Koiviston uusi hautausmaa (Savikkoaho)

Koivisto / Приморск
Perustettu 1892

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1892

Pinta-ala 1944

39300

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Koivisto-säätiö

Tietojen päivitysajankohta

10.10.2022

Sijainti

Leveysaste

60,377429

Pituusaste

28,629685

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kirkkopuiston hautausmaata oli laajennettu jo useaan otteeseen ja vähitellen kävi selväksi, että oli etsittävä kokonaan uusi hautausmaa-alue. Vuonna 1883 asetettiin toimikunta asiaa hoitamaan. Kysymys oi taas esillä kolmen vuoden kuluttua ja asetettu toimikunta ilmoitti, että Makslahteen menevän tien varrelta toisen virstanpylvään kohdalta oli löytynyt sopiva alue hautausmaaksi. Koiviston seurakunta osti alueen monien neuvottelujen jälkeen maanviljelijä Kustaa Peltoselta vuonna 1888. Uusi hautausmaa vihittiin käyttöönsä vuonna 1892.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Siunauskappeli, Erillinen ruumishuone

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tietoa ei saatavilla

Rakennusten nykytilanne

Siunauskappeli ruumishuoneineen on rakennettu noin vuonna 1925. Venäläiset kunnostaneet rakennuksen ortodoksiseksi kappeliksi. Ikkunat entisöity /korjattu noin vuosina 2017-18.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

8950

Haudattujen määrän lähde

Koiviston seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelo

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Matti Sipretinpoika Kaukiaisen sukuhaudan muistomerkin vasemman puolen pitkä matala osa on säilynyt ja löytyy kaadettuna venäläisten hautojen välistä. Tässä säilyneessä ison hautakiven osassa näkyy myös haudattujen nimiä. Lisäksi hautausmaalta löytyy pari kolme muuta suomalaista hautakiveä mm. laivuri Joonas Wirkin (1841-1902) hautakivi löytyy vaurioituneena ja myös v. 1933 kuolleen Vilhelm Heinon hautakivi. Suomen Koivisto-Seura ry:llä on ollut suunnitelmissa pystyttää muistomerkki hautausmaalle sekä myös infotaulu.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Päällehautausta

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Entinen suomalainen ja luterilainen hautausmaa on täynnä venäläisten hautoja. Entisen hautausmaan aidat ja polut hävinneet. Kaksi vanhaa portinpylvästä on jäljellä ja pieni pätkä vanhaa kiviaidan pohjaa. Venäläiset ovat laajentaneet hautausmaata. Joitakin hautakortteja jäljellä.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Hautausmaa on vuoden 1944 jälkeen laajentunut.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Tietoa ei saatavilla

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Tietoa ei saatavilla

Kunnostusryhmien koko

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tapaamisia ja neuvotteluita.

Yhteistyön alkuajankohta

2000-luvun alkupuoli

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Josefiina Virkin hautajaiset

Kuvaaja: Kaarlon valokuvaamo Koivisto

Ajankohta: 1938

Ida Torkkelin hauta.

Kuvaaja: Eija Tuomisen arkisto

Ajankohta: 1937

Vanhoja hautamerkkejä Koiviston seurakunnan hautausmaalta.

Kuvaaja: Kuva kirjasta Suomen hautausmaiden historia, Ilmari Virkkala.

Ajankohta: Hautamerkkien piirrokset tehty v. 1938

Vanhoja hautamerkkejä Koiviston seurakunnan hautausmaalta

Kuvaaja: Kuva kirjasta Suomen hautausmaiden historia, Ilmari Virkkala.

Ajankohta: Hautamerkkien piirrokset tehty v. 1938

Vanhoja hautamerkkejä Koiviston seurakunnan hautausmaalta

Kuvaaja: Kuva kirjasta Suomen hautausmaiden historia, Ilmari Virkkala.

Ajankohta: Hautamerkkien piirrokset tehty v. 1938

Vanhoja hautamerkkejä Koiviston seurakunnan hautausmaalta

Kuvaaja: Kuva kirjasta Suomen hautausmaiden historia, Ilmari Virkkala.

