Jaakkiman seurakunnan hautausmaa

Jaakkima / Яккима
Perustettu 1600-luvulla luterilaisena hautausmaana.

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1600-luvulla luterilaisena hautausmaana.

Pinta-ala 1944

33 868 m2

Pinta-alatiedon lähde

Seurakunnan asiakirja

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Jaakkimalaisten Seura ry ja Suur-Jaakkimalaiset ry

Tietojen päivitysajankohta

24.12.2022

Sijainti

Leveysaste

61.52163

Pituusaste

30.16811

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Historia

Hautausmaan alkuperä

Luultavasti lohkottu Lippumäen (pappilan) tilasta tai sen edeltäjästä.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Erillinen ruumishuone

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Ei vaikutuksia.

Rakennusten nykytilanne

Ruumishuone on purettu 1990-luvulla, se sijaitsi itäisen portin oikealla puolella hautausmaa-aidan ulkopuolella.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

arviolta 50 000

Haudattujen määrän lähde

Oma arvioni

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Viitta

1990-luvulla

?

Materiaali: pelti

Muistojen kivi, sininen viitoitus

Simon Paganuksen hautakivi

?

?

Materiaali: kivi

Paganus Simon 1603-1675Jaakkiman ensimmäinen kirkkoherra

Rovasti Viktor Salmisen hautakivi

1927

?

Materiaali: kivi

Rovasti Viktor Salminen 19.5.1861-19.9.1927Patsaan pystytti Jaakkiman seurakunta

Andreas Johan Kronbergin hautakivi

?

?

Materiaali: kivi

Andreas Johan Kronberg 5.9.1814-13.3.1880

Tekla Hultinin hautakivi

1943

?

Materiaali: kivi

Filosofian tohtori Tekla Hultin 18.11.8164-31.3.1943Opettaja Aldyth Hultin 14.4.1871-2.6.1924

Fennanderin sukuhauta

1930-luvulla?

?

Materiaali: kivi

hävinnyt

Muistomerkkien kuvat

Viitta

Matti Tiilikka

2016

Paganuksen hautakivi

Matti Tiilikka

2019

Salmisen hautakivi ja työryhmä 2019.

Matti Tiilikka

2019

Hultinin hautakivi

Matti Tiilikka

2019

Fennanderin sukuhauta

Matti Tiilikka

2019

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Exel-taulukossa ''hautapaasien kunto 20190814'' on kaikki löydetyt 100 hautamuistomerkkiä käyty läpi ja analysoitu niiden kunto ja kaatuneiden noston mahdollisuudet.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Edelleen käytössä

Hautausmaan nykyinen koko

38 295 m2, mitattuna narulla 2019 Irmeli Kovalainen ja Matti Tiilikka

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on käytössä ja aika hyvässä kunnossa, puusto on vanhaa ja järeätä. Venäläisten hautojen rauta-aitaukset tekevät liikkumisen hankalaksi. Suomalaisia vanhoja hautamuistomerkkejä on löydetty 2019 kartoituksessa 100 kpl, jotka on sijoitettu karttaan, valokuvattu ja haudattujen nimet otettu ylös.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Aitojen / porttien rakentaminen
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Hautausmaan kunnostustöitä on tehty erikoisesti 1990-luvulla jaakkimalaisten pitäjäyhdistysten toimesta. Näihin töihin on anottu avustuksia esim. Opetusministeriöstä. Täistä on sovittu Lahdenpohjan kaupungin kanssa. Hautojen kartoituksen aloitti Tapio Nikkari 2000-luvun alussa. Uusin kartoitus tehtiin 6 hengen työryhmällä 2019. Tähän oli kirjallinen lupa kaupungilta. Hautakivet puhdistettiin, nimet otettiin ylös ja sijoitettiin karttaa sekä valokuvattiin.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Jaakkimalaisten Seura ry ja Suur-Jaakkimalaiset ry

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle on tehty erillinen kunnostus- tai hoitosuunnitelma tuleville vuosille

Suunnitelman tekijät

Matti Tiilikka

Suunnitelman laatimisen ajankohta

2019

Suunnitelman voimassaoloaika

2020-2025

Suunnitelman tallennusmuoto

Sähköisessä muodossa ja paperilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Yleensä kerran vuodessa

Kunnostusryhmien koko

2-5 henkilöä

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Kun koronatilanne sallii matkustamisen paikan päälle, jatketaan keskusteluja tehdyn suunnitelman toteuttamiseksi lähivuosina. Alkuun yritetään hankkia uusi työlupa. Infotaulun hankkimisesta päätetään myöhemmin (2025 jälkeen?), kun tehty suunnitelma on toteutunut.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttämisajankohta

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen pystyttäjä

Tietoa ei saatavilla

Infotaulujen kuvat

Kuvia ei ole

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Neuvoteltu työluvista

Yhteistyön alkuajankohta

1990-luvulla

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Neuvotteluista on yleensä laadittu keskustelumuistiot molemmilla kielillä. Viimeinen kirjallinen lupa saatiin 2018 hautausmaan kartoitusta varten vuosille 2018-20.

Viimeisin yhteistyösopimus

Hautausmaan kartoituksen lupa 2018-20

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Kirkon piispa on osallistunut neuvotteluihin ja hänelle on annettu pyyntö hakea työlupa kunnostustoimista 2020-25 suunnitelman mukaan. Asian on kesken koronan vuoksi.

Yhteistyön alkuajankohta

2019

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

kirje työluvasta 2020-25

Viimeisin yhteistyösopimus

kesken

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

J V Taskisen hautaus sukuhautaan 1934.

Kuvaaja:

Ajankohta:

Hautausmaajuhla

Kuvaaja: Jaakkiman historia-kirja 1955

Ajankohta: 1930-luku

Rovasti Viktor Salmisen hautakivi.

Kuvaaja: Jaakkiman historia-kirja 1955

Ajankohta: Hautakiven paljastus 1930-luvulla

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kuvia ei ole

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Hyvät suhteet kaupungin johtoon, joka on ilmaissut myös hautarauhan kunnioittamisen olevan heille tärkeä periaate!

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja