Kirvun vanha hautausmaa

Kirvu / Свободное
Perustettu 1568

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1568

Pinta-ala 1944

6500

Pinta-alatiedon lähde

Seurakunnan asiakirja

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Kirvun Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

27.07.2022

Sijainti

Leveysaste

61-04'27"N

Pituusaste

29-17'31"E

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

•  »

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kirvun ensimmäinen kirkko on eri tietolähteiden mukaan rakennettu kuningas Erik XIV:n aikana. Hallituskausi päättyi 1568. Tämän tarkempaa kirkon rakennusvuotta ja hautausmaan perustamisvuotta ei ole tiedossa. Kirvun kirjassa (Ylönen, 1954) todetaan, että vanhin hautausmaa on sijainnut kirkon ympärillä keskellä kirkonkylää. 1700-luvulla hautausmaa on ollut aidattuna puuaidalla, joka kuitenkin on todettu rapistuneeksi ja määrätty korjattavaksi pikkuvihan aikana 1745. Kiviaita on määrätty rakennettavaksi 1900.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Kirkko, Muu rakennus

Muut rakennukset

Kellotapuli

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Kirkko ja kellotapuli säilyivät molemmissa sodissa.

Rakennusten nykytilanne

Kirkon paikalla on vain kivijalka ja kirkon portaat kivijalan kulmissa. Välirauhan aikana kirkko on ollut viljavarastona, joidenkin tietojen mukaan hevostallina. Sotien jälkeen kirkko on ollut upseerikerhona, siellä on pidetty tansseja ja näytetty elokuvia. Kirkko on tuhoutunut tulipalossa vuonna 1978. Kellotapulista on jäljellä kivikohouma; tuhoutumisvuodesta ei ole tietoa.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

0

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Hautausasiakirjat ovat tuhoutuneet.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Sankaripatsas

Materiaali:

Tiedot annettu Sankarihautausmaakyselyn yhteydessä

Muistomerkkien kuvat

Kirvun sankarimuistomerkki

ei tietoa

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Tietoa ei saatavilla

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

6500

Lisätietoa nykytilanteesta

Alueelle ei ole rakennettu eikä haudattu. Hautakivet ja metallisristit ovat kadonneet. Huhun mukaan vainajilta olisi etsitty kultahampaita ja koruja. Kirkon lattian alle haudattujen kohtalosta ei ole tietoa. Alue oli osittain umpeenkasvanut, mutta pajukot ja pensaikot on suomalaisten toimesta poistettu. Kiviaita on osittain kunnossa. Suunnitelman mukaisia sembramäntyjä on edelleen jonkin verran olemassa. Isoimmat huonokuntoiset kaatumisvaarassa olevat puut on paikallishallinto antanut ammattilaisten kaadettavaksi. Alueen kulmapisteet on merkitty sinivalkoisin metallitolpin.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Muistomerkkien kunnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Kirkonmäellä ja vanhalla hautausmaalla käydään 2-3 kertaa vuodessa ajamassa nurmikot, haravoimassa, raivaamassa pensaikkoja ja istuttamassa kukkia. Paikalle pystytetty puuristi ja sankarihautausmaan muistomerkki pestään/puhdistetaan/maalataan (puuristi) tarvittaessa. Meillä on yhteistyötä paikallisen Toivon talo -yhteisön kanssa alueen hoitamiseksi.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kirvun Pitäjäseura ry: suunnittelu ja toteutus / talkoolaiset; 2-3 kertaa vuodessa Kirvu-Säätiö sr / osittainen rahoitus Toivon talo -yhteisö; tarvittaessa

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle on tehty erillinen kunnostus- tai hoitosuunnitelma tuleville vuosille

Suunnitelman tekijät

Lääninpuutarhuri Elias Mäntykivi 1915; kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen 2017.

Suunnitelman laatimisen ajankohta

2017

Suunnitelman voimassaoloaika

Toistaiseksi

Suunnitelman tallennusmuoto

pdf

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

3

Kunnostusryhmien koko

15

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Jatketaan nykyisellä tavalla.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Infotaulussa kerrotaan suomeksi ja venäjäksi alueen historia ja kartta; Putinin ukaasi puuttuu.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

4.2.1998

Infotaulujen pystyttäjä

Kirvu-Säätiö sr, Kirvun Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Kirvun vanhan hautausmaan infotaulu

Kuvaaja: Heikki Jääskeläinen

Ajankohta: 3.11.2018

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Yhteistyöneuvottelut pidetään ja sopimukset tehdään Kamennogorskin kaupunginhallinnon kanssa; Antrean ja Vuoksenrannan pitäjäseurojen edustajat ovat samassa yhteistyössä mukana. Puun kaadot ja muut tarpeelliset toimenpiteet, joihin tarvitaan ammattiapua, sovitaan Kamennogorsk/Borodinskoen kylän paikallisyhteyshenkilön kanssa.

Yhteistyön alkuajankohta

1990

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Katso liite; sopimusta on uusittu tarvittavin väliajoin.

Viimeisin yhteistyösopimus

Tarkastuspöytäkirja 26.5.2017

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Toivon talo: kirkonmäen ja hautausmaiden hoito tarvittaessa Favorit/Dmitrij Semjonov: yhteyksien järjestely

Yhteistyön alkuajankohta

2000

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Yksittäisitä työprojekteista tehdään sopimukset / Toivon talo -yhteisö

Viimeisin yhteistyösopimus

2021

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Antrean ja Vuoksenrannan pitäjäseurat; Vuoksen Säätiö

Yhteistyön tyyppi

Yhteistyö suojelusopimuksien laatimisessa

Yhteistyön alkuajankohta

27.12.2006

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Päätökset tehdään Pitäjäseuran ja Säätiön kokouksissa; sopimuksia ei ole erikseen.

Viimeisin yhteistyösopimus

ei ole

Valokuvat ennen talvisotaa

Kirkonmäki ja hautausmaa 1867

Kuvaaja: asiakirja muunnettu kuvaksi

Ajankohta: ei tietoa

Kuvaaja:

Ajankohta:

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kirvun kirkko ja sankaripatsas

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 10.8.1941

Hautakivi johon kiinnitetty jokin laatta; ilm. kyrillisin kirjaimin

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 8.8.1941

Kirvun kirkon seinässä kyltti: viljavarasto

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 1941

Kirkko on säilynyt 1941

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 1941

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kuvia ei ole

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Yhteistyö paikallishallinnon ja paikallisväestön kanssa, ystävystyminen, majoitusmahdollisuuksien lisääntyminen Kirvussa, Toivon talon antama apu (erityisesti korona-aikana).

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Karjalan Liiton sankarihautausmaakysely Yksittäisiä dokumentteja dikitoituina

Muut kommentit

Muut vastaamiseen osallistuneet henkilöt ovat Säätiön tai Pitäjäseuran toimijoita, mutta heitä ei saanut lisätyksi kyselyyn ellei ruksannut kohtaa Vastaamiseen on osallistunut henkilöitä vastaajayhteisön ulkopuolelta