Vanha hautausmaa eli kirkkomaa

Kivennapa / Первомайское
Perustettu Viimeistään 1734

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

Viimeistään 1734

Pinta-ala 1944

46367 m2

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Kivennapaseura ry

Tietojen päivitysajankohta

19.11.2022

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kerrotaan hautausmaan olleen ”ikimuistoisista ajoista asti kirkon lähimmässä ympäristössä”. Hautausmaa, kuten koko Kivennapa, kuului Lintulan lahjoitusmaahan. Se siirtyi seurakunnalle sen jälkeen, kun valtio lunasti lahjoitusmaan ja maat jaettiin isojaossa. Ensimmäinen maininta kirkkomaasta löytyy 1.3.1734 pitäjänkokouksen pöytäkirjasta. Silloin päätettiin aidata kirkkomaa. Hautausmaata laajennettiin ensimmäisen kerran 1849. Vuonna 1860 sen ympärille rakennettiin 2 kyynärää leveä ja 2,5 kyynärää korkea kiviaita. Työnjohtajana toimi suutari Lauri Kirjavainen, ”joka sanoi kauvan aikaa tehneensä kirkkomaan aijan työtä”. Vuonna 1873 todettiin hautausmaan käyneen ahtaaksi, ja kirkonkokous päättikin, että vainajat tulee haudata rivihautoihin. Se ei seurakuntalaisia miellyttänyt, ja niin ehdotettiin hautausmaata laajennettavan vieressä olevalle alueelle. Sitä taas toiset pitivät kalliina. Esittipä joku, että vanha alue riittäisi vielä kymmeniksi vuosiksi. Tilaa olikin vielä jäljellä, mutta maa oli niin vesiperäistä, että hautoihin nousi ajoittain vettä pohjalle. Ehdotettiin myös uuden hautausmaan perustamista Konnuntien risteykseen, jonne oli hankittu seurakunnalle sitä varten maata. Kun senaatti ei enää suostunut anomukseen käyttää edelleen vanhaa hautausmaata, päätettiin 3.9.1894 ostaa Reinikaisen perillisiltä maata pakkolunastuksella vanhan alueen yhteyteen. Osto toteutui 1896. Viipurin piirilääkäri H. Backman tarkasti alueen ja hyväksyi sen tarkoitukseensa soveliaaksi. Alue tasattiin ja palstoitettiin rakennusmestari Petter Tiihosen johdolla, ja vihittiin käyttöön 14.7.1904 piispa Collianderin toimesta. Seuraavana vuonna päätettiin teettää hautausmaakartta. Asia viivästyi ja hautoja kaivettiin, minne sattui. Vasta v. 1908 toimitettiin hautalinjojen paaluttaminen, sikäli, kuin se oli enää mahdollista, sillä parhaat kohdat oli ehditty jo käyttää, ja jäljellä oleva maa oli vesiperäistä. Vasta v. 1930 kirkkoherra Maunu mainitsee Reinikaisen maan olevan järjestelyn alaisena. 1930 harvennettiin vanhan hautausmaan puustoa ja istutettiin uusia puita kauemmas tiestä. Puutarha-arkkitehti Ola Mannström Viipurista laati hautausmaalle hoitosuunnitelman. 1933 kunnostettiin uuden sekä vanhan puolen käytävät, ja puutarhateknikko J. Vaalivirta Kotkasta laati vt. kirkkoherra Erkki Pirkan valvonnassa kartat hautausmaista. Seuraavana vuonna Reinikaisen maan märkyydestä kärsinyt alaosa salaojitettiin. Sen jälkeen vanha hautausmaa kokonaisuudessaan oli hyvässä kunnossa ja viihtyisä. Kirkkomaalle ennen aukealle mäelle oli istutettu 1880-luvun lopulla puita pastori K.F. Toikan toimesta. 1910 kunnostettiin kirkonmäelle nouseva tie ja sen varteen istutettiin 200 vaahteraa. Vaahterakuja on osittain vieläkin jäljellä, ja sinne on Kivennapaseuran toimesta istutettu uusia vaahteroita kuolleiden puiden tilalle. Uusi, eli Kankaan hautausmaa saatiin käyttöön 1916, ja kirkonmäelle haudattiin sen jälkeen lähinnä sukuhautoihin.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Talvisodan sytyttyä, kun suomalaiset joukot joutuivat perääntymään Kivennavalta, sotilaat polttivat kirkon toisena sotapäivänä 1.12.1939. Samalla paloivat muutkin kirkonmäellä olleet rakennukset.

