Annantehtaan/ Karatsalmen hautausmaa

Suojärvi / Суоярви
Perustettu 1840

Sisällysluettelo

Hautausmaan perustiedot

Hautausmaan tyyppi

Ortodoksinen kyläkalmisto

Tietoa ei saatavilla

Perustamisajankohta

1840

Pinta-ala 1944

10000

Pinta-alatiedon lähde

Mittaus paikan päällä

Sankarihautausmaa hautausmaan yhteydessä

Hautausmaan yhteydessä ei ole sankarihautausmaata

Vastaajayhteisön nimi

Suojärven Pitäjäseura ry

Tietojen päivitysajankohta

25.11.2022

Sijainti

Leveysaste

62°10´19´´

Pituusaste

32°17´18´´

Koordinaattitietojen lähde

Oma mittaus esim. GPS-laitteella

Historia

Hautausmaan alkuperä

Karatsalmen kylä asutettiin 1700-luvun lopussa. Rautatehdas kylään perustettiin 1809. Annantehtaan ortodoksinen seurakunta perustettiin 1898. Kirkko kylään rakennettiin 1878, mutta jo sitä ennen oli kylässä ollut tehtaan työväkeä varten rukoushuone ennen 1850-lukua, ehkä jo 1820-luvulla. Rukoushuone siirrettiin v. 1873 hautausmaan yhteyteen. Viralliset kaupat hautausmaan maa-alueesta tehtiin vasta 1936. Ei ole tietoa keneltä hautausmaan alue on ostettu.

Haudattujen kirkkokunnat

Luterilaisia, Ortodokseja

Kirkolliset rakennukset

Tsasouna tai muu vastaava rakennus

Muut rakennukset

Tietoa ei saatavilla

Sotatoimien vaikutukset rakennuksiin

Karatsalmen Herran taivaaseenastumisen rukoushuone siirrettiin Pyhän Annan rautatehtaan alueelta hautausmaan luoteissivulle kesän alussa vuonna 1873. Se oli pahasti rappeutunut jo 1930-luvulla ja sota tuhosi sen lopullisesti.

Rakennusten nykytilanne

Ei ole rakennuksia.

Haudatut

Haudattujen määrä vuoteen 1994 mennessä

900

Haudattujen määrän lähde

Suojärven ja Annantehtaan ortodoksisten seurakuntien metrikat vuosilta 1802-1918, kuolleet ja haudatut, Karjala-tietokannan Annantehtaan ortodoksisen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelot 1919-1944.

Suvun tai muun yhteisön hautaaminen

Tietoa ei saatavilla

Hautakartat (avaa klikkaamalla)

Tietoa ei saatavilla

Muistomerkit ja hautakivet

Muistomerkit

Matkamiehen risti

1996

Eero Kainulainen

Materiaali: Puu

Suojärven Annantehtaan/Karatsalmen kalmisto vv 1840-1944. Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille. palvelijoillesi (sama venäjäksi)

Muistomerkkien kuvat

Annantehtaan hautausmaan Matkamiehen risti. Ristin luona on Pitäjäseuran edellinen puheenjohtaja Reino Kononen ja oikealla isä Sulo Naakka.

Kirsti Kuutti

2019

Matkamiehen risti

Kirsti Kuutti

2014

Vapaa kuvaus muistomerkeistä ja hautakivistä

Kalmistossa on vain muutama hautakivi. Kylässä sijaitsi rautatehdas, joten käytettiin valuraudasta valmistettuja ristejä ja puisia ristejä. Rautaristejä on katkottu ja viety, puuristit ovat lahonneet. Omaiset ovat vieneet hautausmaalle uusia puuristejä.

Nykytilanne

Hautausmaan nykytilanne

Säilynyt osittain

Hautausmaan nykyinen koko

10000

Lisätietoa nykytilanteesta

Hautausmaa on metsittynyt, hautakumpuja on näkyvissä ja hautoja on kaivettu auki. Metalliristejä on hävinnyt ja katkottu. Nykyiset asukkaat hautaavat vainajiaan hautausmaalle vievän polun varteen.

Hautausmaan koon muutokset suomalaisajan jälkeen

Hautausmaan koko ei ole muuttunut

Hautausmaan kunnostus ja hoitotoimenpiteet

Tehdyt kunnostustoimenpiteet

Pensaiden / puiden raivaus
Muistomerkkien kunnostaminen
Hautakivien etsiminen, paikalleentuonti, pystyynnostaminen

Kunnostustoimenpiteiden kuvaus

Muistoristin kunnostus, maalaus ja hävinneen/rikkoutuneen ikonin korvaaminen. Katkenneiden puiden raivaus.

Kunnostavat ja hoitavat tahot

Suojärven Pitäjäseura ry:n hautausmaatyöryhmä pyrkii käymään vuosittain tarkastuskäynnillä.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Alueelle ei ole tehty erillistä kunnostus- tai hoitosuunnitelmaa

Suunnitelman tekijät

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman laatimisen ajankohta

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman voimassaoloaika

Tietoa ei saatavilla

Suunnitelman tallennusmuoto

Tietoa ei saatavilla

Kunnostus- ja hoitotyön määrä

Kerran vuodessa.

Kunnostusryhmien koko

2-6

Kunnostustoimenpiteiden jatko

Kerran vuodessa käydään ainakin tarkastuskäynnillä. Raivausta pyritään tekemään viiden vuoden välein.

Infotaulut

Infotaulujen sisältö

Suojärven Annantehtaan/Karatsalmen kalmisto vv 1840-1944 Anna Herra ikuinen rauha edesmenneille palvelijoillesi (sama venäjäksi)

Infotaulujen pystyttämisajankohta

1996

Infotaulujen pystyttäjä

Suojärven Pitäjäseura ry

Infotaulujen kuvat

Matkamiehen risti

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Maarekisteri ja suojelu

Maarekisteri ja suojelu

Hautausmaasta ei ole suojelupäätöksiä

Yhteistyö venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyö paikallishallinnon kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

1989

Yhteistyön jatkuvuus

Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan

Päätökset ja sopimukset

Paikallisten viranomaisten kanssa. Suojärven piirin johtaja ja varajohtaja.

Viimeisin yhteistyösopimus

2019

Yhteistyö muiden venäläisten tahojen kanssa

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyö suomalaisten tahojen kanssa

Suomalaiset yhteistyötahot

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön tyyppi

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön alkuajankohta

Tietoa ei saatavilla

Yhteistyön jatkuvuus

Tietoa ei saatavilla

Päätökset ja sopimukset

Tietoa ei saatavilla

Viimeisin yhteistyösopimus

Tietoa ei saatavilla

Valokuvat ennen talvisotaa

Karatsalmen tsasouna Annantehtaan hautausmaalla.

Kuvaaja: Ei tietoa

Ajankohta: Ei tietoa

Annantehtaan hautausmaan risti kalmalautoineen, haudattu vuonna 1900.

Kuvaaja: Tyyni Vahter 1936, Museovirasto 1988:7

Ajankohta: 1936

Annantehtaan hautausmaan puisia ristejä Karatsalmen kylässä 1934

Kuvaaja: T. I. Itkonen, Museovirasto 1831:23

Ajankohta: 1934

Annantehtaan tsasounan sisäkuva.

Kuvaaja: Itkonen, Toivo Immanuel Museovirasto

Ajankohta: 1934

Valokuvat sota-ajalta 1939-1944

Kuvia ei ole

Valokuvat alueluovutuksen jälkeen 1944 -

Avattu hauta Annantehtaan kalmistossa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2002

Avattu lapsen valurautainen arkku Annantehtaan hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2002

Kauppias Johannes Vienolaisen hautakivi Annantehtaan hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Valurautaristi Annantehtaan hautausmaalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Kauppias Sergei Ruokolahden hautakivi Annantehtaan kalmistossa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Valurautaristi Annantehtaan kalmistossa.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Venäläisiä hautoja Annantehtaan kalmiston laidalla.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Uusi risti Annantehtaan kalmistossa.

Kuvaaja: Lauri Peura

Ajankohta: 2016

Polku maantieltä muistoristille. Etualalla venäläisten haudat.

Kuvaaja: Kirsti Kuutti

Ajankohta: 2019

Komarov-Kamaja-sukua isovanhempiensa haudalla panihidassa.

Kuvaaja: Asko Makkonen

Ajankohta: 2013

Kokemukset hautausmaan hoidosta

Onnistumiset

Tietoa ei saatavilla

Olemassa olevat sähköiset tiedot

Hautausmaita koskevia tietoja ei ole koottu aiemmin sähköiseen muotoon

Tietojen sijainti

Tietoa ei saatavilla

Muut kommentit

Ei kommentteja