Kirvun uusi hautausmaa

Kirvu / Свободное
Perustettu 1880

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

17.05.1879

Pinta-ala 1944

40000

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Kirvun Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

27.07.2022

Sijainti

Leveysaste

61-04' 48" N

Pituusaste

29-17' 53" E

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

17.5.1879 tehtiin kauppakirjat neljästä tynnyrinalasta maata tilalta nro 13 Kirvun kylää. Tällöin Antti Kuismalta ostettiin kangasmaata 600 markalla. Ostetulle kankaalle ruvettiin heti raivaamaan uutta hautausmaata ja se vihittiin tarkoitukseensa 29.6.1890.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Muu rakennus

Muut rakennukset

Huoltorakennus; kartassa lukee Kappeli

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Hautausmaan huoltorakennus oli vielä olemassa.

Rakennusten nykytilanne

Huoltorakennus on tuhottu.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

0

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Määrä ei ole tiedossa; asiakirjat ovat osittain palaneet

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Uuden hautausmaan muistomerkki

1996

Juha Lankinen

Materiaali: graniitti

Tällä paikalla on sijainnut Kirvun hautausmaa. Herra, Sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 9:21Tämän muistomerkin pystyttivät 23.6.1996 Kirvun Pitäjäseura ja Kirvu-SäätiöJa sama venäjäksi

Muistomerkkien kuvat

Tietoa ei saatavilla

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautakivet on käytetty varuskunnan tankkivarikon rakennusten perustuksiin. Joitakin kiviä on löydetty viime vuosina ja ne on palautettu uuden hautausmaan muistomerkin viereen.

Hautausmaan muistomerkki, joka pystytettiin 1996, on tehty sankarihautausmaan muistomerkin reunuskivistä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Tuhoutunut

Hautausmaan nykyinen koko

40000

Lisätietoa nykytilanteesta

Kirvun uuden hautausmaan päälle on rakennettu varuskunnan tankkivarikko. Hautakivet on käytetty rakennusten perustuksiin. - Varuskunta on poistunut alueelta vuonna 1998. Hautausmaa-alueella on rakennusten jäänteitä, pääosin alue kasvaa pusikkoa ja matalaa puustoa. Alueen rajapisteet on merkitty sinivalkoisin metallitolpin. Paikallishallinnolle on tehty aloite hautausmaa-alueen saamisesta virkistyskäyttöön paikallisväestölle ja turisteille 2.3.2019 päivätyllä asiakirjalla. Vastausta ei ole saatu.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Uuden hautausmaan muistomerkin edessä oleva kapea alue haravoidaan ja nurmikko leikataan vuosittain 2-3 kertaa, muistomerkki pestään tarvittaessa, pusikoita raivataan tarpeen mukaan.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kirvun Pitäjäseura ry: suunnittelu ja toteutus / talkoolaiset 2-3 kertaa vuodessa Kirvu-Säätiö sr / osittainen rahoitus Toivon talo -yhteisö; tarvittaessa

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle on tehty erillinen kunnostus- tai hoitosuunnitelma tuleville vuosille

Suunnitelman tekijät

Kunnanpuutarhuri Jukka Hanhinen

Suunnitelman laatimisen ajankohta

2019

Suunnitelman voimassaoloaika

toistaiseksi

Suunnitelman tallennusmuoto

pdf

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

2-3 kertaa vuodessa

Kunnostusryhmien koko

15 hengen talkoojoukko jaetaan kahtia kirkonmäen ja uuden hautausmaan hoitotarpeen mukaan järkevällä tavalla

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Jatkuu ennallaan nykyisellä tavalla.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Hautausmaa-alueen kartta ja historia suomeksi ja venäjäksi.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

23.6.1996

Infotaulujen pystyttäjä

Kirvu-Säätiö sr, Kirvun Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Kirvun uuden hautausmaan infotaulu

Kuvaaja: Heikki Jääskeläinen

Ajankohta: 26.8.2018

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Yhteistyöneuvottelut pidetään ja sopimukset tehdään Kamennogorskin kaupunginhallinnon kanssa; Antrean ja Vuoksenrannan pitäjäseurojen edustajat ovat samassa yhteistyössä mukana. Puun kaadot ja muut tarpeelliset toimenpiteet, joihin tarvitaan ammattiapua, sovitaan Kamennogorsk/Borodinskoen kylän paikallisyhteyshenkilön kanssa.

Yhteistyön alkuajankohta

1990

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Katso liite; sopimusta on uusittu tarvittavin väliajoin.

Viimeisin yhteistyösopimus

Tarkastuspöytäkirja 26.5.2017

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Toivon talo -yhteisö: siivous- ja kunnostustyöt tarpeen vaatiessa Favorit/Dmitrij Semjonov: yhteyksien hoito

Yhteistyön alkuajankohta

2000

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Katso Kirvun vanha hautausmaa

Viimeisin yhteistyösopimus

2021

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Antrean ja Vuoksenrannan pitäjäseurat; Vuoksen Säätiö

Yhteistyön tyyppi

Yhteistyö suojelusopimuksien laatimisessa

Yhteistyön alkuajankohta

27.12.2006

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Päätökset tehdään Pitäjäseuran ja Säätiön kokouksissa; sopimuksia ei ole erikseen.

Viimeisin yhteistyösopimus

ei ole

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvaaja:

Ajankohta:

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kirvun uusi hautausmaa 1998; varuskunta poistunut

Kuvaaja: Martti Ovaska

Ajankohta: 1998

Kirvun uusi hautausmaa 1998, varuskunta poistunut

Kuvaaja: Martti Ovaska

Ajankohta: 1998

Kirvun uusi hautausmaa 1998, varuskunta poistunut

Kuvaaja: Martti Ovaska

Ajankohta: 1998

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Yhteistyö paikallishallinnon ja paikallisväestön kanssa, majoitusmahdollisuuksien lisääntyminen Kirvussa, Toivon talon antama apu (erityisesti korona-aikana). Paikallisten tuomat pelloista löydetyt suomalaisesineet, kirkonkellon palat yms.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Karjalan Liiton sankarihautausmaakysely Yksittäisiä dokumentteja dikitoituina

Muut kommentit

Muut vastaamiseen osallistuneet henkilöt ovat Säätiön tai Pitäjäseuran toimijoita, mutta heitä ei saanut lisätyksi kyselyyn ellei ruksannut kohtaa Vastaamiseen on osallistunut henkilöitä vastaajayhteisön ulkopuolelta