Karppilan Kalmisto

Viipurin maalaiskunta
Perustettu 1918

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1918

Pinta-ala 1944

4140m2 (uusi osa)

Pinta-alatiedon lähde

Kirjallinen lähde

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Viipurin pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

30.09.2022

Sijainti

Leveysaste

60.68225

Pituusaste

28.51333

Koordinaattitietojen lähde

Google Maps

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Historia

Hautausmaan alkuperä

Hautausmaa sijaitsee Viipurin maalaiskunnan Karppilan kylässä. Hautausmaan omistajia ovat olleet Tervajoen ja Ravansaaren koulupiiri.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tietoa ei saatavilla

Rakennusten nykytilanne

Tietoa ei saatavilla

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

650

Haudattujen määrän lähde

hautausmaalle pystytetty muistokivi

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Muistokivi

1995

Juha Lankinen

Materiaali: graniitti

TÄLLE VANHALLE HAUTAUSMAALLE ON VUOSIEN 1918-1944 AIKANA HAUDATTU NOIN 650 KARPPILAN, SEN LÄHIKYLIEN JA SAARISTON VAINAJAA. (sama teksti venäjänkielellä) KARPPILAN KYLÄTOIMIKUNTA 1995 VIIPURIN MAALAISKUNTALAISTEN PITÄJÄSEURA R.Y.

Muistomerkkien kuvat

Muistokivi

Terhi Koivisto

18.9.2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Joitakin suomalaisia hautakiviä ja reunakiviä on otettu uusiokäyttöön.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Päällehautausta

Hautausmaan nykyinen koko

Tietoa ei saatavilla

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on paikallisten asukkaiden käytössä eikä sieltä löydy enää suomalaisten ia hautakiviä. Hautausmaan vieressä on Puna-armeijalle pystytetty muistomerkki. Monia hautakiviä ja reunakiviä on käytetty uudelleen. Hautausmaa sijaitsee rajavyöhykkeellä, joten sinne pääsee vain rajavyöhykeluvalla. Hautausmaa-alue ei löydy Maanmittauslaitoksen sivuilta löytyvistä Karjalan vanhoista kartoista.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Tietoa ei saatavilla

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Viipurin pitäjäseura ry:n jäsenet vat kitkeneet muistokiven ympäristöä kotiseutumatkojen yhteydessä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

1 kertaa vuodessa

Kunnostusryhmien koko

2-3 hengen ryhmä

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tietoa ei saatavilla

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Yhteystyötä on tehty paikallishallinnon kanssa muistokiven pystyttämisen yhteydessä 1990-luvun alkupuolella.

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Kuvia ei ole

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Päällehautausta

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 18.9.2019

Reunakiviä lähdössä uusiokäyttöön

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 18.9.2019

Mikko ja Agneta Suurosen hautakivi

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 18.9.2021

Uudelleenkäytetty hautakivi

Kuvaaja: Terhi Koivisto

Ajankohta: 18.9.2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Viipurin mlk:n pitäjäseura ry:n (nykyisin Viipurin pitäjäseura ry) hautausmaatoimikunta kokosi luettelon maalaiskunnan alueen hautausmaille haudatuista henkilöistä 1990-luvulla. Karppilaan haudattujen henkilöiden luetteloa ei ole löytynyt seuran arkistoista.