen kalmiston ristejä piirrettynä.

Kuvaaja: Johan Wilhelm Mattila, Finna

Ajankohta: 1908

Maatuva grobu ja hautaristi Kuikkaniemen vanhassa kalmistossa.

Kuvaaja: Auvo Hirsijärvi

Ajankohta: 1935

Itkijävaimo Virsi-Vassi (Grisan Vassi). Vassi Harakka asui Kuikkaniemen kylässä hautausmaan kainalossa.

Kuvaaja: Väisänen A.O., Museovirasto

Ajankohta: 1917

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Puinen metallilla päällystetty tsasounan risti Kuikkaniemen hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kuikkaniemen kalmisto, muistoristi ja puuhun nojaava hautausmaalta löytynyt vanha risti.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kauppias Riku (Grigori, Rikhard) Larioninpoika Harakan hautakivi.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Auki kaivettu hauta Kuikkaniemen kalmistossa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Katkaistu risti.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Romahtanut hauta Kuikkaniemen kalmistossa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Metallilla päällystetty ristin osa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Maria Grigoreintytär Bomban os. Tumanovan hautaristi.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Sankarihautausmaan aidan viereen, siviilihautausmaan puolelle on haudattu talvisodan ensimmäiset siviiliuhrit.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Ivan Pavelinpoika Naakan hautaristi on säilynyt ehjänä.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2007

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja