Kaitajärven hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1727

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1727

Pinta-ala 1944

10000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

25.11.2022

Sijainti

Leveysaste

62°18´47,4´´

Pituusaste

32°35´58,3´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kaitajärvi sai ensimmäiset asukkaat 1700-luvun alussa. Hautausmaa perustettiin paikkaan, jota kutsuttiin Kalmoisaareksi, vaikka se itse asiassa sijaitsi Kohtaniemessä Kaitajärven eteläpuolella rannan läheisyydessä. Hautausmaalle oli rakennettu silta Kaitajärven yli järven kapealta kohdalta, sillä kylä sijaitsi Kaitajärven pohjoisrannalla. Kylään rakennettiin uusi kylätie ja silta Kaitajärven Hottisten kosken yli v. 1909. Tämä vanha silta jäi pois käytöstä ja kulku hautausmaalle tapahtui uuden sillan kautta. Hautausmaata laajennettiin hehtaarin kokoiseksi 1900-luvun alussa ja ympäröitiin puuaidalla. Hautaaminen tapahtui vapaasti. Tilaa arvioitiin riittävän 100 vuodeksi. Valtimon Suojärvi-seura kunnosti hautausmaata 1991 viemällä mukanaan viitisenkymmentä puuristiä. Samalla hautakiviä nostettiin pystyyn. Matkamiehen risti pystytettiin 1998. Hautausmaa ei ole nykyään käytössä.

Haudattujen kirkkokunnat

Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Tietoa ei saatavilla

Rakennusten nykytilanne

Hautausmaan yhteydessä ei ole tsasounaa vaan kylän keskellä sijaitsee Pietarin ja Paavalin muistolle pyhitetty tsasouna, joka on rakennettu ensimmäisen kerran jo 1800-luvun alussa. Tämä pieni tsasouna purettiin 1931 ja tilalle rakennettiin uusi tsasouna, joka vihittiin käyttöön 1932. Se säilyi sodassa ja on nykyään asuintalona.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

720

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ortodoksisen seurakunnan metrikat vuosilta 1734-1918, kuolleet ja haudatut, Karjala-tietokannan Suojärven ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1998

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Suojärven Kaitajärven kalmisto vv. 1927-1944. Anna Herra edesmenneille palvelijoillesi rauha. (sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Kaitajärven hautausmaan Matkamiehen risti

Kirsti Kuutti

2014

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Hautakivet olivat kaatuneet, puuristit maatuneet ja rautaristejä oli katkottu ja viety.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

10000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa sijaitsee mäntymetsää kasvavalla kumpareella, jossa kesällä 1998 on ollut tulipalo. Se ei kuitenkaan vahingoittanut pysyvästi kasvavaa puustoa.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Valtimon Suojärvi-seura kunnosti hautausmaata kesällä 1991 viemällä mukanaan viitisenkymmentä puuristiä. Samalla hautakiviä nostettiin pystyyn. Puuristit olivat kaikki jo maatuneet. Vuonna 1998 vietiin hautausmaalle suuri matkamiehen risti, joka on edelleen pystyssä.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Suojärven Pitäjäseura ry:n hautausmaatyöryhmän toimesta käydään tarkistusmatkalla vuosittain. Valtimon Suojärvi-seura kävi kunnostamassa kalmiston 5.-8.8.1991.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Tarkempi kunnostus joka viides vuosi.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Suojärven Kaitajärven kalmisto vv. 1927-1944. Anna Herra edesmenneille palvelijoillesi rauha. (sama venäjäksi)

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1998

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2014

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Kyläpäällikön kanssa neuvoteltiin ensimmäisen kerran kesällä 1990, jolloin havaittiin avattuja hautoja ja vainajien luita. Paikalliset täyttivät avatut haudat. Paavo Harakka otti yhteyttä arkkipiispa Johannekseen, joka lähetti kirjeen alueen piispa Manuilille.

Yhteistyön alkuajankohta

1990

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Kunnostuksille haetaan alueen viranomaisilta lupa yhteisesti kaikkien Suojärven hautausmaiden osalta.

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Kaitajärven pohjoisella puolella oleva entinen Kaitajärven kylä on asuttu ja kutsutaan nykyään nimellä Toivola. Kyläpäällikön ja kylän asukkaiden kanssa on tehty yhteistyötä.

Yhteistyön alkuajankohta

1990

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Ei ole

Viimeisin yhteistyösopimus

Ei ole

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Silta Kaitajärven kylästä hautausmaalle.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: 1900-luvun vaihteesta.

Kaitajärven vanha tsasouna

Kuvaaja: Veera Happo

Ajankohta: Ei tietoa

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kaitajärven hautausmaa v. 1990. Avattuja hautoja ja luita näkyvissä.

Kuvaaja: Paavo Harakka

Ajankohta: 1990

Valtimon Suojärvi-seura kunnosti hautausmaata kesällä 1991 viemällä mukanaan viitisenkymmentä puuristiä. Samalla hautakiviä nostettiin pystyyn. Puuristit olivat kaikki jo maatuneet.

Kuvaaja: Kuva "Paavon paginat"-kirjasta, sivu 84

Ajankohta: 1991

Rovasti Martti Honkaselkä toimitti litanian Kaitajärven hautausmaalla 1991.

Kuvaaja: Paavo Harakka

Ajankohta: 1991

Kalmiston kunnostusta v. 1991, vasemmalta Paavo Harakka, Raimo Juppi, Rauni Juppi ja Raili Timonen.

Kuvaaja: Paavo Harakka

Ajankohta: 1991

Kauppias Nikolai Vasileinpoika Martiskaisen (s. 1874, k.1938) hautakivi on harvoja säilyneitä hautamuistomerkkejä.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Kaitajärven hautausmaa

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2014

Tie Kaitajärven hautausmaalle lähtee Moisseinvaaraan menevän tien varrella olevan soranottopaikan kohdalta ja kulkee suon yli 350 metriä.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Matkamiehen ristin pystytys Kaitajärven hautausmaalle 1998. Pystyttämisen jälkeen Lyyli Taurovaara laski kukat. Itikoiden keskellä otetussa ryhmäkuvassa vasemmalta Tauno Ruuska, Tauno Jehkonen, Reino Salmela, Jaakko Pussinen, Paavo Harakka, Johannes (Van´a) Harakka, Nikolai (Kol´a) Harakka ja Niilo Ronkainen.

Kuvaaja: Paavo Harakka

Ajankohta: 1998

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja