Jääsken kirkkomaa

Jääski / Лесогорский
Perustettu 1612

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1612

Pinta-ala 1944

15000 m2

Pinta-alatiedon lähde

Tietoa ei saatavilla

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Jääski-seura ry

Tietojen päivitysajankohta

24.02.2023

Sijainti

Leveysaste

61.03670

Pituusaste

28.92169

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Sijaintikartat (avaa klikkaamalla)

Muut kartat ja piirrokset (avaa klikkaamalla)

Historia

Hautausmaan alkuperä

Kirkkomaa toimi Jääsken seurakunnan päähautausmaana. Se sijaitsee Haikolan kylässä Vuoksen itärannalla, Kostialan säterin lahjoittamalla maalla.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Kirkko, Muu rakennus

Muut rakennukset

Kirkko, kellotapuli ja kaksi hautausmaalle johtanutta porttia.

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Venäläiset polttivat kirkon, kellotapulin ja portin jatkosodan vetäytymisvaiheessa 21.8.1941.

Rakennusten nykytilanne

Rakennukset ovat tuhoutuneet.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

useita satoja, jopa tuhansia

Haudattujen määrän lähde

Perimätieto

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Vuoden 1918 taistelussa kaatuneiden muistopatsas

1919

Jalmari Lankinen

Materiaali: Graniitti/kivi

Uhrasivat henkensä isänmaan puolesta Suomen vapaussodassa 1918. Kunnia Jumalalle joka antoi voiton.

Talvi- ja jatkosotien sankarivainajien muistokivi

1993

Materiaali: Graniitti

Jääsken sankarihautausmaa 1939-1949 ja 1941-1944. Uinutte Karjalan koivujen alla, uhrinne arvo ei unholaan jää. Lintuset oksilla laulelemalla, terveiset hellimmät helkyttäkää.

Kirkon muistokivi

1994

Materiaali: Graniitti

Tällä paikalla sijaitsi vuosina 1844-1941 Jääsken pitäjän viides kirkko A.F. Granstedt'in suunnittelema 2000 hengen kaksoisristikirkko.

Polvistumiskivi

1997

Materiaali: Graniitti

Tulkaa minun tyköni kaikki. Matt 11:28

Muistoristi

1998

Materiaali: Puu

Ruttoon keväällä 1697 kuolleiden muistokivi

1919

Materiaali: Graniitti

Tähän hautausmaahan haudattiin 1697 12 P. Huhtik samaan hautaan 150 ja 3 P. 90 nälkään ja nälkäruttoon kuollutta. He nääntyivät nälkään väkivallantekoja tekemättä ja ajan kärsimysten tähden rikkomatta Jumalan ijankaikkisia perustuslakeja. Siunaus esiisien haudalle!

Muistomerkkien kuvat

Vuoden 1918 taistelussa kaatuneiden muistopatsas

Jääski-seura ry

29.4.2017

Talvi- ja jatkosotien sankarivainajien muistokivi

Jääski-seura ry

21.4.2018

Kirkon muistokivi

Kaija Linnahalme

1995

Muistoristi

Erja Kaartinen

21.4.2018

Ruttoon ja nälkään keväällä 1697 kuolleiden 240 vainajan muistokivi

Tarja Sajomaa

1.7.2017

Polvistumiskivi

Jääski-seura ry

1997

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Venäläiset ovat poiskuljettaneet hautakiviä. Kirkkomaalla on pystyssä vielä muutamia hautakiviä suomalaisten ajoilta. Tallella ovat kirkkoherran Elin Bergrothin ja hänen vaimonsa hautakivi. Samoin kuuluisan kansatieteilijä Uuno Taavi Sireliuksen äidin Anna Elisabet Sireliuksen hautakivi. Kirkon muistokivi pystytettiin 1997, polvistumiskivi ja muistoristi pystytettiin 1998.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

15 000 m2

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on ollut suomalaisten hoidossa vuodesta 1991 alkaen. Siihen asti alue on ollut hoitamaton ja luonnontilassa. Kirkkomaa on nykyisin muistopuistona, jota ylläpidetään ja hoidetaan Jääski-seuran toimesta. Kirkon paikasta ja historiasta kertovat muistokivet. Suomalaiset ovat vieneet ja pystyttäneet kirkon muistokivet.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi
Kukkien ja kasvien istutus

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Jääski-seura on järjestänyt vuosittain talkoomatkoja hautausmaan kunnostamiseen. Lions Club Imatra on hoitanut hautausmaan nurmikon leikkausta kesäisin.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Jääski-seura ja Lions Club Imatra.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

4-5 kertaa kesässä.

Kunnostusryhmien koko

4-8 henkilöä.

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Toimenpiteitä ei tällä hetkellä tehdä.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Sopimus muistopuistoksi rauhoittamisesta

Yhteistyön alkuajankohta

1994

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Viipurin oblastin kulttuurihistoriallinen päätös Jääsken kirkkomaan rauhoittamisesta muistopuistoksi. Imatran kaupunki/Svetogorskin kaupunginhallinto/ Jääsken kirkkomaatoimikunta/Jääski-seura.

Viimeisin yhteistyösopimus

1994

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Työkoneiden ja tarvikkeiden hankkiminen kunnostustöissä.

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Imatran Lions Club

Yhteistyön tyyppi

Hautausmaan ylläpito- ja kunnostustyöt

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Jääsken tuhottu kirkko

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 22.8.1942

Jääsken kirkkomaalla sijaitseva vuoden 1918 taisteluissa kaatuneiden muistopatsas

Kuvaaja: SA-kuva

Ajankohta: 1919

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kuvia ei ole

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Alueen raivaus ja muistomerkkien pystytys ja kunnostus on onnistunut. Kirkkomaa on saatu pidettyä siistinä ja säilytettynä matkailukohteena.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-historiaa/jaasken-hautausmaat/jaasken-kirkkomaan-sankarihautausmaa.html https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/jaaski-seura-ry/jaasken-pitajan-historiaa/jaasken-hautausmaat/jaasken-kirkkomaan-hautakivet.html

Muut kommentit

Ei kommentteja