Kirkon alueen hautausmaa / Vanha hautausmaa

Heinjoki / Вещево
Perustettu 1770

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1770

Pinta-ala 1944

17 100 m²

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Heinjoki-Säätiö sr

Tietojen päivitysajankohta

06.03.2022

Historia

Hautausmaan alkuperä

Ei ole tietoa, keneltä tai miten hautausmaa on saatu. Heinjoki oli Muolaan seurakunnan rukoushuonekunta 1600-1700 luvuilla. V. 1770 valmistui järjestyksessä toinen kirkko ja sen ympärille hautausmaa. Kirkkosaaren kirkko ja hautausmaa jäivät syrjään pitäjän varsinaisesta asutuksesta. Ajanhammas oli uurtanut kirkkoon syvät jälkensä. Vuonna 1770 kohosi nykyisen vanhan hautausmaan kummulle uusi, hirsistä rakennettu, torniton ristikirkko, johon mahtui 600 sanankuulijaa. Kirkon ympärillä sijaitsi hautausmaa. Ikivanha tapa oli ollut haudata vainajia myös kirkon lattian alle, mutta se kiellettiin kokonaan keisarillisella asetuksella vuonna 1822. Arkkitehti Jac. Ahrenberg laati Heinjoen kolmannen kirkon piirustukset. Juhana Hyytiäinen lupasi myydä maa-alueen uudelle kirkolle entisen kirkon vierestä. Tyyliltään kirkkorakennus edusti 1800-luvun loppupuolella suosittua tyylisuuntaa, jonka ihanteina olivat gotiikasta peräisin olevat muodot. Heinjoen kolmannen kirkon vihkiäistilaisuus oli 8.10.1881. Vuonna 1918 käyttöön otetun Mikonmäen hautausmaa oli jäänyt pieneksi. Lähteet: Heinjoki-kirja 1955 ja Ester Kähönen: Vanha Äyräpää II 1985

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Kirkko, Erillinen ruumishuone

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Erillinen ruumishuone oli luovutettu kunnalle jo vuonna 1931. Kirkko tuhoutui v. 1944.

Rakennusten nykytilanne

Tuhoutunut.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Ei tiedossa.

Haudattujen määrän lähde

Ei tiedossa.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Kirkon muistomerkki

1994

Lassi Jaarinen

Materiaali:

TÄLLÄ PAIKALLA SIJAITSI HEINJOEN KIRKKO 1881-1944 (Sama venäjäksi.) TÄÄLLÄ LEPÄÄVIEN ESIVANHEMPIEMME MUISTOA KUNNIOITTAEN HEINJOKI-SÄÄTIÖ 1994 (Sama venäjäksi.)

Vanhan sankarihautausmaan muistomerkki

1994

Lassi Jaarinen

Materiaali: Alkuperäisen muistomerkin jalustakivi.

SODISSA 1918, 1939-1940 JA 1941-1944 KAATUNEIDEN HEINJOKELAISTEN MUISTOLLE (Sama venäjäksi.) ME OLEMME KANSANA KASVANEET, AJAN UUTEHEN AAMUN KOITTOON. ELON MYRSKYJÄ SILMIN KATSELLEET, JA YHTYNEET SURUJEN SOITTOON. HEINJOKI-SÄÄTIÖ (Sama venäjäksi.)

Uuden sankarihautausmaan muistomerkki

1998

Lassi Jaarinen

Materiaali: Kivi (kirkon perustuksiin kuulunut kivi) punagraniittia ja laatta messinkiä.

TÄLLÄ PAIKALLA LEPÄÄ 40 HEINJOKELAISTA VUOSIEN 1939-1940 JA 1941-1944 SODISSA KAATUNUTTA SANKARIVAINAJAA HEINJOKI-SÄÄTIÖ 1998 (Sama venäjäksi.)

Muistomerkkien kuvat

Heinjoen kirkon muistomerkki

Ilkka Sintonen

25.5.2019

Heinjoen vanhan sankarihautausmaan muistomerkki

Ilkka Sintonen

23.5.2009

Heinjoen uuden sankarihautausmaan muistomerkki

Ilkka Sintonen

23.5.2009

Heinjoen uuden sankarihautausmaan muistomerkki

Marja Paakki

20.08.2011

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Vanhemmat muistomerkit ja kaikki hautakivet ovat tuhoutuneet.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Edelleen käytössä

Hautausmaan nykyinen koko

Ei tiedossa.

Lisätietoa nykytilanteesta

Suomen ajan hautausmaa on tuhoutunut. Venäläisillä on päällehautausta. Venäläiset kutsuvat Vanhaa hautausmaata Uudeksi hautausmaaksi. Vuoden 1937 laajennettu osa on metsittynyt ja pusikoitunut.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Alue on pienentynyt. Laajennusosaa ei ole käytetty hautaamiseen.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Muistomerkkien kunnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Kunnostus ja hoito koskevat vain ns. kirkkotarhaa ja sankarihautausmaita, ei kirkon mäellä olevaa siviilihautausmaata. Kunnostusta on tehty 1990-luvulta lähtien. Talkoomatkoja on tehty 1-2 kertaa vuodessa, mukana 5-7 henkilöä kerrallaan. Työkalut on viety Suomesta. Kukat on ostettu Suomesta tai Viipurin torilta.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Talkoomatkat on tehty Heinjoki-Säätiön hallituksen päätöksellä tarpeen mukaan.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

1-2 kertaa vuodessa.

