Hiitolan evankelisluterilainen hautausmaa

Hiitola / Хиитола
Perustettu 1580-luku

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Luterilainen hautausmaa

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1580-luku

Pinta-ala 1944

40 000

Pinta-alatiedon lähde

Jokin muu

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä on sankarihautausmaa

Vastaajayhteisön nimi

Hiitola-Säätiö sr ja Hiitolan Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

27.07.2022

Sijainti

Leveysaste

61.20240

Pituusaste

29.73470

Koordinaattitietojen lähde

karjalankartat.fi

Historia

Hautausmaan alkuperä

Hautausmaa lienee siirtynyt Hiitolan evl seurakunnalle Novgorodin arkkipiispan alaiselta Veijalan Pyhän Eliaan kreikkalaiskatoliselta (ortodoksiselta) kappelikirkolta Ruotsin vallattua Käkisalmen läänin Moskova-johtoiselta Venäjältä jo ennen v. 1617 Stolbovan rauhaa. Hiitolan evl seurakunta perustettiin 1580-luvulla. Seurakunta itsenäistyi omaksi kirkkoherrakunnakseen v. 1610. Seurakunta käytti kirkkonaan entistä Veijalan Pyhän Eliaan kappelikirkkoa vuoteen 1625, jolloin sille valmistui ensimmäinen oma kirkkorakennus. Kurkijoen kihlakunnan historian (1958, II-osa, Toivo Immonen, s. 375) mukaan: ”Luterilainen kirkko ei suosinut kylähautausmaita. Hiitolan seurakunnan hautausmaa oli kirkon ympärillä.”

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia

Kirkolliset rakennukset

Kirkko, Erillinen ruumishuone, Muu rakennus

Muut rakennukset

Seurakunta osti v. 1919 kunnalta entisen ns. kunnantuvan (vanhan kunnantalon).

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Rakennukset säilyivät ulkonaisesti vähin vaurioin, mutta sisältä niitä oli turmeltu ja kirkolliset/kristilliset tunnukset oli poistettu. Kirkkoa oli käytetty elokuvateatterina ja kellotapulia käymälänä.

Rakennusten nykytilanne

Kaikki rakennukset ovat tuhoutuneet perustuksia lukuun ottamatta.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

Tietoa ei saatavilla

Haudattujen määrän lähde

Haudattujen määrä ei tiedossa eikä sitä voida kuolleiden luetteloiden perusteella täysin laskeakaan, koska hautausmaa on ollut käytössä jo ennen kuin kirkonkirjoja on alettu pitää.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Hiitolan kirkon ja hautausmaan muistomerkki

1993

Aarno Kiuru

Materiaali: Pitkärannan punainen graniitti

Tällä alueella sijaitsi hiitolan seurakunnan kirkko vuosina 1795-1944. Menneiden sukupolvien muistoa kunnioittaen v. 1993 Hiisi-Säätiö ja Hiitolan Pitäjäseura. (Sama teksti oli muistomerkin etusivun toisella palstalla venäjäksi.)

Hiitolan sankarivainajien muistomerkki

1996

Aarno Kiuru

Materiaali: Osin rapattu betoni, osin punainen graniitti. Muistomerkin jalustaksi kunnostettiin säilyneen vapaussodan sankarivainajien muistomerkin jalusta.

Isänmaan puolesta kaatuneiden hiitolaisten sankarivainajien muistoa kunnioittaen 1995 Hiisi-Säätiö, Hiitolan Pitäjäseura. (Muistomerkki paljastettiin 26.7.1996.)

Hiitolan sankarivainajien nimitaulut

2020

Otso Lindfors

Materiaali: Antrean ruskea graniitti

Muistomerkissä ei ole varsinaista tekstiä, vaan se sisältää viiteen graniittilaattaan kaiverretut 304 talvi- ja jatkosodassa kaatuneen hiitolaisen sankarivainajan nimet.

Muistomerkkien kuvat

Hiitolan kirkon ja hautausmaan muistomerkki

Raimo Hannukainen

7.6.2019

Hiitolan sankarivainajien muistomerkki

Raimo Hannukainen

19.6.2019

Hiitolan sankarivainajien nimitaulut

Natalia Gundyreva

24.10.2020

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Muistomerkit:
Alkuperäinen sankarivainajien muistomerkki on pystytetty vapaussodassa kaatuneiden valkoisen puolen kaatuneiden kunniaksi ja muistoksi. Muistomerkin hankintaan ovat osallistuneet useat tahot, mm. kunta, seurakunta ja paikallinen suojeluskunta. Hanketta varten varoja kerättiin myös varainkeräyksin ja lahjoituksin. Muistomerkki pystytettiin suuren yleisön läsnä ollessa itsenäisyyspäivänä vuonna 1920. Talvi- ja jatkosodan vainajien kunniaksi ei pystytetty uutta muistomerkkiä, vaan vapaussodan uhrien muistomerkistä muodostui kaikkien 1900-luvun sodissa kaatuneiden sankarivainajien muistomerkki.

Kun Neuvostoliitto kaatui vuoden 1991 lopulla, päästiin entistä helpommin vierailemaan entisillä kotiseuduilla. Tällöin yksi ensimmäisistä tehtävistä oli tarkistaa sankarivainajien muistomerkin kunto ja ryhtyä kunnostamaan hautausmaata. Entisen kirkon sijaintipaikka oli tuolloin vielä osa varuskunta-aluetta, joka oli erotettu hautausmaasta lankkuaidalla eikä sinne ollut pääsyä. Kellotapulin perustus oli kuitenkin hautausmaan puolella ja sinne oli vapaa pääsy. Silloinen Hiisi-Säätiö (nyk. Hiitola-Säätiö) ja Hiitolan Pitäjäseura ryhtyivät valmistelemaan kirkon ja hautausmaan muistomerkin hankintaa ja sen pystyttämistä kellotapulin perustuksen päälle. Hanketta valmisteltiin yhdessä silloisen paikallishallinnon kanssa. Hautausmaalla oli päälle hautausten yhteydessä maan pinnalle nousseita suomalaisten vainajien luita, joita suomalaismatkaajien toimesta kerättiin haudattavaksi kellotapulin perustukselle ennen kuin perustuksen päälle valettiin betonikansi tulevan muistomerkin alustaksi.

Muistomerkki saatiin monen eri vaiheen jälkeen hankittua ja se paljastettiin 4.7.1993 suomalaisten ja silloisen paikallisen väestön yhteisessä Hiitola-juhlassa, johon lehtitietojen mukaan osallistui 800 - 900 henkilöä, joista pääosa oli venäläisiä. Tämän jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan sankarivainajien muistomerkin kunnostamista jälleen yhteistoiminnassa paikallisen hallinnon kanssa. Uudistettu muistomerkki paljastettiin 26.7.1996. Alkuperäisen muistomerkin sivuihin oli kaiverrettu pystytyshetkellä tiedossa olleiden vapaussodan sankarivainajien nimet, mutta siinä ei ollut viittausta talvi- ja jatkosodan sankarivainajiin. Uudistettu muistomerkki on omistettu myös talvi- ja jatkosodan sankarivainajille. Viime sotiemme sankarivainajien nimiä ei kuitenkaan liitetty muistomerkkiin tai sen läheisyyteen erilliseen nimitauluun tms.

Lähestyttäessä vuotta 2020 Hiitolan Pitäjäseuran hautausmaatoimikunnassa (nyk. muistomerkkitoimikunta) virisi ajatus sankarivainajien nimet sisältävän muistomerkin pystyttämisestä hautausmaalle. Aluksi paikkaa etsittiin sankarivainajien muistomerkin läheisyydestä, mutta alue todettiin hautojen läheisyyden vuoksi liian ahtaaksi. Kun kellotapulin kantta oli rapautumisen vuoksi uudistettava, todettiin, että paikka soveltuu hyvin uudelle muistomerkille. Kannen valamisessa ja raudoittamisessa otettiin huomioon suunnitellun uuden muistomerkin painon aiheuttama rasitus. Muistomerkin pystyttämisen tavoitevuodeksi asetettiin vuosi 2020, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta alkuperäisen sankarivainajien muistomerkin pystyttämisestä.

Sankarivainajien nimien runsauden vuoksi nimiä ei voitu suunnitella kaiverrettavaksi yhteen ainoaan kiveen, joten suunnittelussa päädyttiin ratkaisuun, joka perustui useamman kivilaatan käyttöön. Tätä puolsi myös muistomerkin sijoituskohteen 8-kulmainen muoto. Kellotapulin takaosassa oli sopivasti käytettävissä viisi (5) sektoria, joille kullekin voitiin sijoittaa yksi nimiä sisältävä kivilaatta. Tarkoituksena oli, että kivissä olevat nimet olisivat luettavissa kellotapulin kivijalan ulkopuolelta. Kivilaatat suunniteltiin sijoitettaviksi kehään vastapäivään kellotapulin portaista katsottuna.

Laattojen alle suunniteltiin valettavaksi matala jalusta ja sen päälle jalustakivi. Näin kivet oli mahdollista saada sopivalle katselukorkeudelle. Uusi muistomerkki tuli muodostamaan harmonisen kokonaisuuden vanhan, v. 1993 pystytetyn muistomerkin kanssa. Muistomerkin suunnittelijaksi saatiin Otso Lindfors, joka oli juuri hieman aikaisemmin suunnitellut Käkisalmen uuden sankarivainajien muistomerkin.

Muistomerkin teknisen suunnittelun ohella oli laadittava myös sankarivainajien nimilista. Heti alussa todettiin, että täysin eksaktin nimiluettelon laatiminen oli haastava tehtävä, mutta tavoitteena oli mahdollisimman tarkka luettelo, jota kuitenkin varauduttiin täydentämään myöhemmin saatavan lisäinformaation perusteella. Luettelon perustan muodosti Hiitolan historia-teoksen (1959) liitteenä oleva luettelo, jossa on 201 sankarivainajan tiedot. Professori Leo Paukkusen teoksessa ”Hiitolaiset uusille asuinsijoille (v. 1993)” on esitetty 72 nimeä käsittänyt täydentävä luettelo. Näin oli saatu muodostettua 273 nimeä käsittänyt luettelo. Professori Paukkusen laatima sankarivainajaluettelo perustui silloisen Sotatieteen laitoksen (nykyisin osa Kansallisarkistoa tai yleisimmin Arkistolaitosta) viime sotien kaatuneiden luetteloihin. Professori Paukkusen teos on julkaistu v. 1993, minkä jälkeen Arkistolaitoksen sodissa menehtyneiden luettelo on edelleen täydentynyt. Eri tietolähteistä hankituista tiedoista saatiin koottua 304 nimeä käsittänyt luettelo. Arkistolaitoksen tietojen mukaan Hiitolan sankarihautausmaahan on haudattu 173 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta vainajaa. Osa menehtyneistä on haudattu muiden seurakuntien tai kirkkokuntien hautausmaihin, osa on jäänyt taistelukentälle, varsinkin kesän 1944 kiivaissa viivytys- ja torjuntataisteluissa. Laaditusta luettelosta puuttuvat nimet voidaan jälkikäteen lisätä muistomerkin viidennessä nimilaatassa olevaan tyhjään tilaan.

Uusi muistomerkki oli vuoden 1993 muistomerkin pystyttämisen tapaan tarkoitus paljastaa osana entisten ja nykyisten hiitolaisten yhteistä pitäjäjuhlaa kesällä 2020. Korona-pandemia kuitenkin aiheutti tapahtuman peruuntumisen. Muistomerkki pystytettiin lopulta venäläisten yhteistoimintakumppaneiden toimesta elokuun alussa v. 2020.

Hautakivet:
Hautausmaalla on edelleen joitakin hautakiviä pystyssä alkuperäisillä paikoillaan. Joitakin on kaadettu hautapaikan päälle ja jonkin verran on hautapaikoiltaan irrotettuja kiviä hajallaan eri puolilla hautausmaata. Rautaristit on pääosin katkottu ja hävitetty. Hautausmaatoimikunnan toimesta on yritetty vaikuttaa Hiitolan kunnan johtajaan, jotta suomalaishautojen päälle hautauksesta luovuttaisiin ja säilyneiden hautakivien annettaisiin olla rauhassa paikoillaan. Tulos on ollut vaihteleva eri kunnanjohtajien aikoina. Tällä hetkellä tilanne näyttää valoisammalta, sillä kunnanjohtajan kertoman mukaan hautausmaa-aluetta laajennetaan ja hautaaminen tullaan suuntaamaan uudelle alueelle.