Rakennusten nykytilanne

Rakennuksia ei ole. Kirkon kulmat on merkitty maastoon 1997 kivin, joihin on merkitty, mitä kirkon kulmaa ko. kivi osoittaa.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Ei tietoa

Haudattujen määrän lähde

Tietoa ei saatavilla

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Ikuisuuden portti

1993

Kauko Ilonen

Materiaali: Graniitti ja rauta. Muistomerkin takana on iso puinen risti.

KIVENNAPA Tällä kirkkomäellä on sijainnut Kivennavan kuudes kirkko, vanha hautausmaa ja sankarivainajien leposija. Menneitä sukupolvia ja synnyinseutua muistaen.

Karttakivi

1998

Kivennapaseura ry. Kivilaatta on asennettu paikoilleen lokakuussa 1997. Kaiverrustyön on tehnyt paikallinen yrittäjä 1998.

Materiaali: Vuolukivi.

Kivennavan vanha kirkkomäki Kuudes kirkko 1812-1939. Sankarihaudat 1939-1944. Muistomerkki 1993. Vaahterakuja 1910-1997. Karttakivi 1998

"Runokivi"

1993

Runon on valinnut Kauko Ilonen, joka todennäköisesti on myös suunnitellut kokonaisuuden.

Materiaali: Luonnonkiveen on kiinnitetty graniittinen laatta.

Leikkini, lempeni lehto, työni ja taistoni tanner. Kaiken alku ja kehto, ain` olet kallein mulle, juuret kuuluvat sulle. Ilmari Pimiä

Muistomerkkien kuvat

Ikuisuuden portti. Suunnittelija Kauko Ilonen. Muistomerkin valmisti pietarilainen yrittäjä Zasorin.

Terhi Koivisto

23.7.2019

Karttakivi. Kivilaattaan on merkitty kirkonmäen keskeisimmät kohteet. Laatan on valmistanut paikallinen yritys 1997 ja se on kaiverrettu 1998.

Terhi Koivisto

20.5.2018

Runokivi. Luonnonkiveen kiinnitetyssä laatassa on säe Ilmari Pimiän runosta Unen maa. "Leikkini, lempeni lehto, työni ja taistoni tanner, kaiken alku ja kehto, ain olet kallein mulle - juuret kuuluvat sulle. Runon kiveen on valinnut Kauko Ilonen.

Terhi Koivisto

28.8.2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Varsinaisia hautakiviä on jäljellä vain yksi, ja se on mäelle nousevan tien vasemmalla puolella. Katri Paavolaisen muistomerkki on entisen hautausmaa-alueen länsireunassa lähimmän tontin aidan edessä. "Runokiven" ympärille on kerätty hautakiviä ja niiden osia, joita paikalliset ovat palauttaneet.

Opettaja Valentina Ivanovna Karabanova on levittänyt tietoisuutta hautakivien merkityksestä ja esimerkillään saanut muitakin ihmisiä palauttamaan esimerkiksi porraskivinä olleita hautakiviä tai niiden osia. Monet kivistä on tuotu entisen työväentalon paikalla olevan nykyrakennuksen ympäristöstä.

Hautausmaalla oli joitain aitauksella varustettuja hautakiviä. Paavolaisten suvun ja entisten kirkonmiesten hautakivet olivat suurimpia. Lisäksi oli joitakin hautalaattoja ja rautaristejä. Eniten oli kuitenkin puuristejä, jotka kaikki ovat tuhoutuneet.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt

Hautausmaan nykyinen koko

---

Lisätietoa nykytilanteesta

Luoteinen osa hautausmaasta on jäänyt omakotirakentamisen alle. Kylän puoleisella reunalla on tehty suuri maaleikkaus kulttuuritalon rakentamisen aikaan 1970-luvulla. Silloin esille tulleet vainajien luut on viety maan mukana pois. Minne, ei ole tietoa. Iso osa kulttuuritalosta sijaitsee entisen hautausmaan päällä.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Tietoa ei saatavilla

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Nurmikon leikkuu

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Kirkonmäen kunnostustöistä on Kaisu Ilosen tekemä luonnospiirustus, jonka mukaan aluetta on kunnostettu 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Sen jälkeen hoito on ollut vähemmän suunnitelmallista.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kivennapaseuran vapaaehtoiset.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Nurmi käydään leikkaamassa 1-2 kertaa kesässä.

Kunnostusryhmien koko

1-3 henkilöä.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Toistaiseksi (2020-2022) vierailut Kivennavalle ovat keskeytyksissä. Jos ja kun raja avautuu, palataan asiaan.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Kirkonmäellä on järjestetty yhteisiä juhlia ja siellä on pidetty Kivennavan kihut vv 1993, 2005, 2012 ja 2018.

Yhteistyön alkuajankohta

1991

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Toistaiseksi (2022) vallitsee sopimukseton tila.

Viimeisin yhteistyösopimus

Viimeisin sopimus päättyi 2019.

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Apu kotiseutumatkojen järjestämisessä. Opastus paikallissa kohteissa. Varsinkin Jevgeni Balasov on selvittänyt paljon Suomen ajan historiaa ja paikallistanut kohteita.

Yhteistyön alkuajankohta

Siitä alkaen, kun Kivennavalle on vapaasti päässyt, noin 1991.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Ei kirjallisia sopimuksia, perustuu henkilökohtaisiin kontakteihin.

Viimeisin yhteistyösopimus

---

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kirkon ja kellotapulin korjaus vuonna 1900. Kirkko oli rakennettu 1804-1808, ja vihitty käyttöön 29.6.1812. Erillinen kellotapuli valmistui 1828, mutta paloi salaman sytyttämänä 24.8.1901. Uusi kellotapuli rakennettiin kirkon yhteyteen 1904.

Kuvaaja: K.K. Meinander/ Suomen kansallismuseo

Ajankohta: V. 1900

Ilmakuva Kivennavan kirkosta ja sitä ympäröivästä hautausmaasta. Kuvattu Raivolan tien suunnasta luoteeseen päin. Kuvasta voi hyvin hahmottaa viimeisen laajennuksen, eli Reinikaisen maan vinoneliömuodon Hanskasuon puolella.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1930-luku

Hauta vanhalla hautausmaalla ennen hautausmaan järjestämistä v. 1908.

Kuvaaja: Ei tietoa/Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1900-luvun alussa.

V. 1918 sankaripatsas. Karjalan vaakunan alla teksti: Oi, kallis sana -sankari- kun saat sen maaltasi *1918*. Sankaripatsas paljastettiin 23.5.1920. Hautaan on laskettu 1.5.1918 yhdeksän vainajaa: Hännikäinen Heikki, Jahnson Emil, Kähönen Johannes, Paavilainen Johannes, Puhalainen Johannes, Riikonen Juho, Savolainen Mikko, Seppäläinen Antti ja Seppänen Tuomas.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Museovirasto

Ajankohta: 1930-luku

Paavolaisten haudat sijaitsivat vierekkäin. Molemmat oli aidattu.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1930-luku

Rantakyläläisen Sofia Mattsonin viimeinen matka Kivennavan kalmistoon v. 1935

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1935

Kirkkomaan näkymä vaahterakujalta päin. Kirkon yhteyteen rakennettiin kellotorni 1904. Tornin ulkomuotoa muokattiin paremmin tyyliin sopivaksi 1929 arkkitehti Juhani Vikstedtin piirustusten mukaan.

Kuvaaja: Ei tietoa/

Ajankohta: 1930-luku.

Nuorukaiset hautausmaalla.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1920-1939

Kirkonmäki Raivolan tieltä kuvattuna. Oikealla pitäjäntupa, jossa oli seurakuntasali ja suntion asunto. Kirkon oikealla puolella puiden alla voi erottaa valkeita hautaristejä.

Kuvaaja: Heikkilän valokuvaamo/ Museoviraston kuva

Ajankohta: 1930-luku

Talollinen Paavo Munnen hautajaiset 9.6.1930

Kuvaaja: Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 9.6.1930

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kivennavan kirkon rauniot ja kirkonkello.

Kuvaaja: SA-kuva 56359, kuvaaja vänrikki R.Ruponen

Ajankohta: 10.10.1941

Kirkonkello kirkon raunioilla kirkkomaalla.

Kuvaaja: Kivennapaseuran arkisto. Kuvaaja tuntematon.

Ajankohta: Talvi 1941-1942

Kirkonmäelle rakennettiin tilapäinen kelloteline. Joitain hautakiviäkin on vielä pystyssä. Taustalla tikkaat vievät korkean kuusen latvaan, jossa suoritettiin ilmavalvontaa.

Kuvaaja: Kivennapaseuran arkisto. Kuvaaja tuntematon.

Ajankohta: 1942-1943

Sotilas soittaa kirkonkelloa, joka oli ripustettu tilapäiseen telineeseen kirkonmäellä.

Kuvaaja: Kivennapaseuran arkisto. Kuvaaja tuntematon.

Ajankohta: 1942-1943

Tyttöjen ripillepääsy kirkonmäellä. Edessä makuullaan oleva tyttö pyörtyi kesken konfirmaation ja laitettiin lepoasentoon maahan.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1942-1943

Poikien ripillepääsy kirkonraunioilla. Kirkkoherra Autere jakaa ehtoollista.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1942

Muistomerkit kaadettu. Vain Katri Paavolaisen muistomerkki on saanut olla pystyssä.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto

Ajankohta: 1941

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Ikuisuuden portti syksyllä. Myrskytuuli kaatoi puisen ristin lokakuun puolivälissä 2021, mutta paikallishallinto on luvannut uusia sen.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 6.10.2015

Ainoa säilynyt hautakivi on kulttuuritalon kohdalla mäelle nousevan tien vasemmalla puolella oleva tohtorinna Hilda M. Gråbergin hautakivi. Neliskulmaisen kiven muilla sivuilla on muitakin suvun jäsenten nimiä. .

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 20.5.2018

Kirkon nurkat merkittiin maastoon 1998. Jokaiseen kulmakiveen on merkitty, mitä kohtaa kirkon kulmista kivi tarkoittaa.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 6.10.2015

Kirkonmäelle kerättyjä hautakiviä ja niiden osia.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 28.8.2018

Vuonna 2018 Kivennavan kihut pidettiin Pervomaiskojessa. Raija Levo, Kivennapaseuran silloinen puheenjohtaja, valmistautuu pitämään tervehdyspuhetta. Lippuvartiossa ovat Kyösti Pulliainen ja Marja Pihkala.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 5.8.2018

Kihujen yleisöä kirkonmäellä.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 5.8.2018

Katri Paavolaisen (o.s. Kääpä) hautamuistomerkki hautausmaan luoteiskulmalla. Muistomerkin on veistänyt kuvataiteilija Emil Halonen paikan päällä v. 1906. Katri Paavolainen (1858-1903) oli kirjailija Olavi Paavolaisen isoäidin sisar.

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 20.5.2018

Infotaulu luovutettiin Pervomaiskojen paikallishallinnolle Kivennapaseuran toimesta kihuissa 5.8.2018. Pervomaiskojen hallinto on luvannut pystyttää infotaulun kirkonmäelle. Taulun tekstit ovat venäjäksi sekä suomeksi.

Kuvaaja: Kivennapaseura

Ajankohta: 2018

Ikuisuuden portti-muistomerkin paljastus ensimmäisissä Pervomaiskojessa pidetyissä kihuissa 31.7.1993. Koivujen välissä näkyy lähimmän talon katto.

Kuvaaja: Ei tietoa/ Kivennapaseuran arkisto.

Ajankohta: 1993

Luonnos kirkonmäen istutuksille.

Kuvaaja: Suunnitelmaluonnoksen laatija Kaisu Ilonen.

Ajankohta: 21.8.1997

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

---

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Viimeinen hautaus kirkonmäellä tapahtui 10.6.1944 suurhyökkäyksen jo ollessa käynnissä ja rintaman muutaman kilometrin päässä kirkonkylästä. Omaiset toivat vielä Johannes Hännisen ruumiin Rantakylästä ja pyysivät kirkkoherra Autereen siunaamaan. Kirkkoherra auttoi omaisia haudan kaivamisessa sodan melskeen kuuluessa läheltä, ja suoritti siunauksen rauhallisesti. Sen jälkeen omaiset lähtivät välittömästi evakkotielle, samoin kirkkoherra polkupyörällään iltamyöhällä käytyään sitä ennen hyvästelemässä kenraalimajuri Pajarin sotilaiden rakentaman, 1943 valmistuneen kirkon Linnamäellä. Talvisodan alun kiireisessä evakuoinnissa hautasijakartat jäivät Linnamäen pappilan holviin ja tuhoutuivat.