Ajankohta: Hautamerkkien piirrokset tehty v. 1938

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Saarenpääläisen Amalia Samulin o.s. Hilskan hautakumpu. Taustalla näkyy siunauskappelin pääty.

Kuvaaja: Eija Tuomisen arkisto

Ajankohta: 1943

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Hautausmaa-aluetta ja venäläisten hautoja

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2015

Hautausmaa-aluetta

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2015

Hautausmaan vanhaa kiviaidan pohjaa

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2015

Siunauskappeli, ruumishuone nykyasussa.

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2017

Siunauskappeli, ruumishuone toisesta suunnasta.

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2017

Joonas Wirkin hautakivi jäljellä, mutta vaurioituneena 2000-luvulla.

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2015

Vilhelm Heinon hautakivi

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2015

Vanhan hautakiven osia

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2015

Vanhojen puisten hautamerkkien alaosia

Kuvaaja: Eija Tuominen

Ajankohta: 2015

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Kansanomainen hautojen merkintä Koiviston hautausmaalla Koottu insinööri K. A. Karppisen muistelmista Koiviston Viesti -lehdestä Kesällä 1927 insinööri K. A. Karppinen sai Koiviston seurakunnalta tehtäväkseen nk. Uuden hautausmaan kartoittamisen. Kartoituksen yhteydessä Karppinen huomioi tarkoin haudoilla löytyvät muistomerkit. Monenlaisten merkkien joukossa kartoittajaa kiinnosti erityisesti puiset paljon puhuvat puuristit merkintöineen. Yksinkertaisin merkki oli vain mustaksi maalattu pystyyn asetettu lauta ilman poikkipuuta. Toinen laji oli poikkipuulla varustettu lauta, jolloin siitä muodostui varsinainen risti. Osa kumpaisestakin lajista oli varustettu lisäksi kattoa muistuttavalla listoituksella pystypuun yläpäässä, ehkäpä sukupuolta selvittämässä, arveli Karppinen. Useassa ristissä oli kaksi vuosilukua ja nimi, joissakin vain yksi vuosiluku ja nimi. Muutamissa pystyssä olleissa vuosiluvun lisäksi oli vain puumerkki. Viimeksi mainitut kiinnostivat kartoittajaa siinä määrin, että kaikista puumerkeillä varustetuista risteistä, olivat ne pystyssä tahi aitojen viereen kasoihin kerättyinä lahoutumisen takia, hän jäljensi puumerkit millimetripaperille suhteessa yhden suhde neljään. Puumerkkien koot vaihtelivat noin neljän ja kuuden senttimetrin korkuisina kaiverruksina. Vuosiluvuista päätellen kaiverruksista suurin osa oli 1800-luvun puolelta, vain muutama 1900-luvulta. Karppisen v. 1927 keräämien puumerkkien osuus oli jonkun verran yli sata. Syy puumerkkien käytön vähentymiseen on löydettävissä siinä, että kansakoulujen perustamisen jälkeen v. 1870 levisi kirjoitustaito nopeasti Koivistollakin. Keruuarkin Karppinen laittoi kirjoituspöytänsä pohjapaperin alle, odottamaan puumerkkien siirtämistä luonnollisessa koossa puulevyille. Pöytä ja pöytälaatikko sisältöineen joutui kuitenkin saman kohtalon omaksi kuin koko Karjalan Kannas omaisuuksineen, jota insinööri Karppinen oli alun perin tullut saattamaan puolustuskuntoiseksi. Suomen hautausmaiden historia -kirjassa, joka ilmestyi v. 1945, Ilmari Virkkala kertoo myös Koiviston vanhoista hautamerkeistä seuraavaa: Kansanomainen hautojen merkintä Koiviston hautausmaalla kukoisti vielä rikas merkkikieli keväällä 1938, jolloin myös tähän kyselyyn liitetyt hautamerkkikuvat on piirretty. Hautamerkkeihin liittyvän kuvakielen tulkitsijana oli Koiviston haudankaivaja Mikko Rossi, joka oli ollut toimessaan 30 vuotta isänsä jälkeen. Isä oli ollut ”ristimestari” ja oli ryhtynyt haudankaivajan ammattiin v. 1866. Virkkala kirjoittaa myös: Kun mistään muualta maailmasta ei tällaista merkkikieltä näin pitkälle kehitettynä tunneta ja se on herättänyt huomiota ulkomaillakin, sattui tiedon tallentaminen oikeaan aikaan, sillä sota tuhosi alkuperäiset merkit. Kuvatut ovat poimitut tuhansien joukosta tyyppinsä kauneimpina edustajina. Katettu risti yksinkertaisesti suojaa puuristin päitä lahoamiselta. Katto ei merkitse kotia tai taloa, vaan se on naisen päähine. Katettua ristiä ei koskaan pystytetty miehen haudalle. Apostoli Paavalin mukaan nainen ei saanut pyhissä paikoissa eikä ruokapöydässä esiintyä ilman päähinettä. Koivistolaiset ovat kehittäneet hautamerkin katosta eli päähineestä mitä erikoisempia muotoja ilmaistakseen sillä vainajan iän noin viiden vuoden tarkkuudella. Merkeissä on vain harvoissa tapauksissa muuta kuin kuolinvuosi, joskus talon puumerkki tai vainajan nimikirjaimet, mutta usein ei mitään. Kuitenkin voi merkkikielen tuntija patsaan ulkomuodosta, tyypistä sanoa, mistä kylästä ja mistä suvusta vainaja on peräisin. Piirrokset nro 1, 2 ja 3 (kts. tallennetuista kuvista) edustavat samaa tyyppiä, ne kuvaavat kirkkoa. Rakennus on kolminivelinen: sokkeli, rakennus ja katon harja. Ensimmäinen on alle 5-vuotiaan tyttölapsen, ja vuosiluvuista näkyykin, ettei ikä ole kuin yksi vuosi, mutta harjan joustava viiva ja kevyt kuusipäreestä vuoltu katto kuvaavat lapsen herkkyyttä ja huolettomuutta. Toinen on alle 5-vuotiaan pojan merkki ja kolmas alle 15-vuotiaan tytön. Hilkka on noussut jo ristin päälle. Jos vainaja on kuollut rippikouluikäisenä, kuuluvat hänen hautamerkkiinsä kynttilät, kuva nro 4 rippikoulupojan merkki, nro 5 rippikoulutytön, jälkimmäinen kylästä, jonka tyyppinä (tunnuksena) on kaksinkertainen katos. Nro 6 on nuorena kuolleen vaimon, nro 7 vanhan naisen ja nro 8 vanhan eläkemummon merkki. Nro 7 kuvaa ristiin nojautuvaa voimakkaasti tyyliteltyä ihmisolentoa. Merkin mataluus taas kuvaa vainajan ikää ja vanhuuden painamaa olemusta, mikä ilmenee erikoisesti kuvassa nro 8. Kolme ristiä samassa merkissä eivät Koivistolla merkinneet sitä, että haudassa olisi kolme vainajaa, vaan merkin alla nukkuvan varallisuutta. Niinpä ovat nro:t 9 ja 10 varakkaitten talojen poikia, nro:t 11 ja 12 samoin tyttöjä, nro 13 vanha emäntä, nro 14 nuori emäntä ja nro 15 vanha isäntä. Muualla maassamme kaksois- ja kolmoisristit vastaavat 2:n ja 3:n hengen hautaa. Merkkien kuvakielestä: Nro:ssa 14 ei ylimmän ristin varressa oleva kuvio esitä puolikuuta vaan ylöspäin lentävää kyyhkystä. Samoin on kyyhkynen sydämessä nuoren miehen merkissä nro 16. Seuraavassa on auringosta kasvava elämänpuu, joka päättyy ristiin. Nro:ssa 18 nuoren tytön merkissä on aurinko ja muresauvat, muresauvat ja sydän seuraavassa ja sitä seuraavassa muresauvat ja kalkki. Nro 21 on ristimestari Kääriälän valmistama tyyppi. Nro 22 on Koiviston Tiurinsaaren erikoistyyppi, hyvin korkea ja kaksinivelinen. Nro:t 23, 24, 25, 26 ovat ristimestari Rossin käsialaa, joihin hän on sovittanut kotiseutunsa Pohjanmaan vaikutteita ja joihin koivistolainen merkkikieli on tilaajiensa toivomuksesta sovitettu.