Kotiseutumatkojen yhteydessä hautakiviä on nostettu pystyyn ja hautautumisvaarassa olevia kiviä on nostettu pystympään asentoon tai muuten näkevöitetty myöhempää pystyyn nostamista odottamaan. Tulevien vuosien yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on jäljellä olevien hautakivien pelastaminen tulevien sukupolvien nähtäväksi.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

35 000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa (sekä vanha osa että uusi osa) oli puustoinen jo suomalaisaikana, puut ovat nykyisin huomattavasti järeämpiä, vanhan hautausmaan eteläosassa osittain pystyyn kuivaneita. Uusi hautausmaa on kokonaan tuhoutunut. Vanhalla hautausmaalla sijainnut sankarihautausmaa on muistomerkkiä lukuun ottamatta tuhoutunut ja päälle haudattu. Myös muilta osin päälle hautaus on tuhonnut suuren osan vanhan hautausmaan suomalaisista haudoista. Vanhat rautaristit on pääosin katkottu sekä poistettu hautausmaalta tai haudattu maahan. Hautakiviä on poistettu tai kaadettu myös niiltä suomalaishaudoilta, joiden päälle ei ole haudattu uusia vainajia. Jonkin verran hautakiviä on säästynyt pystyssä.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko on muuttunut suomalaisajan jälkeen
Hautausmaan uusi osa on kokonaan tuhoutunut. Vanha hautausmaan osa ei ole muuttunut kooltaan.

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Rakennusten ja rakennelmien raunioiden esiin ottaminen ja kunnostus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen
Nurmikon leikkuu
Oksien ja lehtien haravointi

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Kotiseutumatkailun tultua mahdolliseksi 1990-luvun alussa hautausmaa-alueen kunnostus- ja hoitotoimia suunnitteli ja toteutti pääosin Hiitola-Säätiön ja Hiitolan Pitäjäseuran muodostama muutaman henkilön vahvuinen toimikunta. Alussa suuri osa ajasta kului muistomerkkihankkeisiin liittyneisiin neuvotteluihin ja tapaamisiin. Suuremmat kotiseutumatkaajaryhmät osallistuivat spontaanimmin hoitotoimiin tiukan aikataulun puitteissa. Vuodesta 2013 alkaen on Hiitolan Pitäjäseura järjestänyt vuosittain huhtikuussa kunnostusmatkan, joka kuluessa on tehty sekä säännölliseen alueen hoitoon liittyneitä töitä että toteutettu projektiluonteisia erikseen suunniteltuja kunnostustoimenpiteitä. Säännöllisesti toteutettaviin tehtäviin ovat kuuluneet alueen ja muistomerkkien siistiminen haravoimalla lehtiä ja oksia, poistamalla liikakasvustoa, pesemällä muistomerkkejä jne. Matkoilla on myös nostettu pystyyn muutamia kaadettuja hautakiviä. Projektiluonteisiin tehtäviin ovat kuuluneet mm. muistomerkkien vauriokorjaukset, jotka ovat vaatineet erikoisvälineiden ja/tai materiaalin ottamista kotimaasta mukaan. Karjalan Liiton julkaistua hautausmaiden kunnostusta ja hoitoa koskevan toimenpideohjelman 1910-luvun alussa perustettiin Hiitolan pitäjäseuraan hautausmaatoimikunta, jonka tavoitteena oli saada aikaan hautausmaan ja kirkon alueen suojelusopimus aluksi paikallishallinnon ja myöhemmin myös ylempien hallinnontasojen kanssa. Sopimus solmittiin Hiitolan kunnanjohtajan kanssa. Aluksi sopimus uusittiin kunnanjohtajan vaihduttua. Nykyisin asioista on sovittu suullisesti säännöllisissä tapaamisissa. Kun Hiitolan varuskunta lakkautettiin, poistettiin jonkin ajan kuluttua kirkon alueen ja hautausmaan välillä ollut aita, jolloin kirkon alueen kunnostuksen suunnittelu ja toteutus tuli mahdolliseksi. Vuosien 2012 – 2018 aikana hautausmaatoimikunta raivasi kirkon alueen puustosta sekä tasasi ja sorasti alueen paikallisen yhteyshenkilön hankkimia palveluja käyttäen. Entisen kirkon keskilaivan kohdalle pystytettiin suomen- ja venäjäkielinen infotaulu, josta ilmenee lyhyesti paikalla sijainneiden kirkkojen historia. Lisäksi rakennettiin kulkuyhteys kellotapulin muistomerkkialueelta kirkon alueelle. Vuosina toiminta keskittyi uuden sankarivainajien muistomerkin hankinnan valmisteluun ja toteuttamiseen.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Hiitolan Pitäjäseura ja Hiitola-Säätiö

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Hiitolan Pitäjäseura järjestää säännöllisesti kerran vuodessa (1 ke/v) varsinaisen kunnossapitomatkan. Kotiseutumatkojen yhteydessä tehdään pienimuotoisempia hoitotoimenpiteitä 2-3 kertaa kesäkausilla. Pitäjäseuran muistomerkkitoimikunta (e. hautausmaatoimikunta) tekee pienryhmällä 2-3 kunnossapitomatkaa vuodessa. Matkojen aikana käydään tapaamassa kunnanjohtajaa, jonka kanssa neuvotellaan tulevista kunnossapito- ja hoitotarpeista ja keskustellaan kunnan omista toimenpiteistä

Kunnostusryhmien koko

Säännölliselle kerran vuodessa toteutettavalle hoito- ja kunnostusmatkalle osallistuu keskimäärin 15 henkilöä, muistomerkkitoimikunnan (e. hautausmaatoimikunnan) matkoille osallistuu yleensä 4 henkilöä (maastohenkilöautollinen).

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Toimenpiteitä jatketaan tulevaisuudessakin samankaltaisesti, kunnossapidossa keskityttäneen lähivuosina jäljellä olevien hautakivien säilymisen varmistamiseen. Tämän lisäksi pyritään hautausmaan säilyminen varmistamaan suojelusopimuksin.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Tällä paikalla ovat sijainneet Hiitolan luterilaisen seurakunnan kolme kirkkoa vuosina 1625 - 1944. Kirkkojen rakennusvuodet olivat 1625, 1695 ja 1795. Viimeinen kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 1968. (Sama teksti on venäjäksi taulun toisella puolella.)

Infotaulujen pystyttämisajankohta

7.10.2017

Infotaulujen pystyttäjä

Hiitolan Pitäjäseura ry ja Hiitola-Säätiö sr (e. Hiisi-Säätiö)

Infotaulujen kuvat

Hiitolan kirkon infotaulu

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 8.10.2017

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaa on rekisteröity Venäjän kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloon
Hautausmaan tai sen osan hoidosta on sovittu paikallisella sopimuksella

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Paikallisen kunnanjohtajan kanssa sovitaan vuosittain mitä toimenpiteitä kirkon ja hautausmaan alueella aiotaan tehdä. Erään aikaisemman kunnanjohtajan kanssa on tehtiin kirjallinen sopimus hoitotoimenpiteistä ja niiden luonteesta. Myöhemmät kunnanjohtajat ovat luvanneet, että sopimus on edelleen voimassa. Sopimustekstiä ei kuitenkaan ole päivitetty kirjallisessa muodossa. Aikaisempina aikoina hiitolaisyhteisöt vastasivat kaikista kustannuksista, mutta nykyinen kunnanjohtaja on hankkinut suomalaisten avuksi koneita sekä hankkinut materiaalia.

Yhteistyön alkuajankohta

1991

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyö on jatkuvaa ja säännöllistä

Päätökset ja sopimukset

Kirjallista sopimusta ei ole tehty nykyisen Hiitolan kunnanjohtajan kanssa. Häntä käydään kuitenkin normaaliaikoina (pl. korona-aika) tapaamassa muutaman kerran vuodessa. Yhteistoiminta on ollut mutkatonta.

Viimeisin yhteistyösopimus

Vuodelta 2011

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Alkuperäinen sankarivainajien muistomerkki.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Aino Könönen)

Ajankohta: 6.12.1920

Hiitolan evlut kirkko, kirkkoaho ja kellotapuli.

Kuvaaja: Lauri Salmela

Ajankohta: 1935

Juho Poutasen hautajaissaatto.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Sylvi Pöysti)

Ajankohta: 3.8.1932

Elsa Pennasen hautajaissaatto.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Tyyne Stenman)

Ajankohta: 31.7.1936

Heimo Turkin hautajaissaatto.