Kunnostusryhmien koko

5-7 henkilöä.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Kyllä.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

MUISTOPUISTO HEINJOKI Heinjoen kirkko (1200 hengelle) 1881-1944 Arkkitehti: Jac Ahrenberg (Puuttuu infotaulusta.) Muistomerkit: Kirkon muistomerkki vuonna 1994 Vanha sankarihauta vuonna 1994 Uusi sankarihauta vuonna 1998 Muistopuisto on rauhoitettu suojelualueeksi suomalaisen Heinjoki-Säätiön ja Leningradin alueen, Viipurin piirin, Gontsharovon kunnallishallinnon sopimuksella perustuen Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallitusten väliseen yhteistyösopimukseen 1992. Siviilihautausmaa on samoin rauhoitettu suojelualueeksi. Se toimii edelleen hautausmaana.

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Infotaulu on pystytetty 2.5.2016 Heinjoen kirkonmäelle.

Infotaulujen pystyttäjä

Heinjoki-Säätiön toimesta.

Infotaulujen kuvat

Heinjoen kirkonmäen infotaulu

Kuvaaja: Ilkka Sintonen

Ajankohta: 25.5.2019

Infotaulun pystyttäminen Heinjoen kirkonmäelle 2016

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 2.5.2016

Kirkkotarhan opastaulu

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 2.5.2016

Muistopuisto Heinjoki, infotaulun tekstit suomeksi ja venäjäksi sekä kirkon sisä- että ulkokuvat.

Kuvaaja: Laatija: Marja Paakki

Ajankohta:

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Pidetty säännöllistä yhteyttä. Joka matkasta on ilmoitettu paikallishallinnolle etukäteen ja hankittu lupa tehdä kunnostusta. Asiasta on laadittu toimintaohje.

Yhteistyön alkuajankohta

Alkanut 1990-luvulla silloisen kunnan kanssa. Myöhemmin kuntia on yhdistetty Venäjällä ja yhteistyötä on jatkettu uuden osapuolen kanssa.

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Yhteistyötä on tehty Leningradin alueen, Viipurin piirin, Gontsharovon kunnallishallinnon kanssa.

Viimeisin yhteistyösopimus

v. 2016

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Herman ja Wilhelmina Grönroosin hauta Heinjoen vanhalla hautausmaalla (kirkon lähellä).

Kuvaaja: Ei tietoa.

Ajankohta:

Heinjoen vanha (toinen) kirkko ja kellotapuli kirkonsinetin mukaan vuodelta 1878.

Kuvaaja: Kuvan omistaa Heinjoki-Säätiö sr.

Ajankohta: Ei tiedossa.

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Heinjoen vanha hautausmaa (kirkon lähellä) jatkosodan aikana.

Kuvaaja: Kuvan omistaa Heinjoki-Säätiö sr.

Ajankohta: Jatkosodan aikana.

Heinjoen kirkon edustalla 29.8.1941.

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 29.8.1941

Heinjoen ristitön kirkko 18.7.1943

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 18.7.1943

Heinjoen ristitön kirkko. Käppyrälatvainen mänty, joka on kirkon edessä, löytyy kirkonmäeltä edelleen. löytyy

Kuvaaja: Heinjoki-Säätiö sr

Ajankohta: Ei Tietoa.

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Vanhan sankarihaudan uusi muistokivi (alkuperäisen muistomerkin jalustakivi) paljastettiin kesäkuussa 1994.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 18.06.1994

Kirkonmäki ja osa vanhaa hautausmaata. Vasemmalla oleva kumpare on kirkon tornin paikka. Keskellä kuvaa näkyy kirkon muistomerkin risti, joka on alttarin kohdalla. Kiviaidan takana on vanha siviilihautausmaa, joka on edelleen venäläisten käytössä. He kutsuvat sitä uudeksi hautausmaaksi.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 26.05.2007

Vanhan hautausmaan laajennusosan kiviaitaa.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: toukokuussa 2009

Vanhan hautausmaan laajennusosan portinpylväät pohjoissivustalla

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: toukokuussa 2009

Uuden sankarihautausmaan muistomerkki mäntyjen ympäröimänä.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 2.5.2016

Kirkonmäen männyt, joiden takana oli Heinjoen kolmas kirkko. Käppyrälatvaisen männyn voi löytää vanhoista kirkon kuvista.

Kuvaaja: Marja Paakki

Ajankohta: 2.5.2016

Heinjoen vuoden 1918 sankaripatsas 1920-luvulta.

Kuvaaja: Organisaatio: Museovirasto. Kokoelma: Historian kuvakokoelma, Karjalan Liiton kokoelma. Inventaarionro HK19451228:4.13.

Ajankohta: 1920-luku

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Kuten edellä.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Haluaisin lähettää pdf-muodossa olevia artikkeleja, jotka koskevat mm. sopimuksia toisen osapuolen kanssa sekä kirkon kohtaloa. Miten se onnistuu? Kysyjä: Marja Paakki