Kuvaaja: Ei tiedosa (luovuttanut Ulla Peltola)

Ajankohta: 24.8.1922

Kellokivi.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Hilkka Larinen)

Ajankohta: 1920-luvun jälkipuoli

Ilmakuva Hiitolan kirkonkylän alueelta.

Kuvaaja: Ilmavoimat

Ajankohta: 1927

Lehtileike kiinteistökaupasta.

Kuvaaja: Ei tiedossa

Ajankohta: 8.4.1919

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Hiitolan kirkko jatkosodan alkuvaiheessa.

Kuvaaja: sotilasvirkamies Olle Salmi (SA-kuva)

Ajankohta: 9.8.1941

Hiitolan kirkon alue jatkosodan aikana.

Kuvaaja: Ei tiedossa (SA-kuva)

Ajankohta: Ei tiedossa

Rovasti Rafael Hartman siunaa sankarivainajan.

Kuvaaja: Ei tiedossa (SA-kuva)

Ajankohta: Ei tiedossa

Sankarivainaja siunattu - hauta peitetään.

Kuvaaja: sotilasvirkamies T Nousiainen

Ajankohta: 22.2.1942

Riemuportti kirkkoaholla.

Kuvaaja: Pärttyli Virkki (SA-kuva)

Ajankohta: 12.8.1941

Sisäkuva Hiitolan kirkosta.

Kuvaaja: kanttori Juho Uosukainen (SA-kuva)

Ajankohta: 12.9.1941

Näkymä sankarihautausmaalle.

Kuvaaja: Ei tiedossa (SA-kuva)

Ajankohta: Kesä 1942

Näkymä sankarihautausmaalle v 1943.

Kuvaaja: Ei tiedossa (SA-kuva)

Ajankohta: Kesä 1943

Omaiset sankarivainaja Villehard Paksujalan haudalla.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Tauno Ojalainen)

Ajankohta: Ei tiedossa

Sotaorpo sankarivainaja-isän haudalla.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Juhani Roininen)

Ajankohta: Kevät 1944

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Kirkon ja hautausmaan välinen aita.

Kuvaaja: Ei tiedossa (luovuttanut Mauri Lankinen)

Ajankohta: 1990-luku

Yleiskuva Hiitolan hautausmaalle.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 15.5.2008

Näkymä hautausmaalle.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 15.5.2008

Pekka Eerikäisen hautakivi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 22.5.2018

Charlotte Petreliuksen hautakivi.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 24.4.2013

Viinasen sukuhauta.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 14.5.2016

Kunnianosoitus menneille sukupolville.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 17.5.2019

Talvinen näkymä Hiitolan hautausmaalle.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 4.2.2020

Hiitolan kirkon ja kellotapulin alue.

Kuvaaja: Raimo Hannukainen

Ajankohta: 23.4.2019

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Paikallishallinnon kanssa yhteistyö toimii moitteettomasti asioissa, jotka voidaan tällä tasolla hoitaa. Ilkivaltaa ei ainakaan viime vuosina ole ilmennyt.

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja on koottu jo aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Karjalan Liiton ja Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksen toteuttaman kenttä- ja sotilashautausmaita sekä siviilihautausmaiden yhteydessä olleita sankarihautausmaita koskeneessa hankeessa tallennetut tiedot.

Muut kommentit

Pelkillä numeroilla vastattavaksi oli aluksi esitetty kysymyksiä, joihin vain harvassa tapauksessa oli mahdollisuus antaa eksakti vastaus (mm. hautausmaan perustamisvuosi, hautausmaan koko, haudattujen määrä jne.). Ohjelma ei ”herjannut” väärän tyyppisestä vastauksesta (numeroiden lisäksi kirjaimia pelkille numeroille varatussa tilassa), jolloin ohjelma hylkäsi koko vastauksen eikä vai ko. kysymykseen annettua vastausta. Ohjeistus oli puutteellinen, ei riittävän yksityiskohtainen eikä perusteltu. Vastaajien taitotasojen eroja ei huomioitu, vastaajien odotettiin olevan alan ammattilaisia --> kyselylomake ei ollut käyttäjäystävällinen, rankaisi virheestä --> olisi pitänyt olla opastava. Listaa voisi jatkaa pitempäänkin. Alan ammattilaisen (ohjelman laatijan) pitäisi osata asettua vastaajan asemaan ja tunnistaa selvästi ennustettavissa olevat sudenkuopat.